WERKGEVERSVOORZITTER HEXSPOOR NEEMT AFSCHEID

'Ik heb op Ladonk niets meer te zoeken'

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Gerard Hexspoor neemt na bijna vijftien jaar afscheid als voorzitter van de Boxtelse werkgeversvereniging. Hij gaf leiding aan de lokale kring van de Brabants-Zeeuwse Werkgevers en later aan de WEB.

Ondernemer Gerard Hexspoor (63) legt het voorzitterschap van de Werkgeversvereniging Boxtel (WEB) neer. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de WEB op 7 september neemt Hexspoor afscheid en zal een opvolger benoemd moeten worden voor een belangenvereniging die hij kenschetst als 'een vriendenclub die alles soepeltjes oplost'. De voorzitter kan het voorzitterschap niet meer combineren met zijn liefde voor Afrika, maar is ook uitgekeken op de onophoudelijke besprekingen met het gemeentebestuur van Boxtel. ,,Ik houd niet van meepraten over voldongen feiten."

Nadat Hexspoor in april had laten doorschemeren dat hij een punt wilde zetten achter het voorzitterschap van de WEB, is de kogel nu echt door de kerk. Vorige week stuurde hij alle 124 leden van de Boxtelse werkgeversvereniging een brief waarin hij zijn vertrek aankondigt. Tal van motieven liggen ten grondslag aan zijn besluit; voorop staat dat de werkgevers na bijna vijftien jaar ľ volgens Hexspoor ľ een nieuwe voorzitter verdienen. Citaat 1 uit zijn brief van 25 juli: 'Nog niet moegestreden, een die niet altijd in het buitenland zit, een die het weer opnieuw wil proberen met de Boxtelse bestuurders, een die enthousiast en onbevangen zijn mouwen oprolt en er weer tegenaan gaat'.

,,Tja, mijn brief is ook een soort open sollicitatie, een oproep aan kandidaten om zich te melden", stelt Hexspoor tijdens een gesprek dat plaatsvindt in zijn woning aan de Esschebaan. ,,En nee hoor, ik heb nog geen opvolger voor ogen. Ik kan zelfs nog geen profielschets maken omdat er eerst een goede co÷peratie moet zijn waarin het parkmanagement geregeld wordt." De co÷peratie is een formeel samenwerkingsverband tussen de WEB en de gemeente Boxtel waarin tal van zaken die betrekking heeft op de bedrijventerreinen Ladonk en Vorst geregeld worden.

Het bestuur van de co÷peratie wordt gevormd door burgemeester Frank van Beers en wethouder Wim van Erp van de gemeente Boxtel en de werkgevers Hans van Herpen (directeur Bosch Rexroth) en Hexspoor. ,,De co÷peratie hangt onder de WEB en regelt alles wat belangrijk is voor de ondernemers op de Boxtelse bedrijventerreinen", legt de scheidend WEB-voorzitter uit. Onder de beschermende paraplu vallen de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein en het Personeels Diensten Centrum (PDC), maar ook het groenonderhoud dat de gemeente op Ladonk en Vorst pleegt. ,,Daarnaast kun je denken aan de collectieve inkoop van bijvoorbeeld relatiegeschenken en kantoorartikelen en de gezamenlijke afvalinzameling."

Hexspoor: ,,Ik denk dat de nieuwe voorzitter veel meer vanuit de co÷peratie moet gaan besturen. De faciliteiten zijn goed omdat in een pand aan de Ladonkseweg een vleugel is vrijgemaakt dat dienst gaat doen als facilitypost. Daar komt het secretariaat, daar komt de WEB-administratie en daar is het PDC gevestigd. En er is een kamer waar de bedrijfsarts spreekuur houdt, zodat de mensen van Ladonk niet meer zo langdurig weg zijn als ze naar een keuringsarts of arbo-arts moeten."

Hij vult aan dat zijn opvolger zich zou moeten inzetten voor een verbetering van de positie van de WEB in de lokale overlegstructuren. ,,Te vaak stonden we als WEB voor voldongen feiten. Laatst nog met dat raadsbesluit over het voorkeursrecht. Als de gemeente de werkgevers in het voortraject beter informeert en betrekt bij de besluitvorming, staan we niet meer met de mond vol tanden richting de leden. Een raadsbesluit zou altijd voorzien moeten zijn van een WEB-advies."

GEEN PUF
De liefde voor Zuid-Afrika ľ 'een waanzinnig mooi land' - speelt een grote rol in zijn besluit om te stoppen als voorzitter van de WEB. Hexspoor heeft een huis in Zuid-Afrika dat uitkijkt op de Indische Oceaan; hij verblijft er vijf maanden per jaar. ,,Je kunt als voorzitter niet strak sturen als je op zo'n grote afstand bent. Tussentijds vloog ik wel eens op en neer, maar ik miste te veel vergaderingen. Met e-mail kun je een heleboel doen, maar bij vergaderingen moet je als voorzitter toch lijfelijk aanwezig zijn."

Tijdens het interview benadrukt Hexspoor dat hij niet wil omzien in wrok. ,,Ik ben er niet op uit om te gaan schoppen zoals anderen dat soms doen." Maar de scheidend voorzitter van de WEB kan niet verhullen dat hij geen puf meer heeft om opnieuw aan tafel te schuiven met het nieuwe gemeentebestuur. ,,Wßs er maar een nieuw gemeentebestuur! Er zitten dezelfde mensen als voor de verkiezingen. In het nieuwe beleidsprogramma is helemaal niets terug te vinden van alle bewegingen die er de voorbije jaren zijn geweest."

Aan zijn leden schrijft Hexspoor 'de grootste moeite' te hebben met het beleidsprogramma 'Samen leven, ruimte geven'. Citaat 2: 'Ondanks de massale acties, manifestaties, duizenden handtekeningen en een aanstormende nieuwe politieke partij heeft de linkse coalitie toch voor de derde keer besloten geen fatsoenlijke noordelijke ontsluitingsweg (geen vrachtautoĺs) aan te leggen en bovendien geen centrumtunnel. Er is dus toch weer besloten voor een door Ladonkers gevreesde en ongewenste tweedeling van Boxtel. Dat zit mij niet lekker meer in de onderhandelingen en besprekingen met de bestuurders van deze gemeente'.

,,Het is een schande dat het nieuwe college een grote beweging die in de samenleving is ontstaan volledig negeert", moppert Hexspoor. ,,Terwijl er nog nooit zoveel onrust is geweest in Boxtel en we Boxtel Breed hebben gehad als ook de opkomst van Balans, wordt dit alles doodgezwegen." De WEB-voorzitter meent dat de werkgeversvereniging te vaak mocht meebeslissen over voldongen feiten. ,,En dat kan ik niet meer. We hebben het vuur uit de sloffen gelopen, we zijn bij de provincie geweest en hebben gepraat met de Nederlandse Spoorwegen. Maar ik heb echt het idee dat we niet als belangrijke gesprekspartner worden gezien."

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Hexspoor heeft nog geen opvolger voor ogen. ,,Ik kan zelfs nog geen profielschets maken omdat er eerst een goede co÷peratie moet zijn waarin het parkmanagement geregeld wordt."

GESLOTEN DEUR
Hexspoor benadrukt dat hij met oud-burgemeester Jan van Homelen desondanks veel resultaten heeft kunnen boeken. Van Homelen, portefeuillehouder economische zaken, was hÚt aanspreekpunt voor de ondernemers en was een groot voorvechter van de revitalisering van Ladonk en de aanleg van Vorst. ,,Met Van Homelen hebben we hele goede dingen gedaan", erkent Hexspoor. ,,Ik ben nooit aan de gesloten deur gekomen, ik mocht altijd aankloppen. Maar ik heb de indruk dat hij zich steeds meer terugtrok in de unanimiteit en dat hij werd teruggefloten door die drie wethouders die er nu weer zitten. Met het programma dat nu op tafel ligt denk ik: laat maar."

De verhouding tussen de WEB en de gemeente omschrijft Hexspoor als lastig. Waar enerzijds goede resultaten geboekt werden op Ladonk en de revitalisering zichtbaar vruchten afwierp, was er anderzijds de stroom van bezwaarschriften en de weerstand tegen de plannen voor de grootschalige infrastructuur. ,,Soms moet je opereren als twee egeltjes", grinnikt de WEB-voorzitter, die toegeeft dat zijn bemoeienis met de grootschalige infrastructuur en de omstreden verhuizing van ODC naar de Renbaan wel eens vertroebeld werd door persoonlijke belangen. ,,Als WEB-voorzitter wil je een noordelijke ontsluitingsweg en een centrumtunnel, terwijl je als bewoner van de Esschebaan misschien helemaal niet op zo'n weg en een sportpark in de achtertuin zit te wachten. Die zaken liepen wel eens door elkaar en daarover zijn ook binnen de WEB soms vragen gesteld. Daarom heb ik me bewust afzijdig gehouden en bemoei ik me als voorzitter niet meer met de infrastructuur."

Hexspoor is benieuwd hoe Boxtel de infrastructurele vraagstukken de komende periode gaat oplossen. Ook zet hij vraagtekens bij de verhuizing van ODC naar de Renbaan omdat de club in zijn ogen prima zou passen op het Essche Heike. ,,De politieke partijen durven hun toezeggingen aan ODC niet meer in te trekken. Daarom zou het een zege voor Boxtel zijn als de provincie nee zegt tegen het verhuisplan van ODC en de club de vijf velden gewoon op het Essche Heike kan aanleggen."

LIDMAATSCHAP
De laatste weken van zijn voorzitterschap gaat Hexspoor benutten voor het ontwerpen van een stramien waarin de leden van de WEB worden ingepast in de nieuw gevormde co÷peratie voor parkmanagement. In plaats van alle leden persoonlijk te benaderen met de vraag of ze willen meedoen, ziet Hexspoor meer heil in een automatisch lidmaatschap van zowel de WEB als de co÷peratie. ,,Op die manier komt er direct geld op tafel en hoeven we niet alle 124 leden af te gaan en telkens anderhalf uur om tafel te zitten."

Na zijn afscheid verdwijnt Hexspoor uit de publieke schijnwerpers. ,,Ik heb alle panden op Ladonk verkocht en bezit nu geen onroerend goed meer op het bedrijventerrein. Ik heb op Ladonk niets meer te zoeken."

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Gerard Hexspoor kan het voorzitterschap niet meer combineren met zijn liefde voor Afrika, maar is ook uitgekeken op de onophoudelijke besprekingen met het gemeentebestuur van Boxtel.
3 augustus

Print deze pagina

Terug