RIJKSWATERSTAAT ZET STUDIE VOORT

Provincie: ’Geen ruimte voor verdubbeling A2’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De provincie Noord-Brabant ziet geen heil in een verdubbeling van de rijksweg A2 tussen Vught en Boxtel. De foto is genomen bij de Halse Barrière en de brug over de Essche Stroom.

De provincie Noord-Brabant ziet weinig heil in de plannen van Rijkswaterstaat om de rijksweg A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven te verdubbelen. Dat stelde gedeputeerde Eric Janse de Jonge vorige week tijdens een presentatie van een provinciaal investeringsprogramma voor openbaar vervoer en water- en wegenbouwprojecten. Met name het traject tussen Boxtel en Vught zou geen plaats bieden voor tweemaal vier rijstroken.

Rijkswaterstaat maakte in maart van dit jaar bekend dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke verdubbeling van de rijksweg A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. De studie komt voort uit de gedachte dat een verbreding naar tweemaal drie rijstroken onvoldoende soelaas biedt om het groeiende verkeersaanbod te verwerken. Thans rijden per etmaal zo’n 90.000 motorvoertuigen over de A2, in 2020 wordt rekening gehouden met een toename tot 144.000 voertuigen.

Omdat Rijkswaterstaat de randwegen rond beide Brabantse steden verbreedt, wordt rekening gehouden met een toename van het autoverkeer. Spitsstroken alleen zullen niet voldoen, zo concludeerde Rijkswaterstaat eind maart. Om die reden werd een plan om de A2 te verbreden naar tweemaal drie rijstroken afgeblazen en is ingezet op een andere strategie. Enerzijds wordt bekeken of de A2 verbreed kan worden naar tweemaal vier rijstroken. Anderzijds wordt bestudeerd of de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel aangepast kan worden.

Deze drukke tweebaansweg langs de Zuid-Willemsvaart zou volgens Rijkswaterstaat gemoderniseerd kunnen worden, onder anderen door kruisingen ongelijkvloers te maken en extra rijstroken aan te leggen. ,,Een aanpassing van de N279 zou kunnen betekenen dat je minder hoeft te sleutelen aan de A2”, stelde projectleider Marco Bakermans in maart in Brabants Centrum. Beide studies werden om die reden gelijktijdig gelanceerd; publiek werd uitgenodigd te reageren op een startnotitie.

’HEEL VERVELEND’
De Boxtelse wethouder Wim van Erp gaf in maart in een reactie aan dat Boxtel een verdubbeling van de A2 ’heel vervelend’ zou vinden. Van Erp maakte niet alleen bezwaar tegen de vele ingrepen die in het landschap gepleegd moeten worden, zoals aanpassing van geluidswallen en verbreding van de natuurbrug. De wethouder voelt er niets voor dat pal langs de Boxtelse wijken Munsel-Selissen, Oost en In Goede Aarde een achtbaans snelweg komt te liggen.

Nu liggen ook de bezwaren van de provincie op tafel. Gedeputeerde Janse de Jonge denkt dat er geen plaats is om de A2 te verdubbelen. Hij opperde vorige week het plan om de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel te verbreden naar tweemaal twee rijstroken. Op die manier zouden de lasten over de N279 en de A2 verdeeld kunnen worden. In het provinciehuis gaat men er vanuit dat in die situatie tweemaal drie rijstroken voor de A2 toereikend zijn.

Diezelfde gedachten lanceerde ook wethouder Van Erp in maart in Brabants Centrum. In zijn ogen moet de verkeersdrukte eerlijk verdeeld worden en mogen niet alleen de gemeenten langs de A2 opgescheept worden met de groei van het doorgaand verkeer tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Desondanks heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat de onderzoeken doorgaan.

RANDWEG
Het provinciebestuur lanceerde vorige week een investeringsprogramma waarin 122 miljoen euro is gereserveerd voor de verbetering van het openbaar vervoer en de uitvoering van diverse water- en wegenbouwprojecten. Voor de aanpak van de randweg ’s-Hertogenbosch komt 20 miljoen euro beschikbaar. De afronding van de noordwest-tangent bij Tilburg krijgt ook een impuls van 20 miljoen euro. De aanpassing van de stationszone in Breda wordt gestimuleerd met 25 miljoen euro. In de periode 2007-2011 komt ook 40 miljoen euro beschikbaar voor aanpassing van enkele provinciale verbindingsroutes, zoals de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Helmond.

Provinciale Staten buigt zich eind juni over het investeringsprogramma. Later dit jaar zal tijdens de behandeling van de provinciebegroting duidelijk worden hoeveel geld daadwerkelijk voor infrastructuur gereserveerd kan worden.
8 juni 2006

Print deze pagina

Terug