LINDA VISSERS UIT BOXTEL IN BURGERFORUM

'Allemaal meepraten over kiesstelsel'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: ...LINDA VISSERS...

Lezers zullen de voorlichtingsspotjes van Postbus 51 de laatste weken wel hebben gezien op televisie. Een getekende landkaart van Nederland in de vorm van een gezicht roept het publiek op om mee te denken over de wijze waarop in Nederland volksvertegenwoordigers worden gekozen. Linda Vissers- van de Wiel is een van de 140 willekeurige Nederlanders in het Burgerforum Kiesstelsel. Ze vertelt waarom ze mee wil praten over de manier waarop we de leden van de Tweede Kamer kiezen.

De 26-jarige docente aardrijkskunde van het Heerbeeck College in Best is niet politiek actief. ,,Ik ga wel stemmen, maar daarmee houdt het wel op. Bovendien stem ik vrij wispelturig", grinnikt ze. Toch twijfelde de in Liempde geboren Boxtelse niet toen ze een brief op de deurmat vond met het verzoek om zitting te nemen in het burgerforum dat het kabinet moet adviseren over een eventuele herziening van de wijze waarop de leden van Tweede Kamer worden gekozen.

,,Ik voel me als een 'uitverkorene'. Ik geloof dat elke vijfhonderdste ingeschrevene van het bevolkingsregister is uitgenodigd; in totaal 50.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Van die groep hebben zich zo'n achtduizend mensen aangemeld. Ik ben uiteindelijk een van de 140 forumleden die is geselecteerd", glundert Vissers.

KLOOF DICHTEN
In de landelijke politiek wordt getwijfeld of het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging dat Nederland al bijna honderd jaar kent, nog wel voldoet. Herkennen Nederlanders zich eigenlijk wel in de mensen die hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer? Weten Kamerleden wat er leeft onder de bevolking? Moeten kiezers eigenlijk ook kunnen bepalen welke politieke partijen deelnemen aan de regering? Deze en andere vragen komen aan bod in de discussie die ertoe moet leiden dat de kloof tussen burger en politiek wordt verkleind en meer mensen de gang naar de stembus maken.

Vissers: ,,Of dat ook zal gebeuren als er iets verandert? Ik weet het niet. Zelf geloof ik niet dat ik me meer voor politiek ga interesseren; ook niet nu ik in het burgerforum zit. Wel vind ik het leuk om mee te praten over de toekomst van het kiesstelsel; dat is toch het hart van de democratie. Zo'n kans krijgt niet iedereen."

Eind maart is het burgerforum geïnstalleerd. Zeventig mannen en zeventig vrouwen in leeftijd variërend van 18 tot 86 jaar en evenredig verspreid over alle twaalf provincies, gaan de komende maanden met burgers in debat over de manier waarop in Nederland het parlement wordt gekozen en over eventuele alternatieven. ,,Als burgerforum zijn we enkele weekeinden bijeen geweest en uitvoerig geïnformeerd over de vijf verschillende vormen van een kiesstelsel. Nu gaan we de provincie in om de mening te peilen van burgers."

ADVIES VAN VELEN
Brabant telt 23 forumleden. Met de uitkomsten van de provinciale debatten gaat het forum vervolgens aan de slag. Men gaat zich verdiepen in mogelijke verbeteringen van het kiesstelsel. Moeten Kamerleden straks voor een eigen achterban gaan zorgen? Moet Nederland in kiesdistricten worden opgedeeld zodat mensen op volksvertegenwoordigers uit hun eigen omgeving kunnen stemmen? Of zal blijken dat het huidige kiesstelsel uiteindelijk toch het beste is voor Nederland. Al discussiërend moet er uiteindelijk in november een advies aan het kabinet worden uitgebracht. ,,Hopelijk gaan ze iets met ons voorstel doen, maar bindend is het niet", stelt de Boxtelse.

Vissers hoopt dat veel mensen laten weten hoe ze denken over de manier waarop volksvertegenwoordigers worden gekozen. ,,Dit is dé kans om te laten horen wat wij als burgers willen. Veel mensen zeggen dat de politiek niet naar de burgers luistert. Door mee te doen aan het debat kunnen mensen dit veranderen. Als burgerforum doen we het niet alleen vóór de mensen in het land, maar het liefst ook mét de mensen. Het advies dat we gaan uitbrengen aan het kabinet moet een advies van velen worden."

Het Burgerforum Kiesstelsel is een initiatief van D66-minister Alexander Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing. Hij heeft Jacobine Geel benoemd als voorzitter van het forum. Politici en bestuurders in Den Haag discussiëren al veertig jaar over een eventuele herziening van het kiesstelsel. Omdat zij er niet in slagen om het eens te worden over een oplossing, is nu het burgerforum in het leven geroepen.

Meer informatie over het burgerforum en het kiesstelsel is te vinden via www.nederlandpraatmee.nl. Op deze website kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor het regionale debat dat donderdag 8 juni in Eindhoven wordt georganiseerd door het burgerforum. Mensen kunnen zich ook opgeven door te e-mailen naar Linda Vissers: l.wiel@burgerforumkiesstelsel.nl.
1 juni 2006

Print deze pagina

Terug