WETHOUDER BLOM OPENT VOORZIENING IN HAAREN

'Loket WegWijs is eigenlijk geen loket'

De gemeente Haaren beschikt sinds donderdag 1 juni over een loket WegWijs. Wethouder Carine Blom opende donderdagmiddag de nieuwe voorziening die dienst gaat doen als een loket waar men terecht kan voor vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen. De gemeente Haaren werkt in het kader van het loket WegWijs nauw samen met de gemeente Boxtel, waar een dergelijke voorziening al gevestigd is.

Tijdens de opening van het loket konden de vele bezoekers donderdag in het gemeentehuis van Haaren vragen stellen en de nieuwe voorziening bekijken. Annette Verschuren, hoofd burgerzaken, liet tijdens een presentatie in de raadzaal weten dat loket WegWijs in feite geen loket is.

,,De medewerkers van het loket willen graag de tijd nemen voor de klanten en adviezen geven en niet alleen een formulier uitreiken aan de balie. Daarom is het loket uitgerust met twee spreekkamers, waar persoonlijke gesprekken gevoerd worden met de mensen. Dat gaat makkelijker in een spreekkamer dan staande aan het loket. Belangrijk tijdens die gesprekken is dat duidelijk wordt waar iemand echt voor komt en onze klanten erop gewezen worden dat we ze wellicht ook op andere gebieden kunnen helpen", aldus Verschuren.

,,Het is een misverstand dat het loket alleen bedoeld zou zijn voor oudere mensen en gehandicapten. Alle inwoners van de gemeente Haaren kunnen bij WegWijs in Haaren terecht. De medewerkers staan ook klaar voor hulpverleners, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers."

DOORVERWIJZEN
Verschuren gaf aan dat de gemeente Haaren in het loket WegWijs met verschillende organisaties samenwerkt, waaronder de gemeente Boxtel. WegWijs heeft als doel om de inwoners van Haaren letterlijk wegwijs te maken in de wirwar van voorzieningen, regelingen en vergoedingen die er zijn op het terrein van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Voor verschillende zaken kan bij het loket meteen een aanvraag worden ingediend, voor andere kan WegWijs mensen aanmelden bij de juiste instantie of hen doorverwijzen.

Verschuren benadrukte donderdag dat de organisatie achter het loket in Haaren een gevolg is van de samenwerking met de gemeente Boxtel. ,,Dankzij de samenwerking met Boxtel zijn we in staat om deze voorziening op een goede manier in te richten. Alleen was dat ons niet gelukt, want daarvoor is de gemeente Haaren te klein. Beide loketten WegWijs van Boxtel en Haaren vormen samen één cluster. Het 'frontoffice' van het loket bevindt zich in het gemeentehuis van Haaren, maar het 'backoffice' is in Boxtel gevestigd. Ook het postadres is in Boxtel."

Wethouder Blom zei in haar openingswoord dat de klanten van loket WegWijs erop kunnen rekenen dat er steeds één aanspreekpunt is. ,,Mensen hoeven hun vragen niet steeds aan verschillende personen voor te leggen", aldus Blom.

Haar collega-wethouder Anton van Aert uit Boxtel, die donderdag bij de opening van het loket aanwezig was, zei in zijn nopjes te zijn met de samenwerking op het gebied van sociale zaken en loket WegWijs. ,,Het samenwerkingsverband met Haaren is op 1 januari van dit jaar ingegaan. Onlangs zijn de medewerkers van de afdeling sociale zaken vanuit Haaren naar Boxtel gekomen. Dat heeft ook voor de gemeente Boxtel positieve gevolgen, want het maakt onze organisatie minder kwetsbaar", aldus Van Aert.

,,Tijdens de openingsuren van loket WegWijs in Haaren zijn twee medewerkers aanwezig om de mensen te helpen. In het begin zullen dat medewerkers van de gemeente Haaren zijn, maar tijdens bijvoorbeeld vakanties en op andere momenten is het de bedoeling dat ook medewerkers van de gemeente Boxtel hier aan de slag gaan."

Het loket WegWijs in Haaren is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (0411) 63 45 90.
8 juni 2006

Print deze pagina

Terug