'FRANK, JE BENT EEN BOFKONT'

Van Beers ge´nstalleerd als burgemeester van Boxtel

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Waarnemend raadsvoorzitter Willie van de Langenberg (links) overhandigt de raadshamer aan burgemeester Frank van Beers.

Knipogend naar burgemeester Ralf Bussner van de Boxtelse jumelagegemeente Wittlich zei Ton Rombouts woensdag 3 mei dat Frank van Beers 'schwein hat'. ,,Ofwel: je bent een bofkont. Ze willen de pensioengerechtigde leeftijd voor burgemeesters optrekken van 65 naar 70 jaar. Als er niet getalmd was, zou Jan van Homelen zeker gevraagd hebben om zijn ambtstermijn te verlengen." Even tevoren was Van Beers tijdens een buitengewone raadsvergadering en onder het toeziend oog van veel gasten ge´nstalleerd als burgemeester van Boxtel.

Waarnemend raadsvoorzitter Willie van de Langenberg hing Van Beers de ambtsketting om en overhandigde hem de raadshamer. Na kort de sollicitatieprocedure te hebben geschetst zei Van de Langenberg ervan overtuigd te zijn dat Boxtel in Van Beers de 'verbinder' en 'realisator' heeft gevonden waar de gemeenteraad naar op zoek was: ,,We gaan u niet vergelijken met uw voorganger Jan van Homelen. U krijgt alle ruimte om uzelf te ontplooien. U zult zich hier spoedig thuis voelen en we verwachten snel te kunnen zeggen dat het klikt tussen Frank van Beers en Boxtel."

Namens het ambtenarenkorps had gemeentesecretaris Jan Fraanje toen al geconcludeerd dat Van Beers en Boxtel bij elkaar passen: ,,In de twee dagen dat u hier nu werkzaam bent, is gebleken dat we op een breed terrein op dezelfde golflengte zitten."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Waarnemend raadsvoorzitter Van de Langenberg hangt de nieuwe burgemeester van Boxtel Frank van Beers de ambtsketting om.

VOL VERTROUWEN
Loco-burgemeester Anton van Aert was blij dat meteen na het vertrek van burgemeester Van Homelen diens opvolger aan de slag is gegaan. ,,U heeft de ambitie iets voor Boxtel te willen betekenen. Ik geef u daarvoor graag het volle vertrouwen van alle wethouders."

Zoals meerdere sprekers memoreerden, valt uit de vele positieve reacties op de benoeming van Van Beers op te maken dat Boxtel een prima burgemeester in huis heeft gehaald. ,,Enkele dagen nadat uw naam als opvolger van Van Homelen bekend was gemaakt, zijn vooral de vele loftuitingen vanuit de gemeente Mill en Sint-Hubert aan uw adres hier niet onopgemerkt gebleven. Tijdens carnaval werd dat op tweeŰrlei manieren uitgelegd: 'Of 't is unne hele goeie of ze zŔn 'm in Mill heel gŔre kwŔt'. We houden het maar op het eerste", sprak Van Aert.

Burgemeester Ralf Bussner van Wittlich dankte de ook aanwezige oud-burgemeester Van Homelen voor de jarenlange vriendschap en samenwerking en nodigde Van Beers uit om snel een keer naar het stadje in de Moezelvallei te komen. Worst, wijn en een zandstenen zwijntje (symbool van de jaarlijks Saubrenner Kirmes in de Boxtelse jumelagegemeente) vergezelden de uitnodiging die direct werd aanvaard.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Ton Rombouts van 's-Hertogenbosch voert het woord in de raadzaal van Boxtel.

STRIJDVAARDIG
Het schweinchen uit Wittlich inspireerde burgemeester Ton Rombouts van 's-Hertogenbosch om Van Beers een geluksvogel te noemen.

,,Du hast Schwein, Frank. Ofwel: je bent een bofkont dat je in Boxtel burgemeester bent geworden. En niet alleen omdat het een mooie plek is, zo onder de rook van de stad 's-Hertogenbosch. Uit betrouwbare bron weet ik dat de minister van Binnenlandse Zaken de pensioengerechtigde leeftijd voor burgemeesters wil optrekken van 65 naar 70 jaar. Als hij niet getalmd had, zou Jan van Homelen zeker gevraagd hebben om zijn ambtstermijn te verlengen." De raadzaal vulde zich met een daverende lach.

Rombouts, die Van Beers ook heeft meegemaakt als wethouder van de Brabantse hoofdstad, noemde de nieuwe burgemeester een sympathieke man die weet te winnen zonder al te veel strijd te voeren. Dat betekent echter niet dat hij niet strijdvaardig is.

,,Als wethouder van Rosmalen toonde hij bovendien iemand te zijn waar muziek in zit: in de strijd tegen de samenvoeging van Rosmalen en 's-Hertogenbosch trok hij met zijn trompet in Den Haag voor de demonstranten uit om te protesteren."

Aan het einde van de raadsvergadering kreeg de nieuwe burgemeester zelf het woord. ,,Boxtel straalt een gevoel van thuiskomen uit. Samen met mijn vrouw Marianne willen we hier heel snel komen wonen."

Van Beers gaf aan het belangrijk te vinden dat plannen vˇˇr de gemeenschap totstandkomen mÚt de gemeenschap, maar waarschuwde dat overleg niet tot besluiteloos mag leiden. ,,Ik zal belangengroepen stimuleren om in een vroegtijdig stadium op plannen te reageren, maar ik hoop op begrip als bij besluitvorming niet alle wensen gehonoreerd kunnen worden."

JEUGD
,,Boxtel is een dorp waar hard wordt gewerkt. Dat is ook nodig want nog te veel mensen staan langs de kant. Zij moeten geholpen worden. Niet alleen door de gemeente, maar ook door het bedrijfsleven en sociale partners", aldus Van Beers.

Met name te veel jongeren dreigen in de ogen van de burgemeester buiten de boot te vallen. Daarom vindt hij het goed dat bij de recente coalitievorming ruimte is vrijgemaakt om aan oplossingen te werken.

,,Maar er is meer: Het Groene Woud, de grootschalige infrastructuur en het centrumplan zijn enkele projecten die aangepakt moeten worden. Daar wil ik me graag voor inzetten. Zodat iedereen kan zeggen dat het goed is om in Boxtel te wonen, te werken en te zijn."

Na afloop van de raadsvergadering drukten velen burgemeester Van Beers en zijn echtgenote Marianne de hand.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Onderonsje tussen de gaande en komende man. Oud-burgemeester Jan van Homelen feliciteert zijn opvolger Frank van Beers met zijn benoeming.
4 mei 2006

Print deze pagina

Terug