BELANGRIJKE VERKEERSADERS GESTREMD

Draaien en keren in verstopt centrum
van Boxtel

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De kruising van de Baroniestraat met de Pastoor Erasstraat en de Annastraat is afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden.

De inwoners van Boxtel moeten niet alleen de negatieve effecten van de afsluitingen, stremmingen en omleidingen in het centrum in ogenschouw nemen. Wethouder Wim van Erp erkent dat de afsluiting van de Clarissenstraat en de Kruisstraat en de stremming van de Mgr. Wilmerstraat en de Baroniestraat tot vertragingen en opstoppingen leidt. ,,Straks is alles voorbij en kan iedereen de vruchten plukken van de nieuwe wegen”, aldus Van Erp.

De verkeerswethouder zelf heeft deze week slechts één klacht gehad, nota bene van een raadslid dat hinder ondervond van het onophoudelijk draaien en keren van voertuigen in zijn straat. Toch klaagt iedereen over de overlast die de werkzaamheden in het centrum van Boxtel met zich meebrengen. Vooral de manier waarop de omleidingen zijn aangegeven zetten kwaad bloed; pas op het laatste moment wordt weggebruikers duidelijk gemaakt dat een straat is afgesloten en zit er niets anders op dan omdraaien.

Het leidde tot gevaarlijke situaties in de Prins Bernhardstraat, waar onduidelijk was dat het eenrichtingsverkeer in de Jan Kruijsenstraat was opgeheven. In de toch al drukke straten rond de Angelaschool was het een gekrioel van auto’s die een uitweg zochten. Maar ook in de Van der Voortweg en de Annastraat wees niets op een afsluiting, totdat de kruisingen met verkeerslichten opdoemden en oversteken onmogelijk was. Omkeren was de enige optie.

Inmiddels zijn extra borden en pijlen geplaatst om het verkeer beter te stroomlijnen. Van Erp zegde deze week toe dat de omleidingsroutes nog eens onder de loep worden genomen. Maar hij benadrukte ook dat de werkzaamheden in het centrum nu uitgevoerd moeten worden. ,,De werkzaamheden in de Clarissenstraat en rond de Markt duren maanden en zorgen voor overlast. Maar de bewoners en ondernemers krijgen er straks een prachtige straat voor terug, compleet met nieuwe riolering.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De verouderde asfaltlaag in de Baroniestraat is deze week opgelapt. Het gehele wegdek krijgt een nieuwe asfaltlaag in twee kleuren: zwart voor auto’s en rood voor fietsers

TWEE KLEUREN
De asfaltering van de Mgr. Wilmerstraat en de Baroniestraat is een klus die is blijven liggen in het najaar van 2005. Toen werden alvast alle putdeksels verhoogd. ,,Omdat het toen te koud was om te asfalteren, zijn we uitgeweken naar juni. Uitstellen en wachten tot het najaar kan niet omdat we dan weer het gevaar lopen dat het te koud is om te asfalteren”, zegt Van Erp.

Hij geeft aan dat de drukke route wordt voorzien van twee kleuren asfalt – zwart en rood – waardoor nog duidelijker wordt welke stroken voor langzaam verkeer bedoeld zijn. De wethouder merkt op dat de asfalteringswerkzaamheden vlot verlopen en dat de klus wellicht in minder dan twee weken geklaard is.

Dat het karwei nu wordt uitgevoerd omdat op 2 juli de Ronde van Boxtel wordt verreden in een deel van de Baroniestraat ontkent Van Erp. ,,De werkzaamheden stonden gepland voor deze periode. Het is natuurlijk wel mooi meegenomen dat de wielerwedstrijd op 2 juli gehouden kan worden op een prachtig stukje asfalt.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bouwput op de Markt is vooral veel ondernemers een doorn in het oog. De bereikbaarheid van cafés en winkels is in hun ogen slecht.
22 juni 2006

Print deze pagina

Terug