BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VERDELEN TAKEN

Gemeentebestuur stelt portefeuilles definitief vast

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het nieuwe college van B. en W. van Boxtel. Zittend burgemeester Jan van Homelen en gemeentesecretaris Jan Fraanje. Staand v.l.n.r. de wethouders Anton van Aert, Wim van Erp, Ger van den Oetelaar en Willem van Meurs.

Het gemeentebestuur van Boxtel heeft deze week in een zogenaamde constituerende vergadering de verdeling van de portefeuilles vastgesteld. Verder hebben alle portefeuilles een nieuwe benaming gekregen en staat vrijwel zeker vast dat ook de komende jaren drie raadscommissies geformeerd worden.

Burgemeester Jan van Homelen maakte de nieuwe portefeuilleverdeling deze week bekend. Hij maakte duidelijk dat voor de vaststelling van de portefeuille van de burgemeester informeel overleg heeft plaatsgevonden met zijn opvolger, Frank van Beers. Formateur en wethouder Anton van Aert heeft Van Beers geraadpleegd over de nieuwe indeling van de verschillende portefeuilles.

De portefeuille van de burgemeester omvat onder meer de beleidstaken algemeen bestuur, openbare orde en integraal veiligheidsbeleid. Daarnaast vallen personeel en organisatie, kwaliteitszorg, automatisering en informatievoorziening, voorlichting en representatie en economische zaken onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. In de nieuwe bestuursperiode blijft de burgemeester voorzitter van de Liempdse dorpsraad.

Wethouder Van Aert (PvdA/GroenLinks) krijgt de portefeuille Welzijn, Werk en Inkomen. Deze omvat onder meer integraal jeugd- en seniorenbeleid, kunst en cultuur, onderwijs en jeugdzorg, sport en arbeidsmarktbeleid. Als eerste wethouder wordt van Aert ook verantwoordelijk voor belangrijke ontwikkelingen in het centrum van Boxtel, zoals citymanagement. Het plan De Croon neemt Van Aert over van wethouder Van Erp. Van Aert blijft de komende bestuursperiode wijkwethouder van Boxtel-Oost en Centrum-Breukelen. Hij is tevens eerste loco-burgemeester.

Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Duurzaamheid is de naam van de portefeuille van wethouder Ger van den Oetelaar (Combinatie95). Van den Oetelaar blijft zich onder meer bezighouden met volkshuisvesting en wonen, maar laat de zorgfactor binnen het hoofdstuk wonen over aan collega-wethouder Willem van Meurs (SP). Binnen deze portefeuille vallen ook de beleidsthema's plattelandsvernieuwing en reconstructie en vergunningen, alsmede cultuurhistorie, monumentenzorg en grondexploitatie. Van den Oetelaar draagt verder verantwoordelijkheid voor de noordelijke ontsluiting. Hij blijft wijkwethouder van het kerkdorp Lennisheuvel. Van den Oetelaar is tweede loco-burgemeester.

Wethouder Wim van Erp (CDA) krijgt de portefeuille Openbare Ruimte en FinanciŽn. Verkeer en vervoer vormen met financiŽn de hoofdmoot van zijn takenpakket, alsmede de grootschalige infrastructuur. Ook het parkeerbeleid, milieubeleid en milieuvergunningen komen op het bord van Van Erp. Verder bemoeit hij zich met de ontwikkelingen in de landbouw, afvalbeleid en toerisme en recreatie. Van Erp wordt wijkwethouder van Munsel-Selissen. De CDA'er is derde loco-burgemeester.

De portefeuille Sociale Zaken, Zorg en Integratie is voor nieuwkomer Van Meurs, die vier dagen per week gaat werken. De portefeuille van de SP'er omvat onder meer de beleidsthema's sociale zaken en inkomen, wonen en zorg, de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het integraal wijkbeheer. Het project Selissenwal is tevens toebedeeld aan Van Meurs, die tevens wijkwethouder wordt in Selissenwal. De SP'er is vierde loco-burgemeester.

Volgens burgemeester Van Homelen hebben burgemeester en wethouders ook een vervangingsregeling getroffen. Bij afwezigheid van de burgemeester neemt wethouder Van Aert zijn taken over. Bij afwezigheid van Van Aert komen de wethouders Van Meurs (welzijn) en de burgemeester (overigen) in beeld. De wethouders Van den Oetelaar en Van Erp vervangen elkaar in geval van absentie. Bij afwezigheid van wethouder Van Meurs neemt wethouder Van Aert zijn taken over.

Van Homelen is tevreden over de snelle manier waarop de collegevorming in Boxtel heeft plaatsgevonden. ,,Als Boxtel lopen we fantastisch in het gareel", constateerde de burgemeester tevreden. Hij is verheugd dat Boxtel een van de eerste gemeenten in de regio is die beschikt over een nieuw gemeentebestuur.
13 april 2006

Print deze pagina

Terug