ESCH VIERT KERKJUBILEUM MET BOEIENDE EXPOSITIE

Ode aan Rijke Roomsche Leven in Esch

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Veel belangstellenden kwamen zaterdag 22 april af op de officiŽle opening van de expositie '75 jaar onder de toren van de Sint-Willibrord' in dorpshuis De Es in Esch.

In Esch stond afgelopen weekeinde alles in het teken van het feit dat de Sint-Willibrorduskerk 75 jaar geleden werd ingewijd. Dat gebeurde zaterdag 22 april met een feestelijke mis, terwijl zondag 23 april een gezamenlijke 'pelgrimage' naar de dekenale hoofdkerk, de Sint-Petruskerk in Boxtel, op het programma stond. Eťn van de hoogtepunten van de betrekkelijk sobere viering van het jubileum was de expositie '75 jaar onder de toren van Sint-Willibrord' die zaterdag en zondag bezocht kon worden in dorpshuis De Es.

De viering van zaterdag in de Willibrorduskerk, die werd voorgegaan door waarnemend pastoor Richard Niessen, werd opgeluisterd door het jubilerende dameskoor, het heren- en kinderkoor en het Essche Sint-Willebrordusgilde. Na de mis werden alle kerkgangers uitgenodigd om gezamenlijk een bescheiden broodmaaltijd te nuttigen in dorpshuis De Es en aldaar de expositie over 75 jaar Sint-Willibrorduskerk te bezichtigen. Eerder op de dag vond de officiŽle opening plaats van de tentoonstelling, die vooral voor de vele oudere bezoekers een feest van herkenning betekende en jongere bezoekers de gelegenheid gaf om kennis te nemen van het verleden van hun ouders.

BOEKPRESENTATIE
Tijdens de opening werd in De Es een uitgave van de Heemkundekring De Kleine Meijerij, die zaterdag en zondag haar heemdagen hield in het dorpshuis in Esch, gepresenteerd. Het boekwerk dat dezelfde titel draagt als de tentoonstelling bevat teksten over de geschiedenis van de Essche parochie, waarbij ook ingegaan wordt op onder meer de pastoors die in Esch gediend hebben, de tijd van de schuurkerk en de teruggave van de Essche kerk aan de katholieken en andere onderwerpen.

Een aantal teksten in het boek is geschreven door Nettie van de Langenberg uit Esch, lid van de heemkundekring. Zij overhandigde zaterdagmiddag het eerste exemplaar aan Esschenaar Aart van Woensel, die de pentekening vervaardigd heeft die op de voorpagina van het boek is afgebeeld.

,,Het is heel fijn dat zoveel leden van de heemkundekring zo enthousiast hebben meegewerkt aan deze expositie. Veel Esschenaren hebben spontaan foto's en andere materiaal beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling", liet Van de Langenberg zaterdag weten aan de vele belangstellenden in het dorpshuis. ,,Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Aart van Woensel, die symbool staat voor alle mensen die aan de expositie meegewerkt hebben."

BREED PUBLIEK
Voorzitter Noud Smits van de heemkundekring gaf aan dat zijn organisatie zich elk jaar tijdens de heemdagen wil presenteren aan een breed publiek om de kennis van de eigen streek te bevorderen. Hij roemde de bijdrage van degenen die de expositie mogelijk gemaakt hadden en noemde daarbij met name Van de Langenberg, die zich niet alleen intensief heeft beziggehouden met de samenstelling van het boek over de geschiedenis van het Essche kerkgebouw, maar ook met de totstandkoming van de expositie. ,,Het organiseren van de heemdagen was een hele klus, maar het was leuk om de mensen in Esch te betrekken bij het dorpsgebeuren. Chapeau voor de degenen die de heemdagen georganiseerd hebben", aldus Smits.

Diaken Peter Broeders zei tijdens de openingsbijeenkomst dat de titel '75 jaar onder de toren van Sint-Willibrord' de lading niet helemaal dekt. ,,Want de kerktoren die midden in ons dorp staat, dateert al uit de vijftiende eeuw. En eeuwen eerder stond er hier al een ander kerkgebouw. Het geloof dat Sint-Willibrord naar onze streken bracht, zijn wij hier al veel langer rijk", aldus Broeders. ,,De tentoonstelling laat het verleden zien, maar ook iets van de actualiteit van onze geloofsgemeenschap. Of men het katholieke geloof is toegedaan of niet, het lijkt mij dat deze expositie interessant kan zijn voor velen."

COLLECTEZAKJE
Nadat Van de Langenberg samen met diaken Broeders en emeritus-pastoor Norbert Smulders de openingshandeling van de expositie verricht had door een duit in een collectezakje te doen, konden alle bezoekers de expositie bekijken. Men kon met eigen ogen zien dat de tentoonstelling het specifieke karakter van de Willibrorduskerk weergeeft. In de tentoonstelling werd stilgestaan bij het verleden van de parochie en de kerk als gebouw, maar ook de belevingen van de Essche parochianen kwamen ruimschoots aan bod door foto's, documenten, kleding en gebruiksvoorwerpen.

De bezoekers genoten zichtbaar van de tentoongestelde materialen en kleding, waaronder kazuifels, bidprentjes, schilderijen, catechismus- en bedevaartboekjes, het luikje van een biechtstoel, beschrijvingen van de beelden in de Willibrorduskerk, voorwerpen als een wijn- en watervaatje en een wierookvat en beelden van heiligen. Overal waren veel foto's te zien, variŽrend van een uitstapje in de vijftiger jaren van Essche parochianen tot beeldmateriaal van vieringen in de Willibrorduskerk en foto's van voormalige pastoors. Voor Mart van den Oever uit Haaren was de expositie pure nostalgie. ,,Het is niet dat ik heimwee naar die tijd heb, maar deze tentoonstelling is voor mij een herinnering aan het Rijke Roomsche Leven. Heel mooi gedaan, zeker omdat de expositie heel afwisselend is en omdat er zoveel te zien is."

NOSTALGIE
Het Rijke Roomsche Leven: drie woorden die op het puntje van de tong van veel bezoekers lagen bij het aanschouwen van alle religieuze voorwerpen uit verlogen tijden. De hoogtijdagen van het katholieke geloof in het zuiden van Nederland, toen de kerk nog zoveel bepaalde en alom aanwezig was in de gemeenschap werd op een prachtige manier bezongen door twee leden van de heemkundekring: Theo van Dooren (zang) en Koen Pillot (piano) uit Esch. Op de melodie van 'Het Dorp' van Wim Sonneveld zong Van Dooren op fraaie wijze over die bewuste periode die veel ouderen zich nog zo goed voor de geest kunnen halen.

Het lied vormde het hoogtepunt van de openingsbijeenkomst in De Es en zorgde voor een vleugje nostalgie en melancholie in het Essche dorpshuis, waar alle aanwezigen - jong en oud - even door bevangen leken te zijn. De toehoorders luisterden ademloos toe tijdens de zes coupletten en refreinen; alleen de laatste regel van het refrein over de herinnering aan het Rijke Roomsche Leven werd door sommigen zacht meegezongen. 'Ik was een kind en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan'...

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In de expositie '75 jaar onder de toren van de Sint-Willibrord' werd stilgestaan bij het verleden van de Sint-Willibrordusparochie in Esch. Die geschiedenis werd in beeld gebracht met behulp van foto's, documenten, kleding en vele gebruiksvoorwerpen.
27 april 2006

Print deze pagina

Terug