PATIňNTEN KRIJGEN EIGEN KAMER MET BAD EN TOILET

Nieuwbouw voor verpleeghuis Liduina

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Deze vleugel van het Liduinacomplex, vanouds in gebruik als verpleeghuisafdeling, gaat naar verwachting eind 2007 tegen de vlakte. Op de plek waar de fotograaf stond, komt de nieuwbouw. Het bordes verdwijnt.

De oude verpleeghuisafdeling van het Boxtelse Liduinaziekenhuis wordt gesloopt. Waar patiŽnten nu nog met tweeŽn of drieŽn op een zaal liggen, krijgen zij in de nieuwbouw de beschikking over een eigen kamer, een eigen toilet en een eigen douche. Het drie jaar geleden geopende centrum voor dagbehandeling wordt omgevormd tot een hospice die plaats biedt aan twee terminale patiŽnten.

De rijksoverheid stemt in met de 18,5 miljoen euro kostende bouwoperatie, meldde locatiedirecteur Ruud Broeksteeg van het centrumverpleeghuis Liduina deze week. Vorig jaar, tijdens de heropening na een fikse uitbreiding, sprak hij al de hoop uit dat voor de 161 patiŽnten in het oude deel van het verpleeghuis op termijn meer privacy zou kunnen worden geboden. ,,We hebben wat dat betreft de politieke wind mee", erkent Broeksteeg.

Hoewel de Commissie Bouw Zorginstellingen (CBZ) nog geen vergunning heeft verleend voor de nieuwbouw, verwacht de locatiedirecteur van het Boxtelse verpleeghuis niet dat er nog grote problemen zullen rijzen.

,,Het was best even spannend, omdat met de sloop van de verpleeghuisafdeling van het ziekenhuis ook de in 1994 voltooide aanbouw moet verdwijnen. En die is economisch nog niet afgeschreven. Onderzoek heeft echter aangetoond dat het huidige gebouw niet geschikt is te maken om aan de moderne eisen te kunnen voldoen. Daarom heeft de CBZ ingestemd met complete nieuwbouw", stelt Broeksteeg, die volgende maand in Utrecht tussenoverleg heeft met de CBZ.

NIEUWE ENTREE
De zuidelijke vleugel van het uit de jaren zeventig daterende Boxtelse ziekenhuis gaat helemaal tegen de vlakte. Ook het bordes dat toegang biedt tot de hoofdentree verdwijnt.

,,De nieuwe hoofdingang komt op de begane grond. Rechts ervan komt het nieuwe verpleeghuis in vier of vijf bouwlagen waar de 78 patiŽnten met lichamelijke gebreken ieder hun eigen kamer krijgen", vertelt Broeksteeg. Hij benadrukt dat deze nieuwbouw niet ten koste gaat van de parkeerplaatsen.

Voor de 83 dementerende ouderen wordt een nieuw onderkomen in twee bouwlagen gerealiseerd. Dat wordt gebouwd als verlengstuk aan het vorig jaar geopende deel van het gebouw waar de patiŽnten van het voormalige Lindenlust zijn gehuisvest.

De patiŽnten hoeven niet tijdelijk te verkassen tijdens de nieuwbouw. De oude vleugel wordt pas afgebroken als de nieuwbouw gereed is.

HOSPICE
Als de vergunning van de CBZ binnen is, dient ook de gemeente Boxtel nog in te stemmen met de nieuwbouw. Er is onder meer een bestemmingsplanwijziging nodig omdat buiten het bestaande bouwblok wordt gebouwd. Locatiedirecteur Broeksteeg streeft ernaar eind 2007 of begin 2008 met de bouw te kunnen starten en verwacht daarvoor ongeveer een jaar nodig te hebben.

Het centrum voor dagbehandeling voor ouderen met beginnende dementie die nog thuis wonen, wordt tijdens de bouw geÔntegreerd in de psychogeriatrische afdeling. Het gebouw van de dagbehandeling is drie jaar geleden pas in gebruik genomen en krijgt een nieuwe bestemming als hospice voor twee terminale patiŽnten.

Die extra zorg wordt niet door de rijksoverheid bekostigd en de aanpassing van het gebouw is dus ook niet opgenomen in het bouwbudget van 18,5 miljoen. De gemeente Boxtel wil hiervoor de donatie aanwenden die vorig jaar werd ontvangen van de opgeheven Dr. Hoek's Vereeniging.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Drie jaar geleden werd dit centrum voor dagbehandeling bij verpleeghuis Liduina in gebruik genomen. Nadat de nieuwbouw is voltooid, gaat het gebouw dienst doen als hospice voor terminale patiŽnten.
18 mei 2006

Print deze pagina

Terug