BIJ NIEUW ’NEE’ ANDERE KANDIDAAT

SP wil Mia van Boxtel als wethouder

De afgewezen wethouderskandidaat van de Socialistische Partij in Boxtel is Mia van Boxtel uit Sint-Oedenrode, lid van Provinciale Staten. Dat bevestigt formateur Anton van Aert naar aanleiding van berichten in de media. De ledenvergadering van de SP heeft maandag besloten haar kandidatuur opnieuw voor te leggen aan de coalitiepartijen. Wordt Van Boxtel niet geaccepteerd, dan gaat de SP op zoek naar iemand anders.

De SP-leden hebben het bestuur en de fractie van hun partij opgeroepen een ’ultieme poging’ te ondernemen om Van Boxtel alsnog geaccepteerd te krijgen als plaatsvervanger voor Willem van Meurs die om gezondheidsredenen is afgehaakt. Dat werd duidelijk tijdens een buitengewone ledenvergadering die maandag werd gehouden. Fractievoorzitter Eric van den Broek achtte de extra vergadering noodzakelijk nadat de overige coalitiepartijen de beoogde opvolger voor Van Meurs hadden afgewezen.

TELEURSTELLING
Unaniem toonden de Boxtelse socialisten zich maandag teleurgesteld over de afwijzing van Van Boxtel door PvdA/GroenLinks, Combinatie95 en CDA. Zij vinden dat het besluit om haar niet te benoemen in het dagelijks bestuur van de gemeente veel te weinig recht doet aan de inhoud van het beleidsprogramma en de daaraan gekoppelde inzet van wethouders. De SP stelt dat men na het wegvallen van wethouder Van Meurs snel een adequate vervanger klaar had staan, waardoor de bestuurbaarheid van Boxtel gewaarborgd was.

Tevens vindt de SP dat de inhoud van het beleidsprogramma en de inhoudelijke geschiktheid van de kandidaat de belangrijkste leidraad hadden moeten zijn bij de beoordeling van de voordracht door de andere coalitiepartners. De bestuurbaarheid van Boxtel had volgens hen, ondanks dat de kandidaat van buiten Boxtel kwam, de boventoon moeten voeren. Volgens de SP waren de redenen van afwijzing ’overbrugbaar’. Formateur Van Aert ontkent overigens dat het feit dat Van Boxtel van buiten de gemeentegrenzen komt de doorslag zou hebben gegeven bij de afwijzing. Vanwege privacyredenen wil Van Aert niet ingaan op de redenen waarom de coalitiepartners van de SP de inwoonster van Sint-Oedenrode niet geschikt achten.

De leden van de SP willen dat het partijbestuur en de fractie bij de coalitiepartners nogmaals proberen om de voorgedragen kandidaat geaccepteerd te krijgen. Ze hebben namelijk de indruk dat de achterban van de coalitiepartijen over deze kwestie niet om advies gevraagd is. Wanneer de coalitiepartners ook daarna bij hun standpunt blijven, moet de SP er van de leden alles aan doen om alsnog een andere kandidaat voor te dragen. In dat geval dienen er opnieuw gesprekken gevoerd te worden met kandidaten. ,,De voordracht zal dan, mede ook gelet op de inmiddels begonnen zomervakantieperiode, medio augustus of uiterlijk september kunnen plaatsvinden”, aldus fractievoorzitter Van den Broek.

Formateur Van Aert toonde zich dinsdag bereid om in gesprek te gaan met de SP maar zei daarbij dat hij op dat moment geen nieuwe argumenten had gehoord die tot een ander besluit zouden leiden. ,,Maar ik ben blij dat de SP aangeeft dat de partij deel wil blijven uitmaken van deze coalitie." Over het tijdpad dat Van den Broek voorstelt om een nieuwe SP-wethouder te benoemen, zei Van Aert dat dit de uiterste termijn is. ,,Eén ding moet duidelijk zijn. We willen als college niet met een vacature de begrotingsbehandeling beginnen in oktober. Ik hoop dat we snel na de zomer een nieuwe wethouder kunnen aanstellen."

NOODGEVAL
Mia van Boxtel verwacht niet dat ze alsnog in beeld komt voor de vacante wethouderspositie in Boxtel. ,,Nee, eerlijk gezegd niet. Er is tenslotte niets veranderd aan mijn opstelling dat ik niet in Boxtel wil komen wonen. Ook niet tijdelijk.” Daar zou de gemeente een ontheffing voor kunnen aanvragen. ,,Maar daar voelt de coalitie niet voor”, weet de Rooise. ,,Dat blijft dus het struikelblok.”

Ze ging op het aanbod van de SP om Van Meurs op te volgen in, omdat dit een ’noodsituatie’ was. ,,Ik snap dat de coalitiepartijen liever iemand uit Boxtel hebben, maar de SP heeft nog niet zo lang bestuursverantwoordelijkheid dus kandidaten voor een wethoudersfunctie staan niet in de rij.” Daarom stelde het Statenlid zich beschikbaar. ,,Ik denk dat ik in staat zou zijn deze portefeuille op een SP-manier vorm te geven”, vertelt ze. ,,Ik ben er ook geen voorstander van om overal vandaan wethouders te halen, maar dit was een noodgeval. Daarom zou ik als gemeente soepeler met deze situatie zijn omgegaan.”
6 juli 2006

Print deze pagina

Terug