OVERDRACHT TRACÉ VAN PROVINCIE AAN BOXTEL

Provincie geeft Kapelweg in goede
staat terug

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Wim van Erp (links) en gedeputeerde Eric Janse de Jonge worden met een stoomwals naar de vernieuwde Kapelweg vervoerd.

De reconstructie van de Kapelweg in Boxtel was een proces van de lange adem. Maar nadat het tracé begin mei weer opengesteld werd voor autoverkeer stond maandag 22 mei de overdracht van de weg van de provincie Noord-Brabant aan de gemeente Boxtel op het programma. ,,Dit project heeft heel lang geduurd. Het is een van de langstlopende dossiers op het gebied van infrastructuur", liet gedeputeerde Eric Janse de Jonge weten in horecagelegenheid 't Tweespan aan de Kapelweg.

De gemeente Boxtel en de provincie, die anderhalf miljoen euro investeerde in de opknapbeurt, hadden in de overeenkomst over de reconstructie de afspraak gemaakt dat de weg na de werkzaamheden overgedragen zou worden aan de gemeente. De symbolische overdrachtshandeling werd maandag verricht door gedeputeerde Janse de Jonge en de Boxtelse wethouder Wim van Erp. Nadat de bus met daarin de genodigden na de ontvangstbijeenkomst in 't Tweespan over de nieuwe weg gereden was, stapte het gezelschap uit ter hoogte van Luissel.

De gedeputeerde en de wethouder werden hier beide door een heuse stoomwals bij het fietspad afgezet waar ze de bomen langs het traject water gingen geven. Op deze plek konden de aanwezigen met eigen ogen zien dat de Kapelweg veranderd is in een strakke en vlakke rijbaan die ingericht is als 60-kilometerzone en uitgerust is met een vrijliggend fietspad. Zowel Janse de Jonge als Van Erp benadrukte dat de verkeersveiligheid op de weg aanzienlijk verbeterd is.

Janse de Jonge: ,,In 1993 nam de provincie deze weg in slechte staat over en nu kunnen we hem in goede staat teruggeven. Het heeft door allerlei oorzaken lang geduurd voordat de weg tot stand is gekomen, maar nu het werk klaar is kunnen we zeggen dat een mooi stukje werk geleverd is. De veiligheid voor de fietsers is vergroot, want die riep eerst veel vragen op. Het was gevaarlijk om hier te fietsen, zeker ook voor de scholieren die hier dagelijks fietsen."

DREMPELS
Wethouder Van Erp keerde in zijn toespraak terug in de tijd. ,,In 1995 werd het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Destijds werd gezegd dat er al in 1996 gewerkt zou gaan worden aan de Kapelweg om de onveilige situatie aan te pakken. Het heeft uiteindelijk veel langer geduurd voordat de werkzaamheden zijn begonnen. Oud-burgemeester Jan van Homelen maakte zich met succes sterk bij de provincie om het fietspad volgens de wensen van de omwonenden aan te leggen, waardoor dus vanuit spoorlijn gezien eerst de rijbaan en vervolgens het vrijliggende fietspad gerealiseerd is", zei wethouder Van Erp, die liet weten dat hij zelf al twee keer over de weg gereden was. ,,Het is een schitterende en veilige weg geworden met fraaie aanplant. Of de drempels hoog genoeg zijn? Volgens de richtlijnen wel, maar men dient zich qua snelheid ook aan te passen aan de omgeving."

Van Erp gaf aan dat enkele van de geplaatste zomereiken die in of voor de vangrail bij de brug over de Kleine Aa staan verplaatst worden. Ook werd tijdens de bijeenkomst duidelijk dat er nog een bedrag van 450.000 euro resteert om het fietspad eventueel door te trekken richting Mezenlaan. De wethouder vroeg zich hardop af wanneer het werk helemaal afgerond zal zijn, want de reconstructie van de provinciale weg op het grondgebied van Haaren laat nog even op zich wachten. De verwachting is dat het nog zeker een jaar zal duren voordat de vereiste procedures hier doorlopen zijn en de voor de werkzaamheden noodzakelijke gronden zijn verworven.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de symbolische overdracht van de Kapelweg door de provincie Noord-Brabant aan de gemeente Boxtel. Wethouder Wim van Erp geeft de bomen langs het traject water; gedeputeerde Eric Janse de Jonge kijkt toe.
24 mei 2006

Print deze pagina

Terug