25 BESCHRIJVINGEN VAN OPMERKELIJKE DORPSBEWONERS

BiografieŽn Boxtel en Liempde te boek

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Jan van Homelen bladert door het Boxtels-Liempdse deel van Brabantse biografieŽn. Rechts eindredacteur Patrick Timmermans, links directeur Jan van Oudheusden, beiden van de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.

Donderdag 20 april heeft burgemeester Jan van Homelen het eerste exemplaar van deel zeven in de reeks Brabantse biografieŽn in ontvangst genomen. Het 178 pagina's tellende boekje bevat levensbeschrijvingen van 25 bekende en minder bekende inwoners die ooit in Boxtel en Liempde leefden en is te koop bij de lokale boekhandels.

Vier jaar is gewerkt aan de uitgave van de Boxtels/Liempdse editie van de Brabantse biografieŽn. Mensen die zich beroepsmatig en als hobby met geschiedenis bezighouden hebben de levens van 25 personen die in de lokale samenleving een rol hebben gespeeld belicht. Het boekwerkje heeft geresulteerd in een grillige doorsnee van tijd en samenleving.

Het grootste deel van de beschreven personen leefde in de negentiende en twintigste eeuw; uitzondering daarop zijn twee heren van Boxtel, Henrick van Ranst (circa 1431-1505) en Jan van Horn (1531-1606) en herbergier en kerkmeester Willem van den Weghe (1566-1645). Bestuurders, geestelijken en ondernemers weten zich onder meer omringd door straatveger Stop Voets, zoeaaf Piet van Liempt, voetballer Sjef van Run en de Liempdse 'Kleuskes'.

,,Door een goede samenwerking is iets moois tot stand gekomen", stelde eindredacteur Patrick Timmermans die werkzaam is bij de in 's-Hertogenbosch gevestigde Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening (BRG). In de raadzaal van het gemeentehuis schetste Timmermans de wijze waarop deel 7 van de Brabantse biografieŽnreeks tot stand kwam.

,,We beraadden ons op de toekomst van de reeks en op dat moment belde Hans Pel van het Historisch Platform Boxtel met de vraag in hoeverre de BRG ondersteuning zou kunnen verlenen bij de samenstelling van het vijfde deel in de Boxtelse Historische Reeks. Door beide initiatieven samen te voegen zijn 25 prachtige portretten van boeiende mensen uit Boxtel en Liempde ontstaan", aldus Timmermans, onder meer bekend als is programmamaker van Omroep Brabant. Hij maakte de series De Wandeling, Spoorzoeker en Brabant 900.

'HARTVERWARMEND'
De redactie van het boekje bestond naast eindredacteur Timmermans uit Liempdenaar Arnold van den Broek, de Boxtelaren Marc Cleutjens en Hans Pel, pater Hans de Visser en BRG-medewerker Jan Brouwers. Als inleiding op de biografieŽn schreef de redactie een kort overzicht van de geschiedenis van de dorpen Boxtel en Liempde vanaf de elfde eeuw. Negentien personen namen de pen ter hand voor het schrijven van de biografieŽn, veelal leden van de Heemkundekring Boxtel en de Stichting KŤk Liempt.

Burgemeester Van Homelen prees het initiatief om het leven van mensen te beschrijven in hun directe leefomgeving. ,,Het is hartverwarmend te zien hoe mensen zoeken om de geschiedenis in beeld te houden. Dat ik twaalf mensen uit het boekje nog in levenden lijve heb gekend, geeft de bundel extra charme", stelde de burgemeester.

Het zevende deel van de Brabantse biografieŽn is te koop bij de lokale boekhandels en kost 14,50 euro.
27 april 2006

Print deze pagina

Terug