BURGEMEESTER JAN VAN HOMELEN GAAT MET PENSIOEN

'Door afstand te nemen vertrouwen geven en krijgen'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Jan van Homelen gaat met pensioen. ,,Er is in de voorbije dertien jaar collegiaal en coŲperatief gewerkt in Boxtel."

DOOR HENK VAN WEERT

In de dertien jaar dat Jan van Homelen burgemeester is geweest van zijn geboorteplaats Boxtel, hebben veel mensen hem geroemd om zijn grote dossier- en wetskennis. Waar hij innige betrokkenheid en belangstelling aan de dag legde voor de plaatselijke samenleving in al zijn schakeringen, bleef het beeld overeind van een wat formele man. Bovendien iemand die niet gauw op andere gedachten kon worden gebracht. ,,Tja, pas met goed gemotiveerde argumenten ben ik te overtuigen als iets anders moet dan ik me heb voorgenomen. Ik heb het me niet altijd gemakkelijk gemaakt door standvastig te zijn. En formeel? Och, ik weet niet. Wel heb ik bewust op gezette tijden enige afstand in acht genomen. Dat is nodig om vertrouwen te kunnen geven en te kunnen ontvangen."

Dat zijn leven zal veranderen, staat voor Jan van Homelen als een paal boven water. Op 2 april bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd. Als hij op maandag 1 mei na een carriŤre van ruim 44 jaar in overheidsdienst niets meer 'moet', zal een periode aanbreken met Ė zoals hij zelf omschrijft Ė meer keuzevrijheid.

,,Ik zal bewuster genieten van tal van dingen en proberen meer balans te brengen in mijn leven. Nu leef ik van uur tot uur, waarbij mijn agenda leidend is. Ja, ik ga het wat rustiger aan doen", vertelt burgemeester Van Homelen als hij vanaf de eerste verdieping in het gemeentehuis door de kleine ruitjes een blik werpt over de Boxtelse Markt. Het zijn de laatste dagen die hij slijt in de werkkamer die hij sinds 18 maart 1993 de zijne mag noemen.

Toch is het niet alleen het afscheid van een drukke baan die de dagelijkse bezigheden van Van Homelen drastisch zullen wijzigen. ,,Vier dagen na mijn verjaardag is in Rotterdam mijn eerste kleinkind Noortje geboren", glundert de scheidende burgemeester.

Burgemeester ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week. Regelmatig liet Van Homelen zich ontvallen dat een goede invulling van het burgemeesterschap een continue inzet vraagt. Niet dat er nooit ruimte was voor vrije tijd, maar ook als op onverwachte en niet geplande momenten een beroep op hem werd gedaan was de burgemeester present voor de gemeenschap. Die instelling verwachtte hij ook van zijn medebestuurders en zijn ambtenaren.

OP DE FIETS
Op de vraag of dat ambitieuze plichtsbesef zijn tol heeft geŽist, schudt Van Homelen energiek. ,,Nee. Ik ben recent dan wel 65 geworden, maar fysiek beschik ik nog over een goede conditie. Goed, ik heb al jaren last van rugklachten, maar mijn vaste wandelroute van een uur door de Kampina helpt daar goed tegen. Ik maak lange dagen en vaak gebeurt het dat ik niet eerder dan om half twee 's nachts in bed stap. Heb ik geen moeite mee." Grinnikend: ,,Alhoewel... als ik eerlijk ben moet ik bekennen dat er wel een verschil is met dertien jaar geleden toen ik hier begon."

Om zijn conditie op peil te houden, neemt Van Homelen graag de fiets. ,,Op zondag samen met mijn vrouw Neeltje, maar ook naar het werk. Als het enigszins kan, laat ik de auto staan. Echt, ik heb er een hekel aan om met de auto te gaan werken, maar soms ontkom ik er natuurlijk niet aan als er afspraken buiten de deur zijn." Ontspannen leunt de burgemeester achterover. ,,Sinds 1 januari ben ik voorzitter van de Provinciale Planologische Commissie (PPC). Die vergadert in het provinciehuis. Voortaan kan ik daar lekker op de fiets naar toe. Ja, op de pedalen door het Bossche Broek. Onderweg genietend van de natuur. Kijk, dat zal het verschil zijn met nu. Die tijd kan ik me dan gunnen. Lijkt me hťťrlijk."

Het voorzitterschap van de PPC is een van zaken waarmee burgemeester Van Homelen na zijn afscheid de tijd zal vullen. ,,Want eerlijk: ik hou van fietsen en ook werk ik graag in mijn tuin. Maar daar zijn de dagen niet mee gevuld." In de PPC kan Van Homelen zich naar hartelust bezighouden met de ruimtelijke ordening. Een onderdeel van het openbaar bestuur waarmee hij zich steeds met veel enthousiasme bezig hield.

Dat was al toen hij in 1964 als toenmalig ambtenaar van de gemeente Boxtel de overstap maakte naar 's-Hertogenbosch, alwaar hij korte tijd later chef werd van de afdeling Ruimtelijke Ordening. In die functie was Van Homelen onder meer medeverantwoordelijk voor de planning van de woningbouw binnen het stadsgewest.

KERKELIJKE KUNST
Toch is er meer waar de burgemeester na volgende week ruimer aandacht aan kan schenken. Van Homelen intensiveert zijn taak als provinciaal consul van de ANWB, de organisatie waarbij hij ook in de bondsraad zit. ,,Als consul coŲrdineer ik de activiteiten van de dertig regionale consuls op het gebied van (verblijfs)recreatie, toerisme en mobiliteit. De ANWB ervaar ik als een instituut dat nuttig en goed werk doet en daar wil ik graag een steentje aan bijdragen."

Van Homelen blijft ook na 30 april voorzitter van de Stichting Kerklijke Kunst Nederland. ,,Die organisatie registreert het kerkelijk kunstbezit. Omdat veel kerkgebouwen door een teruglopend aantal gelovigen worden onttrokken aan de eredienst, is het belangrijk dat bekend is welke voorwerpen er zijn. Zodat ze niet verloren gaan. We streven ernaar om de kerkelijke kunst voor de eredienst te behouden en zorgen ervoor dat objecten elders een nieuwe bestemming krijgen als een gebedsruimte gesloopt wordt. Hiervoor is veel geld nodig. De helft daarvoor wordt opgehoest door de kerkgenootschappen; voor het andere deel zijn we afhankelijk van sponsoring en subsidies", vertelt Van Homelen. ,,Vandaar dat ik regelmatig heftige discussies voer met de staatssecretaris om financiŽn beschikbaar te krijgen."

De burgemeester continueert ook zijn taak als voorzitter van de onafhankelijke bezwaarcommissie van Waterschap De Dommel, waar burgers en bedrijven zich kunnen melden als ze het niet eens zijn met een genomen besluit. Voorts is hij adviseur geworden van een landelijk opererend bedrijf dat ook in Boxtel een vestiging heeft. Welke onderneming dat is wil de burgemeester niet zeggen.

MUREN SLECHTEN
Van Homelen is 31 jaar burgemeester geweest. Voordat daags voor carnaval 1993 bekend werd dat hij de ambtsketting zou gaan dragen in zijn geboorteplaats, was hij zes jaar eerste burger in de toen nog zelfstandige gemeente Berlicum.

Van 1975 tot 1986 was Van Homelen burgemeester in Hooge en Lage Mierde. Omdat het de Boxtelaar altijd was aan te zien dat hij met veel plezier zijn ambt uitoefende, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat hij aan de slag gaat als waarnemer in een gemeente die tijdelijk zonder burgemeester komt te zitten. ,,Ik zeg niet dat het nŪet gebeurt, maar het is toch niet het eerste waar ik aan denk. Zeker de eerste maanden wil toch wat afstand nemen van het openbaar bestuur om zelf de balans te vinden in mijn leven. Maar het is duidelijk dat ik geen hekel heb aan dit ambt. Voor mezelf beschouw ik het zo: het is het vak van deze man en ik ben de man van dit vak."

Velen benaderen de overheid en dus ook de gemeente tegenwoordig als een bedrijf, maar burgemeester Van Homelen ziet dat anders. ,,Natuurlijk heeft ook de gemeente bedrijfsmatige kenmerken. Ook wij leveren een product, maar op een heel andere manier dan een onderneming doet. Alleen al omdat dit 'bedrijf' wordt bestuurd door gekozenen maakt het de werkwijze heel anders dan in een commerciŽle onderneming. De belangen liggen niet bij het instituut, maar bij de mensen in de samenleving. En dat hoort een burgemeester ook uit te stralen; hij moet mensen bijeen brengen, aansturen op samenwerking en muren slechten."

Of Van Homelen daarin geslaagd is in de dertien jaar dat hij in Boxtel aan het roer stond? ,,Ik kijk in ieder geval met voldoening terug op deze periode. Op bestuurlijk vlak heeft de sfeer van collegialiteit een prima vervolg gekregen. Zowel door bestuurders als ambtenaren is op coŲperatieve wijze gewerkt. Op grond daarvan is veel tot stand gebracht. Denk onder meer aan de afronding van de Keulsebaan, het voetgangersgebied in het centrum en de onderwijsvoorzieningen. Maar ook de aanpak van de nieuwbouwwijk In Goede Aarde, waarvoor de eerste plannen al in 1995 werden ontwikkeld. Voorts stonden het bedrijfsleven en de gemeente bij mijn aantreden met de ruggen tegen elkaar, terwijl er nu een uitstekende relatie is waarin alle ingrediŽnten aanwezig zijn om in de komende tijd goede voorzieningen te scheppen. Met het toekomstige bedrijventerrein Vorst is er ruimte voor uitbreiding terwijl de ondernemers in het centrum met elkaar in gesprek komen via het citymanagement."

VASTBIJTEN
In het rijtje met hoogtepunten van zaken die gerealiseerd zijn tijdens zijn ambtsperiode noemt burgemeester Van Homelen ook de uitbreiding van het gemeentehuis, de bouw van appartementencomplex Den Dries en afronding van langslepende conflicten rondom Moorwijk en De Langspier.

Als hij erop gewezen wordt dat andere zaken echter al jarenlang voor ergernis onder de bevolking zorgen omdat er maar geen schot in de zaak komt, knikt Van Homelen begripvol. ,,Ook ik had graag gezien dat op de plek van het voormalige politiebureau aan de Markt jaren geleden al gebouwd was."

Dat het plan De Croon nog steeds op de tekentafel ligt, heeft volgens de burgemeester alles te maken met het respect dat moet worden opgebracht voor procedures en inspraak. ,,Bovendien zijn we afhankelijk van marktwerking en particulier initiatief. Maar geloof me: voorwaardenscheppend zijn we als gemeente goed bezig."

Teleurgesteld is Van Homelen over het feit dat het uitbreidingsplan Tongersche Heide voor Boxtel-West destijds door de gemeenteraad terzijde is geschoven. ,,Ik had me er heel erg in vastgebeten. Met handhaving van de typische gehuchtenstructuur was een nieuwe visie ontwikkeld die rekening hield met landschap en natuur. De voorbereiding was ver gevorderd, maar het plan miste voldoende draagvlak. Erg jammer. Nu sleept de discussie over de toekomst van Boxtel-West zich nog steeds voort. En we moeten opletten dat het met de grootschalige infrastructuur niet dezelfde kant opgaat."

DIERBARE GEVOELENS
Van woensdag 27 tot en met zondag 30 april neemt Jan van Homelen afscheid als burgemeester van Boxtel. Deels vallen de activiteiten rond het afscheid samen met de oranjefestiviteiten.

,,Prima dat een en ander gecombineerd wordt met andere, jaarlijkse feestelijkheden. Ik vind het plezierig om er mensen te ontmoeten. Want ik neem afscheid van een plek waar dierbare gevoelens liggen. Tenslotte is het uitzonderlijk dat je burgemeester mag zijn van de plaats waar je als jongen in korte broek rondliep. En waar je mag blijven wonen..."
20 april 2006

Print deze pagina

Terug