FRANK VAN BEERS HONDERD DAGEN BURGEMEESTER

'Het lijkt alsof ik al veel langer burgemeester van Boxtel ben'

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frank van Beers voelt zich thuis in Boxtel. ,,Met pittig discussiëren heb ik helemaal geen probleem, zolang raadsleden maar respectvol met elkaar omgaan omdat ze een voorbeeldfunctie hebben."

Frank van Beers kreeg uit de kring van vrienden en bekenden verschillende waarschuwingen toen hij solliciteerde naar het burgemeestersambt in Boxtel. 'Moeilijke gemeente' en 'lastige gemeenteraad' waren de signalen die hij kreeg. Op de dag dat hij honderd dagen als burgemeester in Boxtel werkzaam is, blikt Van Beers terug op zijn eerste maanden én blikt hij vooruit. ,,We gaan een boeiende periode tegemoet waarin doorkijkjes geboden worden naar de komende tien jaar. De bevolking gaat meekijken en dat worden machtige momenten."

Na twee gemeenteraadsvergaderingen voorgezeten te hebben vindt Van Beers niet dat de waarschuwingen over zijn gemeente en de gemeenteraad kloppen. Hij voerde met alle fractievoorzitters zogenaamde 'benen-op-tafelgesprekken' om op de hoogte te geraken van alle politieke eigenaardigheden in Boxtel. ,,Ik heb stellig de indruk dat die waarschuwingen refereren aan een verleden dat al wat verder achter ons ligt", meent Van Beers. ,,Ik constateer dat er in Boxtel een gemotiveerde gemeenteraad zit waarin best wel eens pittig gediscussieerd wordt. En met pittig discussiëren heb ik helemaal geen probleem, zolang raadsleden maar respectvol met elkaar omgaan omdat ze een voorbeeldfunctie hebben."

Van Beers hecht grote waarde aan het debat in de gemeenteraad en laat de teugels graag vieren. ,,Door een goede discussie op gang te brengen kunnen raadsleden elkaar met het gesproken woord proberen te overtuigen. Het zal leiden tot goede besluitvorming." De opvolger van Jan van Homelen steekt niet onder stoelen of banken dat het met negen politieke partijen in de gemeenteraad soms langdurige vergaderingen zijn. ,,In een raad met negen fracties valt het niet altijd mee om je te profileren. Enerzijds is het jammer dat er zo'n grote versnippering is. Maar anderzijds is dat de realiteit van de huidige gemeenteraad."

VOL AAN DE BAK
Van Beers heeft het naar zijn zin in Boxtel. In zijn vernieuwde werkkamer - witte muren, aubergine vloerbedekking, kunst van Paul Maas en Cor Knops aan de muur én klassieke muziek op de achtergrond – zegt hij onomwonden dat de overstap van Mill en Sint-Hubert naar Boxtel heel goed is bevallen. ,,Ik had wel verwacht dat het goed zou gaan, maar ik voel me al echt helemaal thuis in Boxtel. En dat komt vooral omdat de mensen zo vriendelijk en open zijn. Daardoor lijkt het alsof ik al veel langer burgemeester van Boxtel ben."

De burgemeester wil snel in Boxtel komen wonen, maar heeft op dit moment nog geen woning op het oog. ,,Ik wil eerst mijn huis in Mill verkopen voordat ik hier stappen op de huizenmarkt ga zetten", stelt Van Beers, wiens woning nu bijna twee maanden in de etalage staat. ,,Het heeft zeker nadelen als je niet in Boxtel woont", erkent hij. ,,Ik zit twee keer per dag een uur in de auto en die uren zou ik liever nuttig besteden aan mijn werk in Boxtel. Bovendien is de afstand net iets te groot om eens even naar een evenement of activiteit te gaan die je leuk vindt. Dat zal straks makkelijker zijn als ik met mijn vrouw Marianne in Boxtel woon."

Van Beers constateert na honderd dagen burgemeesterschap dat zijn eerste kennismakingsperiode erop zit. ,,Van een rustige inwerkperiode en kennismaking was trouwens niet echt sprake, ik ben meteen vol aan de bak gegaan. Dat had grote voordelen omdat ik op die manier in korte tijd heel veel mensen heb ontmoet." De burgemeester vertelt dat de nadruk van de eerste drie maanden lag op de portefeuille economische zaken. ,,Ik heb indringende gesprekken gevoerd met de WEB (werkgevers – red.) en de Ondernemersvereniging, ik heb meegewerkt aan het parkmanagement voor Ladonk en Vorst en zat aan tafel met de horeca en het citymanagement."

Hij hecht veel waarde aan het economische onderdeel van zijn takenpakket. ,,Het is van groot belang dat het bedrijfsleven goed uit de voeten kan en dat de vele arbeidsplaatsen die we in Boxtel hebben ook behouden blijven. Daarom is de revitalisering van Ladonk zo'n hot item en moet er écht werk gemaakt worden van een verbetering van de infrastructuur." Van Beers wil vaart maken met de discussie over de noordelijke ontsluitingsweg. ,,Boxtel is daar al veel te lang mee bezig. Er moeten knopen doorgehakt worden. De noordelijke ontsluitingsweg moet er komen omdat Ladonk door de revitalisering meer bedrijven zal lokken en ook Vorst ontwikkeld wordt. Zonder ontsluitingsweg worden de verkeersproblemen nog groter."

BOXTEL BRUIST
Boxtel heeft de voorbije honderd dagen een prima indruk op Van Beers gemaakt. ,,Boxtel bruist!", roept hij uit als hij vanuit zijn kamer de Markt overziet. ,,Hier is altijd wel iets te doen; economie, cultuur, verenigingsleven en sport, wát een activiteiten!" De burgemeester toont zijn waardering voor de manier waarop veel mensen zich als vrijwilliger inzetten voor de gemeenschap. ,,Vergeleken met Mill en Sint-Hubert is Boxtel een stuk groter, maar het valt mij op dat de mensen ook in een grotere plaats zo ontzettend betrokken zijn bij wat er in de samenleving gebeurt. Ik merk dat mensen hier niet langs de kant willen staan of zeggen dat het hun tijd wel zal duren."

Van Beers wil dat Boxtel meer vruchten gaat plukken van dat bruisende gemeenschapsleven. ,,De gemeente bruist en dat is een toegevoegde waarde aan het leven in Boxtel. Daarmee kunnen we op toeristisch gebied een geweldige slag maken. Het Groene Woud moet onverdroten ontwikkeld worden en is een schat, de cultuurhistorische as tussen de Sint-Petruskerk en kasteel Stapelen laat onze identiteit zien en Liempde is een parel die we moeten koesteren. Echt waar, Boxtel heeft het allemaal." De burgemeester geeft aan dat hij graag de rol van stimulator wil spelen om de gemeente verder op de kaart te zetten.

In de komende raadsperiode zal de strategische visie 'Boxtel bloeit' afgerond worden en zit een tijdvak van tien jaar (2000-2010) erop. Tijd dus voor een nieuwe visie op de toekomst? Van Beers: ,,Boxtel bloeit moet heel goed geëvalueerd worden. In de dossiers heb ik gezien dat de visie tot stand is gekomen met veel inbreng van de inwoners. We moeten bezien wat uiteindelijk van alle voornemens terecht is gekomen." Hij vervolgt: ,,Wat volgt is een doorkijkje naar de volgende tien jaar. Het is zaak dat de gemeenteraad met de inwoners naar de toekomst gaat kijken. Ik heb stellig de indruk dat iedereen met elkaar de goede kant op wil gaan."

Voorafgaand aan zijn benoeming zei Van Beers in deze krant dat Boxtel alles heeft wat bij hem past. ,,Dat vind ik nog steeds", zegt hij onomwonden. ,,Als bestuurder kan ik hier echt mijn ei kwijt en is het prettig om de handen lekker vol te hebben. Wat me heeft getroffen is dat de mensen zo gemoedelijk zijn en niet op grote afstand staan; ze willen meedoen. Nu we met Boxtel aan het begin van een nieuwe periode staan, wordt het beslist een hele interessante tijd om burgemeester te zijn."

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Frank van Beers wil als burgemeester graag de rol van stimulator spelen om de gemeente verder op de kaart te zetten.
10 augustus

Print deze pagina

Terug