NIEUWSBLADPERS BEKROONT FOTO PIET VAN OERS

'Hulpverleners discreet maar overtuigend verbeeld'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bekroonde foto van Piet van Oers toont twee huilende politiemensen die tevergeefs getracht hebben de levens van twee jonge kinderen te redden. De foto verscheen in Brabants Centrum van 8 december 2005.

Piet van Oers uit Boxtel heeft donderdag 20 april tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse Nieuwsblad Pers in Voorthuizen een eervolle vermelding gekregen voor zijn foto van twee huilende hulpverleners. Van Oers, oud-directeur van Brabants Centrum, maakte de foto op 3 december van het vorig jaar tijdens de dramatische brand in de woning bij café De Kom waarbij vier leden van het jonge gezin Heijmans het leven verloren. 'De emoties van de machteloze hulpverleners worden door de fotograaf discreet maar overtuigend verbeeld', zo meldt het juryrapport.

Ieder jaar reikt de Nederlandse Nieuwsblad Pers een aantal prijzen uit voor artikelen en foto's die zijn verschenen in nieuwsbladen die zijn aangesloten bij deze landelijk opererende belangenvereniging. Naast de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek worden ook ieder jaar de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie en de A.M. Bandaprijs voor opvallende commerciële initiatieven van nieuwsbladen uitgereikt.

De redactie van Brabants Centrum zond onder meer de foto 'Huilende hulpverleners' in die Van Oers in december maakte tijdens de bestrijding van de brand in de woning bij café De Kom aan de Stationsstraat. De foto is gemaakt op het moment dat hulpverleners op aangeven van een aanwezige trauma-arts hun pogingen moeten staken om de jonge levens van de twee kinderen van het gezin Heijmans te redden. Tevergeefs hebben de twee politiemensen getracht de kinderen in leven te houden.

De jury van de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie, die onder leiding stond van directeur Angelie Sens van het Persmuseum in Amsterdam, besloot een eervolle vermelding toe te kennen in de categorie Nieuws. ,,Piet van Oers heeft een dramatische gebeurtenis op indirecte wijze in beeld gebracht. Bij een brand in een woning vinden vier mensen de dood. We zien hoe bij deze ramp hulpverlenende politiemensen elkaar huilend in de armen vallen, wanneer blijkt dat het leven van twee kinderen die door de brand getroffen zijn, niet meer te redden is. De emoties van de machteloze hulpverleners worden door de fotograaf discreet maar overtuigend verbeeld", aldus Sens.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Juryvoorzitter Angelie Sens feliciteert Piet van Oers met zijn eervolle vermelding. (Foto: Wilbert Bijzitter, Meppeler Courant/Boom Pers).

In een reactie op de eervolle vermelding stelt Van Oers, die vorig jaar afscheid nam als directeur van Brabants Centrum, dat hij na een tip van een van zijn dochters die in het centrum woont snel ter plaatse was bij de brand en een indringende reportage kon maken. ,,Ik ben blij met de erkenning en beschouw het ook als een mooie waardering voor nieuwsblad Brabants Centrum", aldus Van Oers. Tijdens de uitreiking in Voorthuizen gaf hij aan dat de brand diepe sporen heeft nagelaten in de Boxtelse gemeenschap. ,,De foto vertelt in één oogopslag welk drama zich op die bewuste zaterdagmiddag in de Stationsstraat voltrok."

Directeur-hoofdredacteur Marc Cleutjens van Brabants Centrum beschouwt de eervolle vermelding als een bekroning voor de integere wijze waarop Van Oers tijdens de brand te werk is gegaan. Op gepaste afstand, maar toch dichtbij is Van Oers erin geslaagd de dramatische verwikkelingen in de Stationsstraat vast te leggen. ,,Deze foto vertelt het verhaal van de brand", aldus Cleutjens. ,,Voor deze prent geldt nadrukkelijk het spreekwoord dat één foto meer zegt dan duizend woorden. Vooral de discretie van de foto is opvallend. De machteloosheid van de twee huilende hulpverleners wordt meteen duidelijk, zonder dat ze herkenbaar in beeld zijn gebracht."

De Prijs voor de Nieuwsbladfotografie ging in Voorthuizen naar fotograaf Hans Verhorst van nieuwsblad De Stad Amersfoort. Hij fotografeerde een groep moslims die belangstellend kijken naar het slaan van de eerste paal van een moskee in hun stad. De Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek werd toegekend aan journalist Peter Nefkens van de Meppeler Courant, die een serie onthullende artikelen schreef over plattelandsjeugd die weekeinden doorbrengt in bouwketen, caravans en boerenschuurtjes. De jury was vooral lovend over de manier waarop Nefkens erin geslaagd was de jeugd bij de artikelenserie te betrekken. Via de website van de krant konden jongeren reageren op de artikelen.

Het is niet de eerste keer dat Brabants Centrum tijdens de jaarlijkse uitreiking van de landelijke nieuwsbladprijzen werd gelauwerd. In 2002 bekroonde de jury een interview van journaliste Ineke Platel van Brabants Centrum met een slachtoffer van seksueel misbruik met de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. In 1992 ontving Ineke Platel uit handen van juryvoorzitter Jan Blokker een aanmoedigingsprijs voor een indringend achtergrondverhaal over de problematische verkeerssituatie in het centrum van Boxtel.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bekroonde fotografen op een rijtje. Van links naar rechts Piet van Oers (Brabants Centrum), Gerrit Russchen (Opregte Steenwijker Courant), juryvoorzitter Angelie Sens, prijswinnaar Hans Verhorst (De Stad Amersfoort) en Rick den Besten (Het Kontakt Alblasserwaard). (Foto: Wilbert Bijzitter, Meppeler Courant/Boom Pers). (Foto: Wilbert Bijzitter, Meppeler Courant/Boom Pers).
20 april 2006

Print deze pagina

Terug