WILLEM VAN MEURS AL WEKEN ABSENT

Boxtelse SP-wethouder met ziekteverlof

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: ...WILLEM VAN MEURS...

Kort na zijn aantreden als wethouder op 6 april heeft Willem van Meurs zich ziek gemeld. Overspannenheid noodzaakte de eerste SP-bestuurder van de gemeente Boxtel zijn werk tijdelijk neer te leggen.

Deze week is Van Meurs voor een reeds lang geplande vakantie van drie weken naar het buitenland vertrokken. Na zijn terugkeer zal de SP'er bekendmaken óf en zo ja wanneer hij zijn werkzaamheden als wethouder zal hervatten.

Wethouder Anton van Aert neemt de taken van Van Meurs tijdelijk waar. Bij de coalitieonderhandelingen kreeg Van Meurs onder meer tot taak de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als vervanging van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Deze veelbesproken wetswijziging heeft met name voor de gemeente als uitvoerende instantie veel om het lijf. De discussie die in juni in Boxtel op de politieke agenda staat over de invoering van de WMO gaat gewoon door, meldde Van Aert deze week.

Met ingang van 1 april zegde Van Meurs zijn baan op bij de plaatselijke diergeneesmiddelenfabrikant Aesculaap om voor vier dagen in de week aan de slag te gaan voor het dagelijks bestuur van de gemeente Boxtel. Dat Van Meurs tijdens zijn ziekte met vakantie gaat, levert volgens voor wethouder Van Aert 'geen praktische bezwaren' op: ,,Gelet op de aard van zijn klachten, kan een paar weken rust een gunstige uitwerking hebben."

In een eerdere toelichting zei Van Aert te snappen dat de omschakeling voor Van Meurs ingrijpend was. Zelf had de SP'er dat overigens ook al ingeschat. Lange tijd, liefst 24 jaar aan een stuk, stond Van Meurs met grote regelmaat op de barricaden om zich met name voor de sociaal zwakkeren in de samenleving sterk te maken en daarbij botste het regelmatig met het gemeentebestuur. ,,Nu sta ik aan de andere kant. Dat is een uitdaging, maar het zal ook wennen zijn. Het verandert echter niets aan mijn standpunten", stelde Van Meurs daags voor zijn installatie als wethouder.

'NIET VOORUITLOPEN'
Wethouder Van Aert wil nog niet vooruitlopen op een situatie dat zijn collega definitief af moet haken: ,,We hopen dat Van Meurs terugkeert in het college. Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben we nadrukkelijk voor de SP gekozen als vierde partij. Ook de keuze voor Van Meurs als wethouder was een bewuste. Pas als daadwerkelijk blijkt dat hij niet terugkeert, zullen we verdere stappen ondernemen."

Er zijn diverse scenario's mogelijk als Van Meurs zijn plek in het college moet afstaan. Als het aan Van Aert ligt is eerst de SP dan aan het woord. ,,Daarbij zijn diverse opties denkbaar: er komt een nieuwe SP-wethouder vanuit of van buiten de gemeenteraad. Of er komt geen nieuwe SP-wethouder, maar de partij blijft wel deel uitmaken van de coalitie."

Het is ook nog mogelijk dat de SP uit de coalitie stapt, maar gedoogsteun blijft leveren. Of in die situatie de coalitie wordt aangevuld met een van de andere partijen uit de gemeenteraad, is voor Van Aert een vraag die te vroeg komt om te beantwoorden.

Ook wil hij niet ingaan op de mogelijkheid om verder te besturen met de coalitie die het ook in de afgelopen vier jaar voor het zeggen had. PvdA/GroenLinks, Combinatie95 en CDA bezetten samen immers 12 van de 21 zetels, de kleinst mogelijke meerderheid. Na de uitslag van gemeenteraadsverkiezingen begin maart, werd echter al geconcludeerd dat dit een te smalle basis is om de komende jaren belangrijke beslissingen die op de agenda staan te nemen.

Het college van B. en W. wilde eerder niet ingaan op de ziekte van Van Meurs. Met name tijdens de feestelijkheden rondom het afscheid van oud-burgemeester Jan van Homelen en de benoeming van diens opvolger Frank van Beers, viel op dat de SP'er ontbrak.

,,De laatste week kwamen steeds meer geruchten los. Vandaar dat we woensdagavond na afloop van de vergadering van de raadscommissie Bestuurlijke Zaken even met de coalitiepartijen hebben overlegd hoe om te gaan met de situatie. Daar hebben we besloten om de raadsleden en de pers officieel met een brief op de hoogte te stellen van de ziekte van wethouder Van Meurs", meldde Van Aert in zijn toelichting. Dat gebeurde donderdag 11 mei, kort nadat Brabants Centrum van de drukpers was gerold.
18 mei 2006

Print deze pagina

Terug