PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN IN BOXTEL GROOT SUCCES

'Als je door rood rijdt, ben je de Sjaak'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De wethouders Anton van Aert (met microfoon) en Wim van Erp waren dinsdag 16 mei van de partij bij de start van het praktisch verkeersexamen ,,Doe ontzettend je best. Niet alleen vandaag, maar ook daarna", drukte Van Aert de deelnemers op het hart.

Het zal veel Boxtelaren dinsdag 16 mei niet zijn ontgaan. Vanaf een uur of negen in de ochtend tot 's middags drie uur waren 210 leerlingen van vijf Boxtelse basisscholen, uitgerust met oranje hesjes, geconcentreerd bezig met het praktisch verkeersexamen. Langs het parcours bevonden zich zeventien controlepunten, waar 'hulpouders' beoordeelden of de leerlingen veilig fietsten. Na meer dan twintig jaar werd het examen zo weer nieuw leven ingeblazen en kon de jeugd laten zien of ze de theoretische kennis in de praktijk kon toepassen.

De wethouders Anton van Aert en Wim van Erp waren dinsdagochtend bij aanvang van het praktisch verkeersexamen aanwezig bij sporthal Den Haagakker. Van Aert kon rond de klok van negen uur met eigen ogen zien dat de kinderen er veel zin in hadden. ,,Jullie zien er verwachtingsvol uit en popelen zo te zien om te beginnen. Het is belangrijk om de verkeersregels goed te kennen. Je kunt de theorie uit de boeken halen, maar het is goed om ook de praktijk te ervaren", zei Van Aert tegen de leerlingen van De Vorsenpoel die het spits mochten afbijten. ,,Doe allemaal ontzettend je best. Niet alleen vandaag, maar ook daarna."

Het initiatief om na zoveel jaren weer een praktisch verkeersexamen te houden komt van de gemeentelijke werkgroep van het Brabants Verkeerveiligheids Label (BVL), waarin scholen, politie en de gemeente Boxtel samenwerken om de verkeersveiligheid van de leerlingen te vergroten. Met De Vorsenpoel, De Oversteek, De Spelelier, de Molenwijkschool en de Angelaschool namen dit jaar vijf basisscholen deel aan het praktijkexamen. Het streven van de werkgroep is erop gericht dat volgend jaar alle basisscholen die deelnemen aan het BVL ook aan het praktisch verkeersexamen gaan meedoen.

,,We moeten wel kijken hoe we het dan organisatorisch gaan regelen", zei verkeerskundige en organisator Ronald Soemers van de gemeente dinsdag na afloop. ,,We hebben er nu voor gekozen om de 210 leerlingen om de minuut te laten vertrekken. Dat is perfect gegaan, maar ik ben blij dat dit jaar bij het eerste praktische verkeersexamen na zoveel jaren niet meteen alle scholen deelnamen."

DIPLOMA
De deelnemers begonnen dinsdag heel gemotiveerd aan het parcours door Boxtel, want er stond immers een heus diploma op het spel. De leerlingen hadden al een schriftelijk verkeersexamen afgelegd, maar nu stond sinds lange tijd het praktijkexamen weer eens op het programma. Nog deze week zouden de leerlingen de uitslag horen en het diploma ontvangen.

En ding was vooraf duidelijk: wie door een rood verkeerslicht zou rijden, kon fluiten naar het fel begeerde papiertje. Wethouder Wim van Erp (verkeer) kreeg dinsdagmiddag rond de klok van drie uur, na afloop van het examen, te horen dat enkele leerlingen gezakt waren. ,,Het feit dat niet iedereen geslaagd is, geeft de waarde van het examen aan. Als iedereen het gehaald zou hebben, ontstaat misschien het idee van 'dat doen we wel even'", aldus Van Erp.

De ruim tweehonderd kinderen uit groep 7 volgden dinsdag vanaf het vertrekpunt bij sporthal Den Haagakker een 5,2 kilometer lang parcours door Boxtel. In gemiddeld ongeveer twintig minuten fietsten ze via de route Beneluxlaan, Maastrichtsestraat, Rechterstraat, Molenstraat, Van der Voortweg, Baanderherenweg, Achterberghstraat, Munsel, Schijndelseweg, Europalaan, Nieuwe Nieuwstraat naar het eindpunt: het parkeerterrein bij sporthal Den Haagakker. ,,Dit is wel een heel lang parcours. Hoe langer, hoe meer fouten je kunt maken", zei een van de leerlingen dinsdagochtend voor de start.

VERKEERSOBSTAKELS
De kinderen kwamen al fietsend de meest diverse verkeersobstakels tegen; van uitritten, rotondes, wegen met fietsstroken en fietspaden tot vluchtheuvels, stoplichten, voorrangswegen en zebrapaden. De fietsen van de deelnemers waren vooraf gecontroleerd door de deelnemende scholen, zodat iedereen zeker wist dat de fietsbel, remmen en het licht goed werkten.

,,We moesten zelf oefenen op het parcours met onze ouders. Op school hebben we uitleg gehad over de verkeersregels en op de speelplaats hebben we nog getest of de remmen het goed deden. Of ik het ga halen? Ik hoop het. Ik vind het goed dat het praktische examen na zoveel jaren weer gehouden wordt. Daar leer je toch het meest van", liet Erik van Gemert (11) van basisschool De Vorsenpoel dinsdag vlak voor de start van het praktische verkeersexamen weten. Gido Verwijmeren (10) en Nigel de Veer (10) waren vooraf zeker van hun zaak. ,,Ik ken de regels en heb er zin in. Ik denk dat ik het diploma ga halen", zei Nigel.

De ongeveer 74 hulpouders (in totaal waren er bijna negentig vrijwilligers red.) bij de controlepunten controleerden nauwgezet of de leerlingen zich goed aan de regels hielden. Bram Vlieks (15) en zijn vriend Aron Collard (15) vormden het duo controleurs dat in de middaguren post 8 bemande, die gesitueerd was bij de rotonde Den Tijber. ,,Nee, wij zijn inderdaad geen hulpouders", lachte Bram. ,,Mijn zusje Naomi is leerling van de Angelaschool. Aron is een vriend van mij van het Maurick College in Vught. We hebben voor deze activiteit vrij gekregen van school en vormen de middagploeg, want voor de controleposten geldt dat er een ochtend- en een middagploeg is."

Bram en Aron beoordeelden de voorbijkomende fietsers op een paar zaken. ,,Wij letten erop of ze voorrang geven, hun hand uitsteken en of ze het fietspad volgen. Tot dusverre hebben maar 3 van de 58 leerlingen niet hun hand uitgestoken. Een goede score", aldus Aron. ,,De meeste leerlingen zullen wel slagen voor het examen, maar als je door rood rijdt ben je de Sjaak."

GEDRAG
Ook de organisatie van het praktisch verkeersexamen was na afloop te spreken over het gedrag van de jeugdige deelnemers in het verkeer. ,,De controlerende hulpouders zijn over het algemeen heel enthousiast over de leerlingen. Ook vanuit het winkelend publiek hebben zij veel positieve reacties gehad over de manier waarop de kinderen aan het verkeer deelnamen", liet verkeerskundige en organisator Soemers na afloop weten.

Volgens Soemers zijn er van de 210 deelnemende leerlingen uiteindelijk 24 gezakt. ,,Een slagingspercentage van 88,6 procent. Vier leerlingen zijn door rood gereden en daardoor meteen gezakt", aldus Soemers. ,,De deelnemers konden maximaal 44 fouten maken. Twintig leerlingen maakten meer dan vier fouten en zijn daarmee ook gezakt."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Controleurs (rechts) kijken naar de verrichtingen van een van de deelnemers aan het praktisch verkeersexamen in Boxtel. Na ruim twintig jaar werd het examen dinsdag in ere hersteld.
18 mei 2006

Print deze pagina

Terug