OPVOLGING VAN MEURS PAS NA ZOMERRECES

Coalitie ziet wethouderskandidaat SP
niet zitten

De coalitiepartijen PvdA/GroenLinks, Combinatie95 en CDA hebben de beoogd opvolger van SP-wethouder Willem van Meurs unaniem afgewezen. Volgens formateur en wethouder Anton van Aert hebben de drie partijen 'zwaarwegende redenen' om de kandidaat die door de SP is voorgedragen af te wijzen. De SP is 'zeer teleurgesteld' en beraadt zich volgens fractievoorzitter Eric van den Broek op de ontstane situatie. De naam van de afgewezen wethouderskandidaat wordt angstvallig geheim gehouden.

De coalitiepartijen hebben zowel donderdag 15 juni als maandag 19 juni uitvoerig overleg gevoerd over de opvolging van wethouder Van Meurs. De SP-wethouder ging ruim een week na zijn benoeming met ziekteverlof en keert, zo werd vorige week duidelijk, niet meer terug. Enkele namen van opvolgers passeerden de revue, maar betrokkenen wilden niet zeggen om welke kandidaten het ging. De Schijndelse oud-wethouder Ger Wouters leek de belangrijkste kandidaat om Van Meurs op te volgen.

Formateur Van Aert meldde deze week dat de vier coalitiepartijen het maandagavond niet eens zijn geworden over de beoogd opvolger van Van Meurs. Na twee bijeenkomsten was er geen overeenstemming over de kandidaat die door de Boxtelse SP was voorgedragen. Volgens Van Aert heeft de SP de voordracht zorgvuldig gedaan, maar zijn er zwaarwegende redenen om niet tot de benoeming over te gaan.

Welke redenen dat zijn wil de formateur uit privacyoverwegingen niet zeggen. Evenmin wil Van Aert aangeven wie in beeld was voor de wethouderspost van Van Meurs. ,,Het zou in de ogen van de drie coalitiepartijen niet verstandig zijn geweest om deze kandidaat te benoemen", wilde hij wel kwijt. De formateur wilde niet zeggen of de beoogd opvolger van Van Meurs woonachtig is in Boxtel. ,,De betrokken partijen doen hier geen mededelingen over."

WAARNEMEN
Van Aert blijft de taken van wethouder Van Meurs voorlopig waarnemen. Het takenpakket van Van Meurs bestond onder meer uit sociale zaken, zorg en integratie. Hij was belast met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, integraal wijkbeheer, integratiebeleid en de projecten in de wijk Selissenwal. ,,De benoeming van een opvolger zal nu zeker op zich laten wachten tot na het zomerreces", verwacht Van Aert.

De formateur gaf tijdens een toelichting aan dat de SP teleurgesteld heeft gereageerd op de afwijzing van hun beoogde wethouderskandidaat. ,,De SP zal zich gaan beraden op de ontstane situatie en duidelijk zal moeten worden of men erin slaagt een nieuwe kandidaat voor te dragen", aldus Van Aert.

Eerder meldde de formateur in deze krant dat diverse scenario's denkbaar zijn. Eén scenario is dat de SP geen wethouder levert en de taken door de huidige drie wethouders worden gedaan. De SP zou dan toch deel uit kunnen maken van de coalitie. In een ander scenario stapt de SP uit de coalitie, maar blijft wel gedoogsteun leveren. Fractievoorzitter Van den Broek gaf eerder in deze krant te kennen dat hij de uitgangspunten van het beleidsprogramma blijft onderschrijven.

'WEINIG CHIC'
,,Wij zijn uiteraard zeer ongelukkig met de ontstane situatie”, reageert Eric van den Broek van de SP. ,,De opstelling van de andere coalitiepartijen vind ik weinig chic. Ik heb namelijk de indruk dat onze kandidaat zwaarder is beoordeeld dan gebruikelijk gebeurt.”

Volgens de fractievoorzitter van de socialisten was van tevoren binnen de coalitie afgesproken dat woord en daad de boventoon zouden moeten voeren bij het zoeken van een opvolger van Van Meurs. ,,Onze insteek als SP was om zo snel mogelijk een adequate vervanger voor Willem te zoeken. Onze kandidaat heeft bestuurlijke ervaring, heeft de capaciteiten, is inhoudelijk én communicatief sterk, past als persoon goed in dit college én goed bij de SP Boxtel. Daarnaast was hij per direct beschikbaar. Zijn capaciteiten worden ook onderschreven door de andere coalitiepartners, maar desondanks wijzen ze deze persoon op formele gronden af.”

Van den Broek heeft daarover zijn teleurstelling uitgesproken richting de andere coalitiepartijen. ,,Ik ga nu eerst in overleg met mijn achterban om te bespreken hoe we moeten omgaan met deze situatie”, vertelt hij. Of daarbij ook de vraag aan de orde komt of de SP wel of niet in het college moet blijven zitten wil Van den Broek niet zeggen. ,,Ik ga de gang van zaken neutraal voorleggen. Maar ik wil wel benadrukken dat we loyaal zijn en blijven aan het beleidsprogramma. Het is volgens de Socialistische Partij een goed programma, en daar willen we ook onze schouders onder zetten.”
22 juni 2006

Print deze pagina

Terug