NATUUR GEBAAT BIJ NIEUW INITIATIEF

’Streekrekening impuls voor
Het Groene Woud’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Natuurgebied De Geelders vormt een wezenlijk onderdeel van Het Groene Woud.

De financiële toekomst van nationaal landschap Het Groene Woud ziet er een stuk rooskleuriger uit na de lancering van de gelijknamige streekrekening. Deze bankrekening, die maandag in Oisterwijk officieel in gebruik werd genomen, biedt bedrijven en instellingen de kans om geld aan Het Groene Woud te geven zonder dat het geld kost. Ook particulieren kunnen een steentje bijdragen, zo stelt Ger van den Oetelaar, wethouder in Boxtel en kartrekker van het project.

De streekrekening Het Groene Woud is geopend bij de ASN-bank, een landelijk opererende financiële instelling die duurzaam bankieren tot handelsmerk heeft verheven. Bedrijven en instellingen die geld op de rekening zetten, ontvangen gewoon rente en kunnen vrij over de middelen beschikken. ,,Het verschil is dat ASN ervoor zorgt dat 0,15 procent rente automatisch wordt doorgesluisd naar een fonds van Het Groene Woud”, legt Van den Oetelaar uit. ,,Wie Het Groene Woud een warm hart toedraagt, kan nu geld schenken zónder geld te geven.” ASN stortte ter gelegenheid van de start in Oisterwijk 2.500 euro op de nieuwe streekrekening.

Deze rekening wordt beheerd door een nieuwe stichting, die vorige week officieel is opgericht. In het bestuur zit naast Van den Oetelaar, die optreedt als voorzitter, ook directeur Jan Baan van Het Brabants Landschap. De stichting beheert de gelden die de streekrekening genereert. Van den Oetelaar: ,,We rekenen natuurlijk niet alleen op die 0,15 procent die we automatisch krijgen, maar hopen dat bedrijven ook bereid zijn zelf een deel van hun ingelegde geld aan het nationaal landschap te doneren. Dat kan een half procent zijn, één procent of misschien wel twee procent. We moeten ondernemers verleiden om geld in Het Groene Woud te investeren. Het nationaal landschap is een kip met gouden eieren die gevoed moet worden.”

De Boxtelse wethouder, die vanuit diverse bestuurlijke functies bij het project betrokken is, heeft veel vertrouwen in de werking van de streekrekening. ,,Ik heb becijferd dat we dankzij de reeds toegezegde inleggelden jaarlijks verzekerd zijn van 260.000 euro. Dat is een heel mooi bedrag.” Van den Oetelaar is verheugd dat de provincie Noord-Brabant maandag in Oisterwijk bij monde van gedeputeerde Annemarie Moons officieel bekendmaakte dat 5 miljoen euro op de streekrekening wordt gestort.

Als eerste onderneming zal zuivelbedrijf Campina ook geld storten. Een bedrag werd maandag nog niet genoemd. ,,We zijn volop bezig met andere gegadigden die geld op de streekrekening willen storten”, meldt Van den Oetelaar. Als het saldo op de rekening boven 10 miljoen euro uitstijgt, kunnen ook particulieren geld wegzetten op de rekening. ,,Gelet op de toezeggingen die we al binnen hebben, gaan we dat saldo beslist halen”, klinkt het vertrouwensvol.

’KERNKWALITEIT’
De plannen voor een streekrekening dateren al van februari 2002, toen wethouder Van den Oetelaar aanklopte bij toenmalig gedeputeerde Lambert Verheijen. Enkele maanden later mondde een pleidooi in de vergadering van Provinciale Staten uit in een breed gedragen motie, die door Gedeputeerde Staten werd overgenomen. In dat jaar werden ook de eerste contacten met de ASN-bank gelegd.

,,Met het geld dat we via de streekrekening binnenhalen, kunnen we verder werken aan de versterking van de kernkwaliteiten”, stelt Van den Oetelaar. Die kwaliteiten liggen inmiddels vast dankzij de status van nationaal landschap die de Tweede Kamer aan het natuurgebied rond Boxtel heeft toegekend. ,,We doelen op het groene karakter van het gebied, de kleinschalige openheid en de samenhang tussen heide, bossen, beken en bolle akkers. In Het Groene Woud is plaats voor ontwikkelingen die het karakter van het gebied behouden of versterken.”

Onderzoek heeft uitgewezen dat Het Groene Woud veel economische potentie bezit. Tijdens een symposium in Oisterwijk bleek maandag dat investeringen door het bedrijfsleven zullen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het gebied. De meeste kansen bieden investeringen in recreatie en verbrede landbouw, maar ook investeren in natuur kan economische vruchten afwerpen. Modellen laten zien dat afhankelijk van het investeringsniveau een batig saldo van 250 tot 614 miljoen euro haalbaar is in de Meierij.
1 juni 2006

Print deze pagina

Terug