FIETSERSBOND BUNDELT KRACHTEN TEGEN PRORAIL

Steeds meer verzet tegen
sluiting overwegen

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De onbewaakte spoorwegovergang in de Bakhuisdreef kan volgens de Fietsersbond door enkele aanpassingen beter beveiligd worden. Rechts is een protestbord van de Fietsersbond te zien.

De weerstand tegen de plannen van ProRail om overal in Nederland spoorwegovergangen te saneren groeit. In de Meierij is het de Fietsersbond die fel protesteert tegen de dreigende sluiting van 26 spoorwegovergangen in de driehoek Boxtel-Tilburg-’s-Hertogenbosch. De gemeente Oisterwijk steunt het verzet en is tegen de plannen van ProRail. In Boxtel bestaan andere opvattingen en wil het gemeentebestuur de miljoenen van ProRail niet mislopen om de verkeerssituatie te verbeteren.

Meer dan honderd actievoerders verzamelden zich vrijdagmiddag bij de spoorwegovergang in de Laag Heukelomseweg op de grens van Oisterwijk en Tilburg. Onder hen veel bewoners van de buurtschap Heukelom die door de sluiting van deze overweg letterlijk in tweeën wordt gehakt. Voorzitter Dré van Hal van de buurtraad Heukelom stelde onomwonden dat de buurtschap niets voelt voor afsluiting van de overweg. Volgens Van Hal worden niet alleen agrariërs gedupeerd, maar ook wandelaars, fietsers en ruiters van een nabijgelegen manege. Verder wordt een camping moeilijk bereikbaar.

Volgens directeur Hugo van Steenhoven van de Fietsersbond kan de overweg in Heukelom symbool staan voor alle andere 25 spoorwegovergangen die ProRail wil sluiten. Het argument dat de veiligheid ermee gediend is, zoals door ProRail veelvuldig wordt gemeld, veegt Van Steenhoven van tafel. ,,Dit plan dupeert vooral fietsers en wandelaars terwijl cijfers laten zien dat op de meeste overwegen nooit iets gebeurt. Bovendien is bij 85 procent van alle ongevallen een auto betrokken.”

De directeur van de Fietsersbond zou liever zien dat ProRail streeft naar een veiligheidspercentage van 100 procent. Dat hoeft niet bereikt te worden door louter tunnels en viaducten aan te leggen of spoorwegovergangen te sluiten. ,,Overwegen kunnen ook beter beveiligd worden. Een onbewaakte overweg zoals de Bakhuisdreef in Boxtel kan gemakkelijk veilig gemaakt worden met knipperlichten en slagbomen. Opheffing is onnodig.”

KNOOPPUNT
Van Steenhoven vreest voor een groei van het autoverkeer als de plannen van ProRail doorgaan. ,,Mensen die nu op de fiets naar hun werk gaan moeten straks zover omrijden dat ze weer in de auto zullen stappen. Ook de overheidswens om mensen meer te laten bewegen wordt hiermee tenietgedaan.” Opmerkelijk is dat de plannen van ProRail ook indruisen tegen de aanleg van een netwerk van fietsknooppunten in de provincie Noord-Brabant. ,,De routes zijn net klaar, maar kunnen na de opheffing van al die overwegen weer op de schop.”

De actie van de Fietsersbond moet volgens de directeur van de Fietsersbond een signaal richting de lokale, provinciale en landelijke politiek zijn. ,,We willen aantonen dat dit plan ondoordacht is. Wij zien de plannen van ProRail puur als chantage van gemeenten. Men houdt de gemeentebesturen een grote zak met geld voor in ruil voor het opdoeken van de overwegen.” De Fietsersbond werkt aan een alternatief: ,,We streven naar een eigen subsidieregeling voor gemeenten en willen ze belonen als ze overwegen open houden.”

De protesten van de Fietsersbond kregen op de spoorwegovergang in Heukelom bijval van het gemeentebestuur van Oisterwijk, dat bij monde van VVD-wethouder Joost Wagenmakers kenbaar maakte niets te voelen voor de sanering van spoorwegovergangen. De coalitie die eerder dit jaar aantrad heeft in het beleidsprogramma opgenomen dat geen enkele overweg mag worden afgesloten. Daarnaast wil Oisterwijk betere faciliteiten bij het NS-station en moet er een bewaakte fietsenstalling komen. ,,Het sluiten van overwegen past niet in de plannen van Het Groene Woud om het gebied aantrekkelijk te maken voor recreanten op de fiets of te voet.”

SPANDOEKEN
Opvallend is dat de bewoners van de buurtschap Heukelom pas vorig week door de Fietsersbond gealarmeerd werden over de op handen zijnde sluiting van de spoorwegovergang. Volgens buurtraadvoorzitter Van Hal werden daarover niet eerder berichten ontvangen. Inmiddels hebben de bewoners protestborden en spandoeken opgehangen om hun afkeer van de plannen kenbaar te maken. Hun protesten zijn ook opgepikt door de landelijke media, zoals dagblad Trouw dat er zaterdag mee opende op de voorpagina.

Wethouder Wim van Erp van Boxtel liet doorschemeren dat de bewoners van de buurtschap al lang op de hoogte hadden kunnen zijn van de plannen van ProRail. ,,Daar wordt toch al vijf jaar over gesproken?”, reageerde hij richting Van Hal. ,,Ik weet in elk geval dat leden van het vorige gemeentebestuur aanwezig waren bij de gesprekken met ProRail. De gemeente had u dus kunnen en moeten informeren.”

Van Erp liet tijdens de demonstratie in Oisterwijk een ander geluid horen dan de meeste actievoerders. Hij gaf uitleg over de Boxtelse plannen om tien spoorwegovergangen te saneren en de studie naar een tracé voor de noordelijke ontsluitingsweg. ,,Het sluiten van overwegen kan bijdragen aan meer veiligheid”, stelde Van Erp. ,,Het is wel belangrijk dat de verbindingen goed blijven. We denken dat dat kan in Boxtel door in plaats van tien overwegen vier tot vijf ongelijkvloerse kruisingen te realiseren.” Om nodeloos omrijden te voorkomen, zouden langs de spoorbaan parallelwegen aangelegd kunnen worden, zo suggereerde de wethouder.

Maar opheffing van spoorwegovergangen, hoe klein ook, mag volgens de Fietsersbond, niet gebeuren. De onbewaakte overweg in de Bakhuisdreef zou volgens de belangenorganisatie beter beveiligd moeten worden. Ook de overweg bij De Posthoorn moet openblijven. In de plannen van Arcadis is daar overigens sprake van. Zowel bij Het Loo als bij De Posthoorn is een ongelijkvloerse kruising voor fietsers geprojecteerd. Bij De Posthoorn zou aan de noordzijde een nieuwe parkeerplaats voor auto’s aangelegd moeten worden.

De tweede overweg bij De Posthoorn, die dichter bij kasteel Nemerlaer ligt, moet volgens Arcadis dicht. De gemeente Oisterwijk wil zich hier met hand en tand tegen verzetten. Ook steunt Oisterwijk het verzet van de bewoners van Heukelom. De leuzen van de bewoners zijn klip en klaar: ’Wij mensen staan op hoge poten, deze overweg mag nooit gesloten’.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Fietsersbond voert actie tegen de sluiting van overwegen. Deze week zijn op tal van plekken protestborden geplaatst. Zoals hier nabij De Posthoorn op het grondgebied van Haaren.
6 juli 2006

Print deze pagina

Terug