MEERDERHEID GEMEENTERAAD STEUNT ’COMPROMIS’

Politiek eist nieuw overleg over Velder

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De familie Van Boeckel vreest voor de toekomst van landgoed Velder. Evenementen als het Flevo Festival en Scout In zijn de economische dragers van het landgoed. De foto is gemaakt tijdens het Flevo Festival 2005 en toont een idyllisch kampeerplekje op het Liempdse landgoed. (Archieffoto Brabants Centrum).

Wethouder Ger van den Oetelaar moet opnieuw in overleg treden met alle partijen die zijn betrokken bij het toekomstige gebruik van landgoed Velder in Liempde. Vooral de familie Van Boeckel, de eigenaar van het landgoed, kan zich niet vinden in een regeling die door de wethouder als een compromis aan de gemeenteraad werd voorgelegd. ,,Als we geen evenementen meer mogen houden, zijn we genoodzaakt om bouwvergunningen aan te vragen en zo delen van het landgoed te bebouwen en andere inkomsten te genereren”, aldus woordvoerder Wim van Pelt van de familie Van Boeckel.

In een boeiend en soms fel politiek debat bogen de leden van de commissie Ruimtelijke Zaken zich dinsdag 9 mei urenlang over de toekomst van landgoed Velder, dat al ruim 150 jaar met veel toewijding door de familie Van Boeckel wordt beheerd. Inzet van de discussie vormde een compromis dat wethouder Van den Oetelaar bereikt zou hebben met zowel de familie Van Boeckel als de Brabantse Milieu Federatie en de Natuurwerkgroep Liempde.

Daarin staat dat van 15 juli tot 15 maart tijdens evenementen tot twee uur na zonsondergang 95 decibel geproduceerd mag worden. Daarna ligt de grens bij 70 decibel. Voor het Flevo Festival van Stichting The Crown (voorheen Youth for Christ) geldt een uitzondering; in een door de gemeente ontworpen ’sterfhuisconstructie’ krijgt Flevo toestemming om in de periode van 15 juli tot 30 september 95 decibel te produceren tot middernacht en daarna terug te schakelen naar 70 decibel. Andere festivalorganisatoren kunnen voor deze regeling niet in aanmerking komen.

GRENS
Tijdens het debat werd duidelijk dat de BMF en de Natuurwerkgroep Liempde zich in de regeling kunnen vinden. Toine Cooijmans van de BMF benadrukte dat zijn organisatie veel water bij de wijn heeft gedaan door in te stemmen met de regeling. ,,Popmuziek hoort niet na zonsondergang in Het Groene Woud. Dit is het uiterste waarmee we in kunnen stemmen, de grens is nu bereikt.”

Maar met de familie Van Boeckel bestaat beslist geen compromis, zo benadrukte woordvoerder Van Pelt namens de beheerders van het Liempdse landgoed. ,,De wethouder heeft slecht geluisterd of een droom gehad.” De familie kan zich helemaal niet vinden in de inhoud van de regeling omdat niet alleen op termijn het doek dreigt te vallen voor het Flevo Festival, maar ook een evenement als Scout-In – dat in september wordt gehouden - niet meer gehouden kan worden. Flevo en Scout-In zijn volgens Van Pelt de economische dragers van het landgoed en onmisbaar voor het voortbestaan van een goed beheer.

Een geëmotioneerde eigenaar Frans van Boeckel vulde na de commissievergadering aan dat er binnen het gemeentebestuur onvoldoende waardering is voor de wijze waarop de familie het landgoed beheert. Van Boeckel stelde ook dat hij helemaal niet uit is op meer grootschalige evenementen, maar slechts enkele economische dragers nodig heeft. ,,We willen helemaal geen popconcerten.” De eigenaar vond dat wethouder Van den Oetelaar zich opzichtig verschool achter de regels die in het provinciehuis worden opgesteld.

VERSCHRIKKELIJK
De wethouder gaf tijdens het debat meermaals aan dat het ’compromis’ beslist het hoogst haalbare is voor landgoed Velder. De provincie Noord-Brabant houdt vast aan het streekplan en duldt geen evenementen als Flevo en Scout-In. ,,Beide evenementen zijn strijdig met het provinciale beleid. Als er geen compromis komt, dan volgt er een provinciaal besluit dat geen enkel evenement op Velder zal toestaan. Als de gemeenteraad besluit om meer toe te laten, wordt het besluit door de provincie teruggedraaid en mag er straks op Velder niets meer, nul komma nul.”

Volgens de wethouder riskeert de raad bovendien dat de BMF en de Natuurwerkgroep Liempde, die nu kunnen instemmen met de regeling, bezwaar zullen aantekenen. ,,,En dat verlies je omdat zo’n regeling indruist tegen het streekplan. Het zou beter zijn om samen op te trekken richting de provincie en de ruimte te benutten die we krijgen.”

Van den Oetelaar toonde zich erg teleurgesteld over de inhoud van een ingezonden brief die eigenaar Van Boeckel vorige week in deze krant schreef. Reacties van de diverse politieke partijen irriteerden hem zichtbaar. ,,Het lijkt wel of de gemeente hier alleen foute dingen doet”, mopperde Van den Oetelaar. ,,Ik steek mijn nek uit om met de familie en de provincie te komen tot een compromis. Als ik dan lees in de krant dat ik het landgoed de nek omdraai, vind ik dat verschrikkelijk.”

OPROEP
Verschillende raadsfracties riepen de wethouder op om opnieuw te gaan praten met alle betrokken partijen, met name de familie Van Boeckel. Rob Zink van de Democratische Partij Boxtel-Liempde opperde het plan om een mediator of onafhankelijke tussenpersoon in te schakelen. Désiré van Laarhoven van Combinatie95 riep de wethouder op om te zoeken naar mogelijkheden om ook voor Scout-In ruimere spelregels te zoeken, zodat ook dit evenement voor Velder behouden kan blijven.

CDA’er Jan van Kasteren deed een pleidooi om op korte termijn met alle betrokkenen in overleg te treden. ,,Alleen dan kan het onderste uit de kan gehaald worden voor Velder.” De vier coalitiepartijen PvdA/GroenLinks, Combinatie95, CDA en SP steunden de regeling, de overige partijen stemden tegen.

Wethouder Van den Oetelaar toonde zich bereid om alle betrokkenen weer bijeen te roepen. Hij riep de familie Van Boeckel echter ook op om de zegeningen te tellen en te realiseren dat het compromis het hoogst haalbare is. ,,Deze regeling is beslist veel ruimer dan het streekplan.”

Woordvoerder Van Pelt van de familie Van Boeckel toonde zich bereid om opnieuw in overleg te treden met de wethouder. In zijn ogen kan tamelijk eenvoudig een akkoord bereikt worden als andere partijen bereid zijn een uur langer luide muziek op Velder toe te staan. ,,Als iedereen een uur opschuift zijn we er al”, meent Van Pelt.

Hij gaf echter ook aan dat de familie Van Boeckel zoekt naar andere wegen om het landgoed rendabel te exploiteren. ,,Als dat niet kan via een paar rendabele evenementen per jaar, dan zijn we misschien genoodzaakt om aan de randen grond te verkopen en bouwvergunningen aan te vragen. Dan worden plannen gemaakt om het groen te verruilen voor rood.”
11 mei 2006

Print deze pagina

Terug