BOXTELSE RAAD STELT BELEIDSPROGRAMMA VAST

'Geen boventrendmatige lastenstijging'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De nieuwe gemeenteraad poseert samen met het college van B. en W. in de raadzaal. Achter de tafel wordt burgemeester Jan van Homelen geflankeerd door griffier Jouke Vis (links) en gemeentesecretaris Jan Fraanje. Staand v.l.n.r. Désiré van Laarhoven, Karel Voets, Rob Zink, Ton Jonkers, Wim van der Zanden, Jo Custers, Ria Simons, Peter van de Wiel, wethouder Anton van Aert, Pieter Springer, wethouder Wim van Erp, Jan Vervoorn, wethouder Ger van den Oetelaar, Jos van Ooijen, Hans Maassen, wethouder Willem van Meurs, Tossy de Man, Eric van den Broek, Sjef Dankers, Nick Geerlings, Ad van de Wetering, Willie van de Langenberg en Bas Koenraadt.

De onroerende zaakbelasting (OZB) stijgt de komende vier jaar hooguit met de inflatiecorrectie. ,,Maar als het kan zullen we onder de trendmatige verhoging blijven", belooft Jos van Ooijen, de voorzitter van de grootste raadsfractie in de Boxtelse gemeenteraad: PvdA/GroenLinks. Binnen de oppositie wordt getwijfeld of alle toekomstplannen dan wel zijn te realiseren.

Het idee om het beleidsprogramma voor de bestuursperiode 2006-2010 voor kennisgeving aan te nemen, is donderdag 6 april niet overgenomen door de Boxtelse gemeenteraad. Vanuit de oppositie stelde de Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL) dat er te veel financiële onzekerheden kleven aan de uitgangspunten die formateur Anton van Aert voor het nieuwe college van B. en W. heeft opgesteld.

Fractievoorzitter Willie van de Langenberg lanceerde tijdens de raadsvergadering het idee om het beleidsprogramma 'Samen leven, ruimte geven' pas vast te stellen als tijdens de begrotingsbehandeling komend najaar een financiële dekking is gevonden voor de diverse plannen die de nieuwe coalitie van PvdA/GroenLinks, Combinatie95, CDA en SP de komende jaren willen realiseren.

,,De bouw van een jongerencentrum, het armoedebeleid en de schuldhulp, de verplaatsing van voetbalclub ODC en het behoud van de overdekte sportaccommodaties zullen veel geld vergen. Hoe u de financiële middelen daarvoor denkt te vinden, is onduidelijk", stelde Van de Langenberg.

Fractievoorzitter Van Ooijen van PvdA/GroenLinks verdedigde het beleidsplan. ,,We hebben immers een bestuursakkoord op hoofdlijnen opgesteld. Wel stellen we dat de OZB niet meer dan trendmatig zal stijgen. Het liefst zelfs minder dan trendmatig."

Boxtels Belang vindt het 'teleurstellend' dat in het beleidsprogramma met geen woord wordt gerept over de terugkeer van een EHBO-post bij het Liduinaziekenhuis. ,,Met de SP hebben we afgelopen jaar daar nadrukkelijk actie voor gevoerd. Met de SP in de coalitie had ik zeker verwacht dat dit een beleidspunt zou zijn geworden. Jammer van de 7.500 handtekeningen die we samen hebben opgehaald", aldus fractievoorzitter Ad van de Wetering.

Het beleidsprogramma 'Samen leven, ruimte geven' werd door een meerderheid van de gemeenteraad vastgesteld en aangenomen. Alleen DPBL, Boxtels Belang en Balans stemden tegen.

VIER WETHOUDERS
Raadsbreed is ingestemd om het aantal wethouders uit te breiden van drie naar vier. ,,Dat kost wel extra geld, maar ik ga er vanuit dat de komende vier jaar dan ook minder blunders gemaakt worden", stelde Wim van der Zanden (Boxtels Belang). DPBL-leider Van de Langenberg liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. ,,Vier jaar geleden waren wij daar al voorstander van. Als toen een college met vier wethouders was samengesteld, was het niet zo'n janboel geworden."

De beoogde wethouders werden allen gekozen. Naast formateur Van Aert keren Ger van den Oetelaar en Wim van Erp met nagenoeg hetzelfde takenpakket terug in het college van B. en W. Daarnaast werd Willem van Meurs (SP) geïnstalleerd als wethouder. Hij krijgt sociale zaken in zijn portefeuille en gaat zich nadrukkelijk bezighouden met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Opmerkelijk was dat raadslid Jan Vervoorn (Balans) zijn fractievoorzitter Van der Zanden als tegenkandidaat voordroeg tijdens de wethoudersverkiezing van zowel Van Erp als Van Meurs. De voorman van Balans kreeg beide keren slechts drie van de 21 stemmen. Alle gekozen wethouders kregen voorts enkele blanco stemmen: Van Aert en Van Meurs drie; Van den Oetelaar en Van Erp twee.

Deze week heeft het college van B. en W. in haar eerste officiële vergadering – het zogeheten constituerend beraad – de portefeuilleverdeling voorlopig vastgesteld. Mogelijk dat nog wijzigingen optreden als begin mei de nieuwe burgemeester aantreedt.

NIEUWE RAADSLEDEN
Na de benoeming van de vier wethouders werden drie nieuwe raadsleden beëdigd. De plaatsen van Van Aert, Van den Oetelaar en Van Erp in de gemeenteraad worden ingenomen door respectievelijk Sjef Dankers, Désiré van Laarhoven en Jo Custers. Voor de SP werd geen nieuw raadslid benoemd omdat Van Meurs bij de laatste verkiezingen al afscheid nam van de gemeenteraad. Aan het begin van de raadsvergadering werd Hans Maassen (PvdA/GroenLinks) geïnstalleerd; hij ontbrak tijdens de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad in maart.
13 april 2006

Print deze pagina

Terug