SINT-JOSEPH EN VAN BREEMAAT OM TAFEL MET BEWONERS

'Scheuren in huizen Van Beekstraat door nieuwbouwproject Heerewaerde'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zes bewoners van de huizenblokken aan de Van Beekstraat (links) zeggen last te hebben van scheurvorming in hun woningen als gevolg van de bouwwerkzaamheden aan de overkant van de straat.

Zes bewoners van de Van Beekstraat stellen dat hun woningen schade hebben opgelopen door de bouwwerkzaamheden van het project De Heerewaerde. Scheuren in muren en plafonds en afvallende kalk zouden worden veroorzaakt door de heiwerkzaamheden en het af en aan rijdende bouwverkeer. Bouwbedrijf Van Breemaat, dat in opdracht van Woonstichting Sint-Joseph de bouw uitvoert, ontkent enig verband tussen de schade en de werkzaamheden.

Voordat met het nieuwbouwproject De Heerewaerde werd begonnen, is een zogeheten nulmeting gedaan door een taxatiebedrijf. ,,Bij rapport van 15 juli 2003 is destijds door bureau Hanselman Taxaties geconstateerd dat er in de betreffende woningen geen bijzondere opmerkingen waren voor wat betreft de staat van de woningen", stelt fractievoorzitter Eric van den Broek van de Socialistische Partij. In een brief aan Woonstichting Sint-Joseph dringt Van den Broek namens de zes gezinnen aan op compensatie.

,,Bouwbedrijf Van Breemaat heeft via een externe expert laten weten dat er weliswaar sprake is geweest van een merkbare trillingsintensiteit, maar dat het niet aannemelijk is dat er een causaal verband bestaat tussen de getoonde gebreken en de uitgevoerde werkzaamheden. Sint-Joseph lijkt te kiezen voor een formele juridische procedure, waarbij de bewoners zelf eerst grote kosten moeten maken om een advocaat in de arm te nemen", stelt Van den Broek in zijn brief aan Sint-Joseph.

De SP'er vindt dat de opstelling van de woonstichting niet past bij een sociale verhuurder en vindt dat Sint-Joseph schuld moet erkennen. Het is volgens Van den Broek 'klip en klaar' dat de schade aan de woningen, die circa twintig meter verwijderd liggen van het momenteel in aanbouw zijnde deelproject Ridder van De Heerewaerde, veroorzaakt wordt door de bouwwerkzaamheden.

OM TAFEL
Directeur Rob van der Horst van het in Oirschot gevestigde bouwbedrijf Van Breemaat bevestigt dat het onderzoek door een externe deskundige geen direct verband tussen de schade en de werkzaamheden heeft aangetoond. ,,Daarmee is proefondervindelijk aangetoond dat de kans van causaal verband minder dat 1 procent is."

Van der Horst voelt er niet voor om via de media met de bewoners te communiceren. ,,We gaan met de bewoners om de tafel zitten om erachter te komen wat nu de echte problemen zijn. Ook de woonstichting schuift hierbij aan en onderneemt actie om met een vertegenwoordiging van de bewoners een bijeenkomst te beleggen."

Volgens Joop van de Kerkhof, manager woondiensten van Sint-Joseph, zijn vanochtend, donderdag 6 april de betrokken partijen uitgenodigd voor overleg. ,,We zijn als woonstichting eerder niet benaderd voor overleg, maar nu dat wel is gebeurd willen we graag aan tafel schuiven. Het moet duidelijk zijn dat we uitermate zorgvuldig willen handelen. Ik voel er echter niets voor om via de media met de bewoners te onderhandelen."

De bewoners van de Van Beekstraat 53, 61, 65, 67, 71 en 73 hebben de SP gevraagd zich sterk te maken om de schade aan hun woningen te verhalen op Sint-Joseph en/of het Oirschotse bouwbedrijf Van Breemaat.
6 april 2006

Print deze pagina

Terug