BOEREN ONDERVINDEN HINDER VAN DROOGTE

Liempdenaar oogst eerste hectare spelt

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Liempdse agrariėr Wim Jennissen (tweede van links) is van de partij als zijn eerste hectare spelt geoogst wordt van een bolle akker.

Deze week heeft de Liempdse melkveehouder Wim Jennissen zijn eerste hectare spelt geoogst van een bolle akker. Hiermee wordt volgens hem een belangrijke stap gezet in het project 'Graan-Goed, Het Groene Woud'. Het is een positief bericht in een zorgelijke periode voor de landbouwsector, want de andere kant van de medaille is dat de agrariėrs in de regio Boxtel, net als elders in het land, veel hinder ondervinden van de aanhoudende en extreme droogte. Met name akkerbouwers zien met lede ogen aan hoe de oogst van hun producten, waaronder aardappelen, dreigt te mislukken.

,,Spelt is een heel oud graan, een soort oergraan”, liet Jennissen, die een agrarisch bedrijf runt aan de Meulekensweg, in november 2005 weten in een interview met Brabants Centrum. ,,Het is een glutenrijk graan. Omdat we op oude akkers zitten, willen we een oude graansoort verbouwen."

Jennissen gaf deze week aan dat sinds vorig jaar de eerste stappen gezet zijn binnen het project Graan-Goed. ,,Met het project hopen we binnen Het Groene Woud een aloude keten van graanteelt, het malen van koren en het bakken van brood te herstellen. Daarbij willen we maximaal gebruik maken van de cultuurhistorische elementen die in ons gebied aanwezig zijn: bolle akkers, molens en bakhuisjes”, aldus Jennissen, initiatiefnemer van het project.

Bolle akkers zijn een erfenis uit het verleden. Ze zijn ontstaan dankzij het opbrengen van potstalmest en het landbouwbewerkingssysteem van weleer (alle bewerkingen vonden plaats van buiten naar binnen). Bolle akkers zijn niet alleen landschappelijk waardevol, maar bevatten ook vaak archeologische waarden. Van oudsher werden de akkers gebruikt voor graanteelt, tegenwoordig vindt men er vooral boomteelt en weiland. De animo voor het project Graan-Goed is volgens Jennissen groot.

,,Een groot aantal partners is bereid hierin te participeren. De Spoordonkse watermolen, de Hooidonkse watermolen en de Kerkhovense windmolen zullen de spelt gaan malen. Een bakkerij gaat speltproducten ontwikkelen en bakken. In bakhuisjes wordt ambachtelijk gebakken en bierbrouwer Sint-Servattumus ontwikkelt een speltbier."

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zo ziet spelt - 'een soort oergraan' volgens de Liempdse agrariėr Wim Jennissen - eruit van dichtbij.

DROOGTE
Waar Jennissen zijn eerste hectare spelt oogstte, maken andere agrariėrs zich vanwege de aanhoudende droogte grote zorgen over hun oogst; of het nou gaat om maļs, aardappels en graan. De landbouworganisatie LTO Nederland gaf deze week aan dat boeren nog nooit met zo'n rampoogst te maken hebben gehad, maar in Boxtel en Liempde, waar akkerbouw geen groot deel uitmaakt van de totale agrarische bedrijvigheid, lijkt de schade enigszins mee te vallen. Niettemin hopen de boeren op betere tijden.

Volgens pluimveehouder en voorzitter van de ZLTO-afdeling Boxtel-Liempde Theo Timmermans ondervinden alle agrarische bedrijfstakken hinder van de aanhoudende droogte en warmte; van akkerbouwers en melkveehouders tot varkens- en pluimveebedrijven. ,,De dieren in mijn stal lijden ook met deze hitte. Natuurlijk probeer ik het zo fris mogelijk te houden, maar dat valt niet mee met deze weersomstandigheden. De droogte is ook slecht voor de kwaliteit van het grasland en houdt nu al zo lang aan dat het meer op hooi begint te lijken. Dat is natuurlijk niet zo smakelijk als mals gras. Melkveehouders krijgen minder melk in de tank en met name ook akkerbouwers hebben het moeilijk", aldus Timmermans.

,,Nee, ik heb nog geen telefoontjes gehad van verontruste boeren. Je kunt door de bank genomen zeggen dat we in Boxtel en Liempde niet in zo'n droogtegevoelig gebied zitten, maar dat neemt niet weg dat het op dit moment voor alle agrarische bedrijfstakken te hopen is dat het snel gaat regenen. Dan nóg kan het te laat zijn voor sommige gewassen, maar dat moeten we afwachten, net als de schade die boeren oplopen door de droogte. Daar valt nu nog weinig over te zeggen."

SUIKERBIETEN
Eén van de 'gedupeerde' agrariėrs in de regio Boxtel is Jan van Kasteren, oud-bestuurslid van de ZLTO Boxtel-Liempde. Hij heeft een rundveehouderij aan de Mijlstaat in Boxtel met grasland en maļsland en daarnaast teelt hij aardappelen en suikerbieten. Van Kasteren geeft aan dat ook de plaatselijke agrariėrs veel last hebben van de droogte. ,,De gewassen hebben duidelijk schade ondervonden. In deze regio wordt niet op hele grote schaal aan akkerbouw gedaan, maar voor agrariėrs zoals ik die ook maļsland hebben en suikerbieten en aardappelen telen, geeft de droogte zeker problemen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, al kunnen er wel verschillen zijn in droogteschade. Dat kan bijvoorbeeld afhangen van de grondsoort. Op lager gelegen of nattere gronden heeft men minder schade", zegt Van Kasteren.

,,De situatie is nu zo dat de oogst nog gedeeltelijk gered kan worden. Regen zou een zegen zijn en dan liever geen fikse onweersbuien, maar lekker zachte regen. Nee, de oogst kan zeker niet meer helemaal gered worden, daarvoor is er te veel schade aangericht. Het grasland schroeit weg en is dor, de maļs oogt op zich niet slecht, maar als je dichterbij komt zie je dat het niet goed is, zo is de stengel te dun en is alles heel droog. Een ander probleem is dat de grootte van de aardappelen duidelijk minder is dan anders."

Melkveehouder Jan van de Ven uit Esch geeft aan dat hij door de droogte niet alleen minder melk in de tank krijgt, maar dat het ook negatieve gevolgen heeft voor zijn maļspercelen. ,,Dat kost mij gewoon geld. Ook al gaat het nu regenen, voor sommige percelen zal dat te laat komen. Je ziet het aan de stengels, die zijn kleiner en dunner dan ze horen te zijn. Gelukkig zijn niet alle percelen zo slecht, maar het is heel belangrijk dat het snel gaat regenen. Een voordeel van maļs is dat wanneer er flink wat regen is gevallen, de vochthuishouding goed blijft omdat de bladeren bescherming bieden tegen de zon. Een paar goede buien zijn daarom zeer welkom."

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wim Jennissen beoordeelt de kwaliteit van de zojuist geoogste spelt.
27 juli 2006

Print deze pagina

Terug