HERINRICHTING CENTRUM VAN START

Clarissenstraat in beeld voor eenrichtingsverkeer

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een duiker inspecteert de betonlaag die tussen de damwanden is gestort.

Burgemeester Jan van Homelen en wethouder Wim van Erp hebben donderdag 20 april de eerste officiŽle handeling verricht als start van de reconstructie van de Clarissenstraat en het Molenpad. In deze straten wordt de komende maanden de riolering vervangen. Wethouder Van Erp liet weten dat eind juli, als de rioleringswerkzaamheden voltooid zijn, begonnen wordt met een proef van zes maanden waarbij gekeken wordt in welke richting het eenrichtingsverkeer in de Clarissenstraat het beste kan worden ingesteld.

Van Erp liet eerder al doorschemeren dat het feit dat het wegdek in de Clarissenstraat op de schop gaat een uitgelezen moment is om ook de verkeerssituatie aan te passen. De vraag is of het beter is om het verkeer straks vanuit de Clarissenstraat naar de Markt toe te laten rijden of andersom, dus dat autoverkeer het centrum juist uitrijdt via de Clarissenstraat. De wethouder heeft al laten weten dat het college er voorstander van is om het verkeer naar de Markt toe te laten rijden. Hier kwam veel kritiek op, onder meer uit ondernemerskringen, terwijl bewoners een bezwaarschrift indienden tegen de plannen.

De meeste betrokkenen kunnen zich weliswaar vinden in het plan om van de Clarissenstraat deels een eenrichtingsweg te maken, maar zien liever dat het verkeer van de Markt afrijdt dan ernaar toe. Van Erp: ,,We willen nu door een proef gaan kijken wat de beste oplossing is. Vanaf half juli/eind juli rijdt het verkeer eerst drie maanden naar het centrum toe vanuit de Clarissenstraat en daarna drie maanden van de Markt af. We willen de mening van de omwonenden en de betrokkenen serieus nemen en naar aanleiding van de proef bepalen hoe we het eenrichtingsverkeer uiteindelijk vorm gaan geven", aldus de wethouder, die ook liet weten dat in de aangrenzende straten tellingen verricht gaan worden om te zien of de verkeersmaatregel veel overlast tot gevolg heeft.

TRILLINGSARM
Voordat de proef kan beginnen, zal eerst de nieuwe riolering aangelegd moeten worden in de Clarissenstraat en het Molenpad. Burgemeester Van Homelen en wethouder Van Erp sloegen donderdag, getooid in werkkleding en met een bouwhelm op het hoofd, als eerste handeling damwanden in een boorput nabij cafť 't Hart van Boxtel aan de Markt. Burgemeester Van Homelen liet daarbij weten dat het werk zoveel mogelijk 'trillingsarm' gebeurt, zodat de omwonenden weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden. De damwanden worden niet in de grond geheid maar gedrukt, zo lieten medewerkers van de gemeente weten.

De voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Clarissenstraat zijn overigens al eerder gestart. Zo hebben medewerkers van waterleidingbedrijf Brabant Water in de Clarissenstraat delen van de waterleiding bij de Koppel, de Oude Kerkstraat en nabij de Markt verplaatst. Vervolgens zijn op meerdere plekken aanpassingen verricht.

De verplaatsing van de waterleiding was nodig voor het graven van boorputten door aannemingsbedrijf Heijmans, dat in opdracht van de gemeente Boxtel de vervanging van de riolering in de Clarissenstraat en het Molenpad uitvoert. Als voorbereiding op de aanleg van de nieuwe riolering zijn damwanden geslagen in het Molenpad. Daar is eerder een diep gat gegraven waar met een speciale boortechniek een verbinding gemaakt wordt onder de tuin van huize Nimrod met rioleringspijpen in de Clarissenstraat.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Deze duiker vormde woensdag 26 april een bezienswaardigheid in de Boxtelse Clarissenstraat.
27 april 2006

Print deze pagina

Terug