WEEKMARKT VOLGENDE WEEK TERUG NAAR CENTRUM

Rioolproject in centrum
rond oktober klaar

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Na alle overlast die gepaard ging met de werkzaamheden voor het rioolproject in het centrum van Boxtel is inmiddels een begin gemaakt met de bestrating bij de kiosk op de Markt. Het is de bedoeling dat het voorste gedeelte van de Clarissenstraat nog voor de bouwvak opnieuw bestraat is.

Wethouder Wim van Erp hoopt dat het rioolproject in het centrum van Boxtel nog voor oktober afgerond kan worden. De projectleiding gaat voorlopig uit van begin oktober als einddatum. Vrijdag 14 juli keert de weekmarkt terug naar de Markt. Ook de kermis op deze plek kan doorgang vinden.

Wethouder Van Erp zou graag zien dat het rioolproject, waarvan het streven was om het deze maand af te ronden maar dat vertraging heeft opgelopen, 'zo snel mogelijk' klaar is. Van Erp blijft echter realistisch: ,,Er is sprake van vertraging. Natuurlijk willen we dat het niet te lang duurt voordat het karwei klaar is, maar aan de andere kant zijn we heel tevreden over de kwaliteit van het werk. Ik heb liever dat we een maand langer doorgaan en de kwaliteit goed is, dan dat we eerder klaar zijn en daarna met allerlei 'nabrandjes' te maken krijgen."

De aanleg van een nieuwe riolering in de Clarissenstraat liep in mei vertraging op door een vastgelopen boorkop in Belgi en een verzekeringskwestie. In het bestek was uitgegaan van n boring, maar uiteindelijk bleek dat er drie keer geboord moest worden. Na de bouwvakvakantie start de laatste boring vanaf het Molenpad naar de bouwput bij het notariskantoor. Voor de extra boringen was een aanvullende verzekering nodig zodat de gemeente gedekt zou zijn als er schade ontstaat aan de woningen in de Clarissenstraat.

Wethouder Van Erp gaf eerder al aan dat het boren van de riolering grote voorbeelden biedt boven graven. ,,Dan hadden we in de hele straat damwanden moeten slaan en hadden bewoners en ondernemers nog veel langer in de troep gezeten. In het belang van alle betrokkenen is dit de beste oplossing", liet Van Erp eind mei optekenen.

Op dat moment was al duidelijk dat het karwei niet voor de zomervakantie klaar zou zijn. Nu wordt er in het gemeentehuis naar gestreefd om het werk, zowel de riolering als de bestrating van de Clarissenstraat, in oktober af te ronden. Het ligt wl in de lijn der verwachting dat de Clarissenstraat vanaf de bouwvakantie niet meer in zijn geheel is afgesloten voor het autoverkeer. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de Markt en de Koppel. Voor voetgangers en fietsers geldt dat zij tijdens de vakantie wl gebruik kunnen maken van de Clarissenstraat omdat de bouwput bij notariskantoor Wsten en Van 't Hooft met balken bedekt wordt.

PROEF
Wethouder Van Erp liet eerder weten dat als de rioleringswerkzaamheden eenmaal voltooid zijn, begonnen wordt met een proef van zes maanden waarbij gekeken wordt in welke richting het eenrichtingsverkeer in de Clarissenstraat het beste kan worden ingesteld. Volgens de wethouder is het feit dat het wegdek in de Clarissenstraat aangepakt wordt een uitgelezen moment om ook de verkeerssituatie aan te passen.

De vraag is of het beter is om het verkeer straks vanuit de Clarissenstraat naar de Markt toe te laten rijden of andersom, dus dat autoverkeer het centrum juist uitrijdt via de Clarissenstraat. De meeste betrokkenen kunnen zich weliswaar vinden in het plan om van de Clarissenstraat deels een eenrichtingsweg te maken, maar zien liever dat het autoverkeer van de Markt afrijdt dan ernaar toe. De wethouder gaf eerder al aan dat de proef bedoeld is om te kijken wat de beste oplossing is. In het gemeentehuis geeft men er de voorkeur aan om auto's naar de Markt toe te laten rijden.
6 juli 2006

Print deze pagina

Terug