ZWEMCLUB VERHEUGT ZICH OP NIEUW ZWEMBAD

Reddingsbrigade Boxtel timmert
aan de weg

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Leden van de Reddingsbrigade Boxtel zijn, met kleren aan, bezig met hun examen. Aan de kant wachten andere leden op hun beurt. In totaal gingen zaterdag 22 april in overdekt zwembad Den Haagakker 180 leden op voor hun brevet of diploma.

Hoewel de vereniging 220 leden telt, is de naamsbekendheid van de Reddingsbrigade Boxtel niet al te groot. In overdekt zwembad Den Haagakker vonden zaterdag 22 april de jaarlijkse examens plaats voor ongeveer 180 jeugdleden, die daarbij enthousiast begeleid werden door de aanwezige instructeurs. Een van hen is Harald van der Ven (35), tevens voorzitter van de zwemvereniging. Hij is vanaf het prille begin lid van de Reddingsbrigade Boxtel en viert volgend jaar september samen met 'zijn' club het 25-jarig jubileum.

De Reddingsbrigade Boxtel is volgens de betrokkenen de enige echte zwemvereniging in Boxtel. De leden van de vereniging, die volledig op vrijwilligers draait, worden opgeleid om mensen in noodsituaties te redden en leren onder meer verschillende zwemslagen als de schoolslag en de borstcrawl. Elk jaar vinden aan het eind van het seizoen, in de maand april, examens plaats waarbij de jeugdleden opgaan voor een brevet of diploma. Let wel, het gaat hier om brevetten of diploma’s voor reddingszwemmen en niet voor de reguliere zwemdiploma’s. De leden die zaterdag opgingen, deden het examen met hun kleren aan.

Logisch, omdat hulpverleners bij het redden van mensen die te water zijn geraakt over het algemeen ook gekleed zijn. ,,Het draait bij de Reddingsbrigade niet alleen om het zwemmen, ook de theorie is belangrijk”, liet voorzitter Van der Ven zaterdagmiddag in overdekt zwembad Den Haagakker weten. ,,De leden wordt bijvoorbeeld bij ijsongevallen geleerd wat het verschil is tussen een wak en een bijt. Een wak is door de natuur ontstaan en een bijt door mensen. Daarnaast dienen de leden te weten wat het verschil is tussen zeewind en landwind, wat de bodemgesteldheid is en hoe het zit met de stromingen in het water.”

Van der Ven benadrukt dat communicatie van wezenlijk belang is bij het redden van mensen in noodsituaties. ,,Als bijvoorbeeld een auto te water is geraakt, moeten de hulpverleners een aantal zaken weten van de mensen die uit de auto ontsnapt zijn. Zijn er meer slachtoffers? Zijn de betrokken personen gewond? Dit soort vragen wordt er bij de leden ingestampt, zodat ze precies weten hoe te handelen als ze ooit daadwerkelijk een noodsituatie meemaken en er sprake is van paniek en stress.”

Hetzelfde geldt volgens Van der Ven voor de zogeheten bevrijdingsgrepen die toegepast dienen te worden als iemand te water is geraakt. ,,Klein voorbeeld: als iemand gewond is aan het hoofd, kun je die persoon niet bij het hoofd pakken en moet je het slachtoffer met een andere greep in veilige haven brengen. Als hulpverlener moet je niet alleen goed kunnen zwemmen, maar ook improviseren, veel grepen kennen en weten wat je moet doen als een slachtoffer in nood is. Daarnaast moeten de leden leren om te gaan met reddings- en hulpmiddelen en op welke manier en wanneer je die moet gebruiken. Ook kennis van EHBO is uiteraard van belang.”

JUBILEUM
De Reddingsbrigade Boxtel vervult een belangrijke functie omdat zij haar leden opleidt om mensenlevens te redden. Hoewel dit een belangrijke en serieuze taak is, is het volgens Van der Ven vooral van belang dat de leden plezier hebben. ,,Als de leden het naar hun zin hebben, komt de rest vanzelf en is de motivatie ook groter om het reddingszwemmen goed onder de knie te krijgen."

Als de zwemvereniging volgend jaar het zilveren jubileum gaat vieren, zal dat niet gebeuren in het zo vertrouwde overdekte zwembad Den Haagakker. Dat gebouw gaat tegen de vlakte ten faveure van woningbouw, terwijl de leden van de Boxtelse zwemvereniging verhuizen naar het in aanbouw zijnde zwembad aan de Schijndelseweg. Als alles goed gaat, wordt de nieuwe voorziening begin volgend jaar geopend.

,,Het nieuwe zwembad betekent voor onze vereniging een enorme vooruitgang”, zegt Van der Ven. ,,Hoewel de aankleding van het zwembad vrij sober is en het geen voorziening is met allerlei toeters en bellen, zijn alle belangrijke faciliteiten aanwezig. We hebben laatst een gesprek gehad met wethouder Anton van Aert en ook een rondleiding gehad over het bouwterrein. Het ziet er goed uit, een van de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van Den Haagakker is dat de perrons veel breder zijn. Daardoor kunnen wij als instructeurs ons werk veel beter uitvoeren, hier is het wat dat betreft heel erg krap.”

VERHUIZING
Van der Ven heeft nog geen idee of hij het zwembad Den Haagakker, waar hij vanaf zijn tiende zoveel tijd heeft doorgebracht, gaat missen. ,,Daar heb ik eerlijk gezegd nog nauwelijks bij stilgestaan. Dat komt misschien als de verhuizing naar het nieuwe zwembad dichterbij komt; wellicht is het leuk om met een leuke slotactiviteit afscheid te nemen. We zouden bijvoorbeeld alle oude en huidige leden uit kunnen nodigen en een leuke afsluiting verzinnen. Daar moeten we nog over na gaan denken.”

Van der Ven heeft van de gemeente te horen gekregen dat de Reddingsbrigade Boxtel tot en met de maand december nog terecht kan in Den Haagakker. ,,We huren het zwembad voor zes uur per week, twee uur op woensdagen en vier uur op zaterdagen. Hopelijk blijft dat aantal uren gehandhaafd als we naar het nieuwe zwembad gaan. Als het ledenaantal in de toekomst zou toenemen, is het noodzakelijk dat er een paar uur bijkomt”, aldus de voorzitter. ,,De meeste leden van onze vereniging zitten in de leeftijdscategorie 6 tot en met 9 jaar, we kunnen met name leden gebruiken in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Het ideale ledenaantal voor de club zou 250 zijn, maar met 220 leden mogen we zeker niet klagen. Daarmee zijn we voor een zwemclub uit een relatief kleine gemeente landelijk gezien een grote club.”

Van der Ven stelt dat de Boxtelse zwemvereniging met een aantal van 30 tot 35 personen veel gediplomeerde instructeurs heeft. ,,De kwaliteit is hoog en het mooie is dat die instructeurs allemaal opgeleid zijn bij deze club. Trots zijn we ook op de vierde plaats die ons herenteam onlangs behaalde bij het Nederlands kampioenschap reddingszwemmen. Het gaat goed met de vereniging en met het oog op de verhuizing naar het nieuwe zwembad ziet de toekomst er goed uit voor ons. Daar kan het alleen maar beter gaan en misschien heeft de nieuwe voorziening ook een positieve invloed op de aanwas van nieuwe leden.”

Voor meer informatie over de Reddingsbrigade Boxtel kunnen belangstellenden de website www.reddingsbrigadeboxtel.nl bezichtigen.
27 april 2006

Print deze pagina

Terug