WAUDA MAAS LID VAN ’DE DERDE KAMER’

’Ontwikkelingslanden willen vooral meedoen’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wauda Maas uit Boxtel (vijfde van links, achterste rij) poseert met een grote groep kinderen in een dorp in Burkina Faso. Het Boxtelse lid van De Derde Kamer bracht onlangs een werkbezoek aan het Afrikaanse land. (Foto: collectie Wauda Maas).

Ze bezocht kleinschalige projecten voor microfinanciering in Burkina Faso en liet op Moederdag ballonnen op met Ruud Lubbers, de vroegere hoge commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties. Wauda Maas (50) uit Boxtel is dit jaar met 119 andere Nederlanders en 30 vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden lid van De Derde Kamer en werkt aan plannen voor een betere wereld. ,,Ik heb altijd veel idealen gehad.”

Betrokkenheid met andere mensen en andere landen loopt als een rode draad door Maas’ leven. Vroeger al, toen ze nog bij de Technische Hogeschool in Eindhoven werkte, voelde ze zich verbonden met de idealisten die op de campus rondhingen. En ook het gedachtegoed van milieucentrum De Kleine Aarde past bij haar. Verder is de Boxtelse al vele jaren lid van de Stichting Boxtel-Salonta, waarvoor ze projecten opzette voor kinderen en gehandicapten.

,,Via die stichting kwam ik in aanraking met De Derde Kamer, een soort parlement dat zich sterk maakt voor een verbetering van internationale samenwerking en ontwikkelingshulp”, vertelt Maas. De Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (NCDO) staat aan de wieg van dit parlement, dat ieder jaar opnieuw gevormd wordt met kandidaten die hebben gesolliciteerd naar een kamerzetel. ,,We schrijven voorstellen die in het najaar in stemming worden gebracht. De voorstellen die worden aangenomen worden doorgesluisd naar de Tweede Kamer, het échte parlement dus.”

VERWOESTIJNING
Maas heeft een drukke periode achter de rug waarin haar werk voor De Derde Kamer op de voorgrond stond. De Boxtelse, die werkzaam is als assistente bij tandarts Spaas, verbleef eerder deze maand tien dagen in Burkina Faso, een straatarm land in hartje Afrika, dat worstelt met grote sociaal-economische problemen.

,,Er heerst bittere armoede en er is het grote probleem van de oprukkende Sahara.” Het Boxtelse Kamerlid verbleef in Burkina Faso op uitnodiging van Oble Neya, die namens de zuidelijke landen lid is van De Derde Kamer.

,,Oble komt uit de hoofdstad Ouagadougou en studeert tropische bosbouw aan de Wageningen Universiteit en zet zich in voor de toekomst van zijn land”, verduidelijkt Maas. In zijn moederland bezocht ze onder meer bosbouwprojecten die hard nodig zijn om de ontbossing en de verwoestijning tegen te gaan. ,,We bezochten een bomenbank waar bomen geënt en geteeld worden. Niet alleen gaat het om sterkere bomen, maar bovendien worden bomen geteeld die meer vruchten zoals mango’s kunnen dragen. Dat is goed voor de landbouwopbrengsten.”

Niet alleen de bosbouw stond centraal tijdens het werkbezoek aan Burkina Faso. Maas bracht met andere leden van de kamerdelegatie een bezoek aan kleinschalige projecten voor microkrediet en microfinanciering. Ook prinses Máxima maakt zich sterk voor deze projecten omdat kredietverlening op kleine schaal kan leiden tot emancipatie van vrouwen en verbetering van hun positie in ontwikkelingslanden.

,,Wat veel mensen niet weten is dat aan dit soort projecten torenhoge rentes verbonden zijn”, vertelt Maas. ,,Ik heb voorbeelden gezien waar mensen die groepsgewijs geld lenen voor het opzetten van kleine bedrijfjes rentepercentages van 10 tot 20 procent moesten betalen.”

Desondanks werpen de projecten vruchten af. ,,Ik bezocht een klein dorpje waar iedereen in hutten woont. Tijdens gesprekken met vrouwen bleek dat ze ondanks hun geïsoleerde positie heel goed in staat zijn om mee te denken over microfinanciering. Ze weten heel goed hoe ze een stap voorwaarts kunnen zetten.”

Met microkredieten slagen de vrouwen erin alleen of met kleine groepen miniondernemingen op te zetten en een eigen inkomen te verdienen. Maas bezocht enkele vrouwen die op kleine schaal zeep maken. ,,Hun positie blijft kwetsbaar”, erkent Maas. ,,Je ziet in een land als Burkina Faso dat de lokale markt verpest wordt doordat westerse landen er al hun spullen dumpen. Oude auto’s en computers, maar ook schoenen en kleren worden gedumpt. Doordat iedereen de krijgertjes uit het westen draagt, komt de lokale textielindustrie in grote problemen.”

WERELDBURGERS
De komende maanden staan tal van activiteiten voor De Derde Kamer op de rol. Maas zal in elk geval de kraam van het 'parlement’ bevolken op Festival Mundial in Tilburg. Daarnaast gaat ze zich bezighouden met het uitwerken van concrete voorstellen die later dit jaar in stemming worden gebracht. De Boxtelse heeft een aantal speerpunten geformuleerd waarop ze zich richt. Naast geboortebeperking en eerlijke verdeling van grondstoffen hecht ze veel waarde aan een verbetering van het onderwijs in ontwikkelingslanden.

Haar fotoalbum van Burkina Faso staat vol met prenten van schooltjes die in de kleinste dorpjes van het Afrikaanse land zijn opgezet. Soms is een school niet meer dan een tent die beschutting biedt tegen de brandende zon. Maas: ,,Ik werk nu aan een voorstel om leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Nederland meer kennis te laten maken met ontwikkelingssamenwerking. Nu wordt de aandacht voor derde wereldlanden gefragmenteerd aangeboden tijdens allerlei vakken. Het zou mooi zijn als er één vak komt dat leerlingen het wereldburgerschap bijbrengt.”

Het Boxtelse Kamerlid geeft aan dat de stemming in het najaar duidelijk zal maken of haar voorstel in goede aarde valt. Met name de reactie van de dertig zuidelijke leden is cruciaal; die kunnen voorstellen in De Derde Kamer torpederen. ,,Wat me tijdens het bezoek aan Burkina Faso vooral opviel is dat de samenleving daar, ondanks de armoede, zo vrolijk is. Mensen hebben weinig te eten en hebben weinig kleren, maar ze zijn zorgzaam en voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. Daar kunnen we nog heel wat van leren. Je merkt ook dat de ontwikkelingslanden niet zozeer geholpen willen worden. Ze willen vooral meedoen.”

Meer informatie over de activiteiten van De Derde Kamer is te vinden op internet: www.dederdekamer.org.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Leden van De Derde Kamer lieten vorige week tijdens de Noord-Zuiddag ballonnen op voor alle moeders in de ontwikkelingslanden. Ook eregast Ruud Lubbers, de vroegere hoge commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde naties, liet een ballon op. (Foto: Wauda Maas).
24 mei 2006

Print deze pagina

Terug