THEO VAN DEN HEUVEL UIT ESCH:

'Esseblad is doorgeefluik'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Theo van den Heuvel. Vanaf het begin, vijfentwintig jaar geleden, vormt hij in zijn eentje de redactie van Het Esseblad.

Komende week is het precies 25 jaar geleden dat de eerste editie van Het Esseblad bij de inwoners van Esch op de deurmat viel. Op 10 april 1981 hervatte Theo van den Heuvel op verzoek van het kort daarvoor heropgerichte parochieberaad zijn vrijwilligerswerk als redacteur van het parochieblad dat elke twee weken verschijnt. ,,We vervullen puur de rol van doorgeefluik. Esschenaren kunnen in Het Esseblad hun berichten kwijt die doorgaans de krant niet halen."

Dat het parochieblad een kwarteeuw verschijnt, is voor Van den Heuvel niet nieuw. ,,We zijn met de 26e jaargang bezig, dus dat klopt wel. Dat het komende maandag precies 25 jaar geleden is dat de eerst editie van Het Esseblad werd verspreid, had ik echter niet in de gaten. Ik heb alle exemplaren niet bewaard. Zou ook niet kunnen; waar moet ik het in hemelsnaam allemaal laten."

Met een wijds armgebaar toont Van den Heuvel zijn met boeken, elpees en cd's volgestouwde huiskamer. Niet alleen de kasten puilen uit. Ook de bijzettafeltjes zijn volgepakt. Inderdaad, zelfs voor de door zijn zoon fraai gerestaureerde heiligenbeelden onder de stolp is nauwelijks plaats in de huiskamer aan de Kollenberg.

Van den Heuvel was al redacteur van de voorloper van Het Esseblad. ,,Het heette Onze Bierpomp en werd in de jaren zestig, kort nadat de bierpomp was gebouwd, voor het eerst uitgegeven door Kees Heesters. Zelf ben ik een jaar of acht bij de totstandkoming betrokken geweest. Op het laatst verschenen we in een zeskleurendruk. Een enorm werk. Het blad werd gestencild op machines die ik als leerkracht van de Sint-Willibrordusschool mocht gebruiken. Om zes kleuren te krijgen, moesten de drie stencilmachines elke keer schoongemaakt worden. Een hels karwei. We hebben tien jaargangen vol gemaakt, maar toen ben ik ermee gestopt."

FOTO'S PLAKKEN
Toen het parochieberaad in 1981 nieuw leven in werd geblazen, was een van de eerste opmerkingen dat de mensen in Esch 'Onze Bierpomp' misten. ,,Met name Toos den Ouden liet weten dat ze het parochieblad erg miste. Zelf was ik ook op die vergadering en iedereen keek direct naar mij. Ik heb gezegd dat ik wel weer wilde beginnen, maar alleen als het drukwerk zou worden uitbesteed. Kort daarna is de Stichting Het Esseblad opgericht."

De naam verwijst naar de es die in het wapenschild van de voormalige gemeente Esch staat. ,,En natuurlijk heeft het ook een dubbele betekenis. Met de schrijfwijze gaat het dan ook wel eens mis: niet zelden worden we aangeduid als Het Essche Blad. De verwarring is begrijpelijk, maar er is slechts één juiste schrijfwijze: Het Esseblad", stelt Van den Heuvel.

Aanvankelijk verscheen het krantje met mededelingen van de parochie, het verenigingsleven en particuleren op A5-formaat maar toen enkele jaren geleden het drukwerk werd uitbesteed aan Drukkerij Service Boxtel is de overstap gemaakt naar A4-formaat. Het Boxtelse bedrijf levert de 850 exemplaren van Het Esseblad om de twee weken op woensdag kant en klaar aan. ,,Vroeger gebeurde het vergaren en nieten handmatig door enkele bewoners van woonzorgcentrum Sint-Jozefzorg. In 1985 tijdens het bezoek van paus Johannes Paulus II hebben we zelfs nog eens in alle exemplaren een kleurenfoto van de kerkvorst geplakt. Stuk voor stuk met de hand. Een heel werk, maar ontzettend leuk."

AFFAIRE
De publicaties in Het Esseblad doen weinig of geen stof opwaaien. ,,Alles wat mensen erin kwijt willen wordt gepubliceerd op voorwaarde dat het niet strijdig met het katholicisme en niet onnodig kwetsend is. Slechts twee keer is er trammelant geweest. Dat was toen we een ingezonden brief plaatsten waarin een raadslid van de toenmalige gemeente Esch ervan werd beschuldigd 's ochtends vroeg een krant bij zijn buurvrouw uit de bus te hebben gehaald. Zelfs burgemeester Wim Letschert bemoeide zich ermee. Het was een hele affaire."

Toen Het Esseblad besloot een wervend artikel over Tibetaans boeddhisme niet te publiceren leidde dat tot stopzetting van de gemeentesubsidie. ,,Opnieuw bemoeide burgemeester Letschert zich ermee. Hij vond dat het artikel geplaatst moest worden, maar wij weigerden. Het Esseblad heeft een duidelijke katholieke signatuur en dat kun je het niet maken om reclame te maken voor een andere godsdienst. Dat we sindsdien geen subsidie meer krijgen hebben we voor lief genomen, maar we maken zelf uit wat wel of niet gepubliceerd wordt", stelt de redacteur onomwonden.

Moeite om de pagina's te vullen met artikelen heeft de enige redacteur van Het Esseblad niet. ,,In het begin moest ik mensen nog wel eens achter hun vodden zitten, maar nu weten ze me wel te vinden", vertelt Van den Heuvel.

Hoe de gepensioneerde onderwijzer doorgaat met zijn parochieblad, weet hij niet. ,,Voorlopig denk ik er niet aan om te stoppen. Ook als ik volgend jaar naar Boxtel verhuis, ga ik door. Wel denk ik dat het over en uit zal zijn als ik het werk beëindig. Ik geloof niet dat er mensen zullen zijn om het over te nemen. Vroeger zou ik me daar gruwelijk druk over maken, maar ik heb geleerd om wat meer afstand te nemen. Als het op een gegeven moment over is, heb ik daar vrede mee."
6 april 2006

Print deze pagina

Terug