LUCIE ZWEERS VAN ROSMALEN NIEUWE DIRECTEUR DELTA

’Ik werk graag met en voor mensen’

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Na drie jaar eilandsecretaris op Sint-Maarten te zijn geweest is Lucie Zweers Van Rosmalen sinds 1 mei de nieuwe directeur van DELTA Stichting Welzijn in Boxtel.

Lucie Zweers Van Rosmalen heeft sinds 1 mei de touwtjes in handen bij DELTA Stichting Welzijn Boxtel. Ze is de zieke Piet Kempen opgevolgd. ,,DELTA is een organisatie die er is en wil blíjven voor de mensen in Boxtel. Voor vrijwilligers, immigranten, mantelzorgers, ouderen, jongeren en alles wat daar tussen zit. Dat vind ik een aantrekkelijk streven.”

,,Ik werkte voorheen als eilandsecretaris op Sint-Maarten, dat is hetzelfde als wat hier in Nederland een gemeentesecretaris genoemd wordt”, vertelt Zweers Van Rosmalen. ,,Ik was uitgezonden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mijn doel was om het ambtenarenapparaat op het Antilliaanse eiland op een hoger niveau te brengen en om bestuurlijke adviezen te geven.” Ze had op Sint-Maarten een driejarig contract.

,,Toen dat erop zat ben ik met mijn man terug naar ’s-Hertogenbosch verhuisd. In die stad ben ik in het verleden werkzaam geweest bij de sociale dienst. Ik zocht nu eenzelfde soort deeltijdwerk in die omgeving en had het geluk dat ze juist op dat moment bij DELTA een nieuwe directeur zochten.”

,,Ik werk graag met en voor mensen”, legt Zweers Van Rosmalen haar keuze voor de Boxtelse welzijnsstichting uit. ,,Ik wist in hoofdlijnen waar DELTA voor stond, namelijk een organisatie die er is en wil blíjven voor de mensen in Boxtel. Voor vrijwilligers, immigranten, mantelzorgers, ouderen, jongeren en alles wat daar tussen zit. Dat vind ik een aantrekkelijk streven. Met dat doel ben ik zelf ook altijd bezig geweest als directeur van de sociale dienst in ’s-Hertogenbosch en bij het ministerie van Sociale Zaken.”

De directeur toont zich onder de indruk van haar nieuwe werkgever. ,,De 35 mensen die hier bij DELTA werken doen heel veel”, vertelt ze. En ook over de samenwerking met de gemeente is Zweers Van Rosmalen te spreken. De Boxtelse politiek staat erg dichtbij DELTA, heeft ze gemerkt. ,,Er is een goed contact tussen de wethouder en de ambtenaren. Het is voor de gemeente belangrijk dat wij ons werk goed doen en voor ons is het van belang dat wij door de gemeente hiertoe in staat worden gesteld.” De nieuwe directeur heeft als voordeel dat ze weet hoe de lijnen bij de politiek lopen. ,,Vanwege mijn werkervaring in het verleden.”

BOXTEL OMARMT
Vorige week heeft de provincie de projecten bekend gemaakt die subsidie krijgen uit het fonds Armoedebestrijding. DELTA Stichting Welzijn kreeg in Boxtel het grootste geldbedrag toegeschoven: 14.300 euro voor het project ’Boxtel omarmt’. Zweers Van Rosmalen is daar erg verheugd over. ,,Dit is het totale bedrag wat we hadden aangevraagd bij de provincie. Het is onze bedoeling dat met dit project vrijwilligers en professionele instellingen gezamenlijk de armoedebestrijding in de meest brede zin aanpakken”, legt ze uit.

,,Door de ’losse stukjes’ hulpverlening op elkaar te laten aansluiten kun je de sociale situatie van mensen die in de problemen zitten verbeteren. Door schuldsanering, gezond eten en het laten sporten van kinderen bestrijd je de armoede structureel.” Dit werkt volgens de DELTA-directeur veel beter dan de huidige situatie waarin mensen bij verschillende organisaties moeten aankloppen. ,,Het koppelen van projecten, instellingen en vrijwilligers maakt de hulpverlening veel effectiever.”

Naast de provinciale subsidie steekt DELTA zelf 3.400 euro in het project en Woonstichting Sint-Joseph 5.400 euro. ,,Dat was een voorwaarde om de provinciale subsidie te verkrijgen”, legt Zweers Van Rosmalen uit. ,,Die 14.300 euro komt ten goede aan de kosten voor het opzetten van het project. De gelden van DELTA en Sint-Joseph zijn bedoeld als co-financiering.”

Ze kan zich voorstellen dat mensen die in de problemen zitten liever zien dat een deel van de provinciale subsidie handje contantje aan hen gegeven wordt. ,,Maar dat levert uiteindelijk niets op”, weet de DELTA-directeur. ,,Dan zijn ze eventjes uit de problemen, maar daarna komen ze snel weer terug. Het doel van dit project is juist om blijvend uit deze nare situatie te komen. Door problemen als organisaties en vrijwilligers gezamenlijk aan te pakken creëer je spankracht.”

JONGERENCENTRUM
Het eerste onderwerp waar de nieuwe directeur van DELTA zich publiekelijk voor inzette was meer inspraak voor jongeren bij de plannen voor het nieuwe jongerencentrum. ,,Je moet eerst de jongeren horen voordat je iets voor hen maakt”, legt ze uit. ,,Daarom heb ik in juni een avond daarvoor ingelast. Dat was de eerste stap. Nu ben ik met de gemeente in overleg om een soort klankbordgroep in het leven te roepen, zodat jongeren ook bij de invulling van het nieuwe jongerencentrum betrokken blíjven.”

Over de deelname van de jongeren aan die avond was ze tevreden. Al miste ze wel wat jeugd in de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar. ,,Daarom gaan we die na de schoolvakantie actief benaderen”, legt Zweers Van Rosmalen uit. ,,Want ook al komen ze niet op zo’n avond, dan wil dat nog niet zeggen dat je ze moet uitsluiten. Wat het nieuwe jongerencentrum gaat bieden moet ook aansluiten op hun wensen.”
13 juli 2006

Print deze pagina

Terug