MARKT MAANDENLANG IN HENDRIK VERHEESLAAN

Kritiek op verplaatsing weekmarkt Boxtel

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van een groentekraam op de Boxtelse weekmarkt. De Ondernemersvereniging Boxtel betreurt dat de weekmarkt maandenlang is verplaatst naar de Hendrik Verheeslaan.

De Ondernemersvereniging Boxtel is het niet eens met het besluit van het gemeentebestuur om de weekmarkt tijdelijk te verplaatsen naar de Hendrik Verheeslaan. Volgens vice-voorzitter Arjen Witteveen had ook de werkgroep van het citymanagement zich over deze kwestie moeten buigen. Bovendien had de markt best in de Rechterstraat gehouden kunnen worden, zo vindt Witteveen.

De vice-voorzitter van de Ondernemersvereniging Boxtel uitte zijn kritiek op de verplaatsing van de weekmarkt tijdens de ondertekening van het convenant voor het citymanagement, vorige week in restaurant De Negenmannen. De marktkramen worden de komende maanden iedere vrijdag opgebouwd aan weerszijden van de Hendrik Verheeslaan in Boxtel-Oost omdat de Clarissenstraat wordt gereconstrueerd. ,,De toegankelijkheid van de Markt is zowel voor marktkooplui als bezoekers onvoldoende”, verdedigt burgemeester Jan van Homelen de verplaatsing van de weekmarkt.

Witteveen vindt dat de keuze om tot verplaatsing over te gaan veel te snel is gemaakt. ,,Daar hadden we in de werkgroep van het citymanagement over moeten praten”, stelde hij vorige week. In een toelichting merkte de oud-ondernemer op dat de Rechterstraat een goede alternatieve locatie zou zijn geweest voor de weekmarkt.

,,Onzin”, reageert burgemeester Van Homelen, die geen moment heeft overwogen om het besluit over de weekmarkt aan het citymanagement voor te leggen. ,,De situatie is glashelder. Door de werkzaamheden in de Clarissenstraat is de Markt heel slecht bereikbaar en moet er een alternatieve locatie aangewezen worden. Het is logisch om te kiezen voor de Hendrik Verheeslaan omdat we daar wel vaker naar uitwijken, bijvoorbeeld op de vrijdag voor de kermis. Dat heeft nog nooit tot problemen geleid.”

Van Homelen vult aan dat hij het ’opmerkelijk’ vindt dat de Ondernemersvereniging nu blijkbaar veel waarde hecht aan de weekmarkt. ,,Ik kan me een tijd herinneren, en dat is nog niet eens zolang geleden, dat de ondernemers heel weinig op hadden met de markt en de weekmarkt liever zagen verdwijnen.”

De werkzaamheden aan de Clarissenstraat duren tot de zomervakantie. Daarna keert de weekmarkt terug op de Markt.
13 april 2006

Print deze pagina

Terug