AFSCHEID BURGEMEESTER DUURT VIER DAGEN

Jan van Homelen in korte broek? Onvoorstelbaar!

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Jan van Homelen (tweede van rechts) bladert het boek ’Dienstbaar en gedreven’ door. De wethouders Wim van Erp (links) en Anton van Aert, echtgenoot Neeltje en wethouder Ger van den Oetelaar (rechts) kijken en luisteren mee.

Het afscheid van burgemeester Jan van Homelen is woensdagmiddag 26 april van start gegaan met een symposium en een receptie voor genodigden. Hoogtepunt was de aanbieding van het boek ’Dienstbaar en gedreven’ dat terugblikt op de kloostergeschiedenis van Boxtel en Liempde én een overzicht biedt van dertien jaar burgemeesterschap van Van Homelen. Oud-burgemeester Paul Pesch omschreef de vertrekkende burgemeester als de gedreven kracht achter de ontwikkeling van het nieuwe Boxtel.

Meer dan honderd vertegenwoordigers van instellingen, maarschappelijke organisaties en bedrijfsleven hebben gistermiddag als eerste afscheid genomen van burgemeester Van Homelen. Vandaag is hij tijdens een lunch in het Vmbo-College uitgezwaaid door de medewerkers van de gemeente Boxtel, hedenavond volgt het officiële afscheid tijdens een buitengewone vergadering van de gemeenteraad. Vrijdag en zaterdag volgen nog tal van openbare en besloten festiviteiten, waaronder een kindercircus op de Markt waaraan ook de vier wethouders meedoen en een receptie voor inwoners.

Het symposium waarmee de afscheidsvierdaagse werd afgetrapt werd vooral bezocht door andere burgemeesters. Onder leiding van waarnemend burgemeester Dick de Cloe van Schoonhoven werd gediscussieerd over de rol van de burgemeester in verleden, heden en toekomst. Van Homelen greep de bijeenkomst aan om zijn bezorgdheid uit te spreken over de toekomst van het burgemeesterschap. ,,Door de toename van allerlei media verdwijnt het persoonlijk contact steeds meer op de achtergrond.”

Een belangrijke eigenschap van de burgemeester moet zijn dat hij of zij goed kan luisteren naar de taal van de samenleving. Van Homelen: ,,De burgemeester is een onpartijdig teamleider, een symbool van eenheid en een vertrouwenspersoon.” Hij merkte op dat het vanuit Den Haag nog altijd ’oorverdovend stil’ is rond de discussie over de gekozen burgemeester. Tijdens het symposium werd geconstateerd dat Nederland in wezen al een gekozen burgemeester kent. Sinds 1996 dragen gemeenteraden kandidaten voor; de voorbije jaren werden de voordrachten altijd overgenomen door de Kroon.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Oud-burgemeester Paul Pesch van Boxtel reikt het eerste exemplaar van het boek ’Dienstbaar en gedreven’ uit aan de scheidende burgemeester Van Homelen.

PIET PRECIES
Het symposium bood niet alleen ruimte aan discussies over serieuze thema’s. Er was volop ruimte voor een kwinkslag. Burgemeester Yvo Kortmann van Oisterwijk, die sprak namens de Vereniging van Brabantse Gemeenten, noemde een aantal curieuze eigenschappen van Van Homelen: ambitieuze workaholic, vredesduif, rechtvaardig aristocraat en Piet Precies. ,,Je was zelden uit de plooi, vrijwel altijd in pak. In een afscheidsinterview las ik dat je het zo bijzonder vond om burgemeester te zijn in het dorp waar je in je korte broek hebt rondgelopen. Jij in een korte broek? Ik kan me er niks bij voorstellen!”

Na het symposium verzorgde historicus Hans Pel een inleiding over het boek ’Dienstbaar en gedreven. Religieuze communiteiten in Boxtel en Liempde 1500-2005’, dat is verschenen ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Van Homelen. Pel omschreef de uitgave als een merkwaardig boek omdat het enerzijds in het teken staat van het afscheid en anderzijds de geschiedenis van het lokale kloosterleven in beeld brengt. ,,De verbinding ligt in het woord religie, dat ook op de burgemeester van toepassing is.”

In het boek is volop aandacht voor het religieuze erfgoed van Boxtel. De auteur riep toekomstig burgemeester Frank van Beers op om zich ook in te spannen voor het erfgoed van Boxtel en Liempde. ,,Ik hoop dat hij zich ook zo inzet voor onze roots.”

Oud-burgemeester Paul Pesch van Boxtel reikte het eerste exemplaar van het boek uit. Maar dat gebeurde pas nadat de welbespraakte Pesch een hilarische toespraak had gehouden. ,,U zult zich wel afvragen wat die man op hoge leeftijd uit ’s-Hertogenbosch hier komt doen”, stak hij van wal. ,,Welnu, ik mag een boekje weggeven. En ’t is altijd fijn om een cadeautje te krijgen.” Pesch vroeg zich af waarom het feestcomité juist hem had benaderd. ,,Ach, een willig paard staat altijd gezadeld. Een misschien beschouwt men mij wel als een van de wegbereiders van Jan van Homelen.” Het boekwerkje omschreef hij als een herinnering aan een bijzonder burgemeestersechtpaar. ,,En het bevat ook nog eens 136 pagina’s! Ga er maar eens goed voor zitten.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Oud-burgemeester Pesch en historicus Hans Pel (rechts) flankeren burgemeester Van Homelen als hij het boek ’Dienstbaar en gedreven’ uitpakt.
27 april 2006

Print deze pagina

Terug