INTERIM-DIRECTEUR: WONEN EN ZORG ZIJN SPEERPUNTEN

Woonstichting zoekt nieuwe directeur-bestuurder

Woonstichting Sint-Joseph is gestart met de zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder. Sint-Joseph zoekt een opvolger voor Maria Voets die enkele maanden geleden op non-actief werd gesteld nadat het personeel het vertrouwen in de directeur had opgezegd. Enkele weken geleden werd duidelijk dat Voets niet meer terugkeert bij de woonstichting.

Momenteel wordt Sint-Joseph geleid door interim-directeur Frans van Eindhoven uit Leusden. Van Eindhoven heeft de voorbije weken intensief studie gemaakt van de organisatie en heeft, zo vertelde hij vorige week in een gesprek met Brabants Centrum, een aantal aanbevelingen gedaan richting de raad van toezicht van de woonstichting.

Van Eindhoven vindt dat Sint-Joseph in de toekomst een initiatiefrijke woonstichting moet worden die kan bogen op voldoende kennis over volkshuisvesting. ,,Die kennis ontbreekt nu", oordeelt de interim-directeur. Daarmee geeft hij aan dat beide managers, Joop van de Kerkhof en Gio Poort, niet in beeld zijn voor de opvolging van Voets. ,,Ik vind dat de woonstichting meer bestuurlijk tegenwicht moet kunnen bieden aan de gemeente. We hebben het de gemeente altijd wel erg gemakkelijk gemaakt."

KRACHTIG
De nieuwe directeur-bestuurder van Sint-Joseph moet een krachtige persoonlijkheid zijn die volgens Van Eindhoven te boek staat als een bouwkunde-generalist. ,,We zoeken iemand met een visie op bouwkunde die de gemeente partij kan geven." Hij vindt dat Sint-Joseph zich de voorbije jaren te veel heeft laten leiden door de doelgroepen waarvoor gebouwd en verhuurd wordt. ,,Maar dat zijn vanzelfsprekendheden omdat je een sociale woonstichting bent." Van Eindhoven heeft binnen de organisatie de nodige koudwatervrees bespeurd en zou graag zien dat 'minder behoudend' wordt geopereerd.

Inmiddels ligt er een nieuw ondernemingsplan op tafel waarin staat dat wonen en zorg de grote speerpunten voor Sint-Joseph zijn. Van Eindhoven ziet veel mogelijkheden in de samenwerking met de Zorggroep Elde en de stichting Cello. Hij vindt dat de woonstichting met beide instellingen zou moeten streven naar bouwen voor deze doelgroepen: ouderen en gehandicapten. ,,Er zou best wat meer aan de onderkant van de markt gebouwd mogen worden, bijvoorbeeld voor starters", aldus de interim-directeur.

VERNIEUWING
Van Eindhoven maakt zich sterk voor de vernieuwing van Sint-Joseph. Binnen enkele maanden zou de nieuwe directeur-bestuurder aan de slag moeten en verder vorm moeten geven aan de omschakeling. De financiŽle positie van de woonstichting is volgens de interim-directeur goed. Mede daarom betreurt hij dat erg 'behoudend' gerekend wordt in het kantoor aan de Baroniestraat. ,,Dat maakt het nemen van nieuwe initiatieven moeilijker."

Sint-Joseph zou zich kunnen profileren met een verdere uitwerking van de plannen in het gebied De Heerewaerde in de wijk Selissenwal. ,,Dat gebied zou nog veel meer stedelijke allure moeten krijgen, met hoge gebouwen en extra architectonische aandachtspunten. Op de plek waar de Baanrots moet komen (hoek Achterberghstraat-Baanderherenweg Ė red.) kun je heel goed flink de hoogte in. Daar mag je best wat extra geld in stoppen om andere bewonersgroepen te lokken en de wijk te verlevendigen."

In het kantoor van de woonstichting waait volgens Van Eindhoven een frisse wind. De ondernemingsraad die volgens Van Eindhoven door Voets op een zijspoor werd gezet, is weer nieuw leven ingeblazen; omdat er meer kandidaten dan zetels waren, moesten zelfs verkiezingen worden gehouden. ,,Een organisatie waar vijftig mensen werken behoort gewoonweg een ondernemingsraad te hebben", meent de interim-directeur.
22 juni 2006

Print deze pagina

Terug