’BEHOEFTE AAN WONINGBOUW PEILEN’

Boxtel start onderzoek naar sportparken Liempde

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het plan Heideweg biedt de komende jaren voldoende ruimte voor nieuwbouw in Liempde. Het gemeentebestuur betrekt de sportparken bij een studie naar de behoefte aan ruimte.

Het gemeentebestuur van Boxtel start een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de sportparken De Roode Bleek en De Bolakkers in Liempde. Het college van B. en W. wil nagaan in hoeverre de sportparken passen bij nieuwbouwlocatie Heideweg, waar de komende jaren zo’n zestig woningen gebouwd moeten worden.

De nieuwbouwplannen voor het gebied Heideweg zijn onlangs gewijzigd, zo verduidelijkte wethouder Ger van den Oetelaar deze week. Boxtel wil in eerste instantie woningen bouwen op gronden die volledig in eigendom zijn van de gemeente. Voorlopig worden geen huizen gebouwd op de plek van handboogaccommodatie van l’Union aan de Hogenbergseweg en twee tennisbanen van De Peppelieren. ,,In het bestemmingsplan blijven deze stukken grond in beeld voor maatschappelijke doeleinden”, aldus Van den Oetelaar.

De wethouder geeft aan dat de gemeente vaart wil maken met de bouw van nieuwe woningen in Liempde. In de eerste fase van het plan Heideweg is plaats voor zo’n 32 woningen, waaronder 18 rijtjeshuizen. Naast koopwoningen worden ook huurhuizen gerealiseerd. ,,Deze fase kan betrekkelijk vlot in gang gezet worden omdat de grond reeds in eigendom is en geen sprake is van herrie van sportvelden”, stelt Van den Oetelaar. Hij verwacht weinig tegenwerking bij de bouw van de eerste woningen.

In de nabije toekomst wil Boxtel de twee volgende fasen van het plan Heideweg realiseren. In de tweede fase denkt het gemeentebestuur aan vijf vrijstaande woningen die in de periode 2008-2009 gebouwd zullen worden. Deze woningen zijn geprojecteerd op de plek van de handboogaccommodatie. Na 2010 wil Boxtel 23 huizen bouwen in het gebied Heideweg, waaronder appartementen en patiowoningen. Van den Oetelaar: ,,We voeren inmiddels overleg met de sportclubs die actief zijn in beide sportparken om duidelijk te krijgen hoe hun visie voor de lange termijn is.”

AANWAS
De wethouder geeft aan dat het onderzoek naar de toekomst van de sportparken De Roode Bleek en De Bolakkers in beeld moet brengen welke ontwikkelingen de verschillende Liempdse verenigingen zullen doormaken. In de studie wordt gekeken naar de clubs DVG (voetbal), HCL (hockey), De Peppelieren (tennis) en l’Union (handboogschieten). ,,De ene club is meer afhankelijk van aanwas van kinderen, terwijl de andere club ook ouderen trekt”, stelt Van den Oetelaar. ,,Voor DVG is het dus belangrijk dat prognoses van het basisonderwijs worden bekeken. De tennisclub trekt ook dertigers en veertigers, dus daarvoor gelden andere criteria.”

Hij geeft aan dat de derde fase van het plan Heideweg op losse schroeven komt te staan als blijkt dat met tennisvereniging De Peppelieren geen overeenstemming kan worden bereikt over het gebruiken van enkele tennisvelden voor woningbouw. Aan de andere kant zou een akkoord met enkele clubs kunnen leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan. ,,Dan verandert de functie maatschappelijke doeleinden in de functie wonen en komt er plaats voor huizen.”

Van den Oetelaar benadrukt dat de gemeente in overleg met de sportclubs tot een oplossing wil komen. ,,Het onderzoek moet uitsluitsel geven hoe we verder gaan.” Dat stelde ook burgemeester Jan van Homelen deze week. Van Homelen wil de behoefte aan woningbouw in Liempde afzetten tegen de wensen en toekomstplannen van de sportclubs in De Roode Bleek en De Bolakkers.
13 april 2006

Print deze pagina

Terug