AUTOTUNNEL IN CENTRUM BOXTEL LIJKT VER WEG

Regiostudie mikt op weg langs Sparrenrijk

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De overweg tussen Tongeren en de Kapelweg is een van de tien gelijkvloerse spoorwegovergangen die ProRail wil saneren op Boxtels grondgebied.

De spoorbaan tussen de Molenwijkseweg in Boxtel en de Runsdijk in Esch gaat plaats bieden aan een autotunnel of –viaduct voor de noordelijke ontsluitingsweg van Boxtel. Dat staat in een nog vertrouwelijke conceptnota van spoorbedrijf ProRail waar de Fietsersbond over beschikt. Wethouder Wim van Erp bevestigt dat een weg langs Sparrenrijk in regionaal verband onderwerp van discussie is.

ProRail verricht al meer dan een jaar onderzoek naar de mogelijkheid om een groot aantal spoorwegovergangen in de driehoek Boxtel-Tilburg-’s-Hertogenbosch op te heffen. Uit de conceptnota waarop de Fietsersbond de hand heeft weten te leggen blijkt dat ProRail 26 van de 52 spoorwegovergangen wil saneren. In Boxtel komen tien overwegen in beeld voor sanering. Momenteel wordt bekeken welke overwegen definitief sluiten en welke overwegen plaatsmaken voor een tunnel of een viaduct.

De Fietsersbond demonstreerde vrijdag samen met de Stichting Wandelplatform-LAW tegen de dreigende opheffing van tientallen spoorwegovergangen. Elders in deze krant wordt daarover uitvoerig bericht. Wethouder Van Erp, die aanwezig was bij de demonstratie, erkende dat de conceptnota door ProRail is voorgelegd aan de gemeenten in de regio. De nota, die ook wel bekend staat als de regiostudie, zal in het najaar resulteren in een definitief rapport, zo verwacht Van Erp

DUBBELE OVERWEG
In het rapport is een kaart van Arcadis bijgevoegd waarop staat welke overwegen in Boxtel verdwijnen. Het betreft de overwegen in de straten Essche Heike, Tongeren en Bakhuisdreef. Hier komt geen alternatieve overgang. De dubbele overweg in de Tongersestraat gaat volgens de schets van Arcadis ook dicht; in het verlengde van de Baroniestraat is een ongelijkvloerse overgang voor wandelaars en fietsers geprojecteerd.

Wethouder Van Erp beklemtoont dat deze optie nog onderhevig is aan discussie. ,,Maar ik kan niet ontkennen dat deze gedachte aansluit bij hetgeen het gemeentebestuur de voorbije jaren aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. We voelen nog steeds niet voor een autotunnel in de Tongersestraat of in het verlengde van de Baroniestraat. Het rapport steunt ons daarin.” Volgens de wethouder staat nog niet vast of deze optie ook in de definitieve versie van het rapport wordt opgenomen. ,,Het laatste woord is er in regionaal verband nog niet over gezegd.”

Dat geldt ook voor twee andere Boxtelse discussiepunten die volgens Van Erp opduiken in de conceptnota. Een cruciaal punt wordt de aanleg van een ongelijkvloerse autotunnel tussen de Molenwijkseweg en de Runsdijk. In de conceptnota wordt er vanuit gegaan dat dit de meest geschikte plek is voor een kruising van de drukke spoorbaan Eindhoven-’s-Hertogenbosch. De wethouder geeft aan dat ook deze optie nog een ’nadrukkelijk discussiepunt’ is.

Dat geldt ook over de toekomst van de spoorwegovergangen Leenhoflaan en Essche Heike. Op de schets van Arcadis is de overweg in het Essche Heike geschrapt en komt er in de Leenhoflaan een ongelijkvloerse kruising die ook toegang biedt aan autoverkeer. Het saneren van de overweg in het Essche Heike staat nog ter discussie omdat deze spoorwegovergang een rol speelt in de fijnmazigheid van het wegennet; een fietstunnel zou op deze plaats wenselijk kunnen zijn, zo blijkt uit stukken die de Fietsersbond vorig week openbaar maakte.

CHANTAGE
Wethouder Van Erp geeft aan dat de regiostudie de komende maanden onderwerp van discussie blijft tussen ProRail en de gemeenten die aan de spoorbaan liggen. De studie, die al vele maanden vertraging heeft opgelopen, zou volgens Van Erp in augustus klaar zijn, maar hij verwacht niet dat die termijn gehaald wordt. De wethouder denkt dat pas na een nieuwe discussieronde met alle betrokken gemeenten een definitief rapport aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

ProRail heeft intussen 52 miljoen euro klaar liggen voor de sanering van de spoorwegovergangen in de driehoek Boxtel-Tilburg-’s-Hertogenbosch. Volgens de Fietsersbond chanteert het spoorbedrijf de gemeenten in de Meierij met de toezegging dat miljoenen beschikbaar zijn als wordt meegewerkt aan het opheffen van spoorwegovergangen. De Fietsersbond vindt het onzin om overwegen op te doeken onder de noemer veiligheid. Overwegen kunnen ook beter beveiligd worden. ,,Daardoor wordt voorkomen dat vooral fietsers, wandelaars en ruiters, maar ook agrariërs en bewoners van kleine buurtschappen afgesneden worden en grote omwegen moeten maken”, aldus directeur Hugo van Steenhoven van de Fietsersbond.
6 juli 2006

Print deze pagina

Terug