ONTSLAG OUDERS EN COÖRDINATOR ONAFWENDBAAR

Boxtel wil herbezinning op rol contactouders

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Ontslag dreigt voor de contactouders. In het voorjaar van 2004 werd het contactouderproject in de wijk Selissenwal bezocht door prinses Máxima. (Archieffoto Brabants Centrum).

De kans is groot dat zeven contactouders en hun coördinator met ingang van 1 augustus 2006 ontslagen worden. Het achttal, dat in dienst is van de Stichting Brede Scholen Boxtel, wordt betaald met middelen die afkomstig zijn uit de pot Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOA). En dat beleid loopt op 1 augustus af. Wethouder Anton van Aert ziet ook na die datum een rol weggelegd voor ’intermediairs’ in de Boxtelse wijken, maar sluit niet uit dat daarvoor andere medewerkers worden ingezet.

De Boxtelse politiek wordt de komende week geïnformeerd over de onzekere toekomst van de contactouders. Voorzitter Wim Ketelaars van de Stichting Brede Scholen Boxtel legt in een brief aan het gemeentebestuur uit dat de stichting stopt als werkgever voor de contactouders.

Niet alleen door het wegvallen van de zogeheten GOA-gelden acht Ketelaars ontslag van de contactouders onafwendbaar. ,,Scholen en andere instellingen hebben tot nu toe niet aangegeven diensten van contactouders te willen inkopen”, stelt de voorzitter van de Stichting Brede Scholen Boxtel. ,,Door de gemeenteraad is daar wel vanuit gegaan.”

Dat constateert ook wethouder Van Aert, die betreurt dat alleen de gemeente Boxtel zich bereid heeft getoond diensten van contactouders in te kopen. ,,Enkele jaren geleden hebben we al een klemmend beroep gedaan op scholen, GGD en Thuiszorg om diensten in te kopen. Maar dat gebeurt nog steeds niet, ook al wordt op alle fronten lovend over het werk van de contactouders gepraat.”

RONDPOMPEN
Uit de brief van voorzitter Ketelaars van de Stichting Brede Scholen Boxtel valt op te maken dat meer problemen ten grondslag liggen aan het besluit om ontslag aan te vragen. Hij geeft aan dat instellingen vaak geen middelen hebben om contactouders in te huren. En als ze daarvoor kiezen, vragen ze subsidie aan bij de gemeente. Zo worden gelden als het ware ’rondgepompt’.

Het blijkt ook lastig om contactouders die een uitkering hebben meer uren te laten werken. Verder is duidelijk geworden dat er grote verschillen zijn tussen de werkzaamheden die de verschillende contactouders ontplooien. Ketelaars: ,,Er zijn er die ver boven de garantstelling uitkomen en er zijn er die daar ruim onder blijven. Kennelijk wordt niet op elk van de contactouders even vaak een beroep gedaan.”

De voorzitter geeft aan dat binnen zijn stichting de gedachte leeft dat er behoefte is aan ’nieuwe inbreng’ in de groep contactouders. Zo is al onderzoek verricht met de gemeente Boxtel en Koning Willem I College om te kijken of ook via een zogeheten oudkomerstraject nieuwe mensen geworven kunnen worden. In september start een groep van acht oudkomers die mogelijk in beeld zouden kunnen komen voor een maatschappelijke stage bij de contactouders.

Ketelaars adviseert het gemeentebestuur om de functie van de contactouders sowieso te wijzigen, ook al zouden er extra financiële middelen beschikbaar komen. Hij vindt dat op meer terreinen en bij meer doelgroepen behoefte bestaat aan een intermediair of sleutelfiguur.

NIET FAIR
Ook wethouder Van Aert vindt dat het tijd is voor ’herbezinning’. Net als voorzitter Ketelaars zegt hij dat er een grote behoefte is aan intermediairs in de wijken. ,,Maar de doelstellingen moeten breder worden.” De wethouder geeft aan dat door het wegvallen van de GOA-gelden een budget van ongeveer 40.000 euro overblijft. ,,Graag nemen we als gemeente de verantwoordelijkheid om het project op een of andere manier voort te zetten. Maar ik vind dat ook scholen en andere instanties hun verantwoordelijkheid moeten nemen.” Het stoort Van Aert dat er scholen zijn die weliswaar werken met contactouders, maar hen buiten de regeling om inschakelen. ,,Dat is niet helemaal fair.”

De wethouder benadrukt dat hij, net als de Stichting Brede Scholen Boxtel, voelt voor een nieuwe aanpak. ,,Er is toekomst voor intermediairs die aan de slag gaan in de wijken”, oordeelt Van Aert. ,,Maar na 1 augustus zal het project beslist niet één op één worden overgenomen. Evenmin staat vast dat gebruik zal worden gemaakt van dezelfde mensen. Wat wel vaststaat is dat de aanstelling van de contactouders op 1 augustus ophoudt.”

SAMEN TEGELIJK
De contactouders werken al een aantal jaren aan een verbetering van de relatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Boxtel. Binnen het project Samen Tegelijk werden met name in de wijk Selissenwal diverse projecten opgestart waarvoor veel belangstelling bestond, ook van maatschappelijke organisaties van buiten Boxtel. Verschillende contactouders zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot 'bekende Boxtelaren'.

In 2003 werd het project door prinses Máxima in paleis Noordeinde onderscheiden met het Appeltje van Oranje. Alle contactouders en andere betrokkenen bij het project reisden naar de Hofstad voor een hartelijke ontvangst in het werkpaleis van koningin Beatrix. Een jaar later, in april 2004, bezocht prinses Máxima de wijk Selissenwal. Dat bezoek was een uitvloeisel van de prijsuitreiking in Den Haag. Ze bezocht in gemeenschapshuis De Walnoot onder meer een computerles voor allochtone vrouwen
1 juni 2006

Print deze pagina

Terug