LA21 EN SINTLUCAS STARTEN ’BOXTEL SCHOON’

’Van vies naar schoon
op een lollige manier’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De SintLucas-studenten Maaike van de Wetering, Jolijn Bakker, Karin van Rooij en directeur Walther Tibosch (van links naar rechts) luisteren aandachtig naar voorzitter Betsie van der Sloot van Lokale Agenda 21. Zij opende de actie Boxtel Schoon.

De directie van SintLucas heeft dinsdagmorgen het startsein gegeven voor de estafetteactie Boxtel Schoon. SintLucas zal als eerste een aanzet geven om een bepaald tracé van Boxtel schoon te maken en dit gedeelte drie maanden lang schoon te houden. In de tussentijd worden diverse verenigingen, scholen, organisaties en bedrijven opgeroepen om aan te sluiten bij deze estafette. In nauwe samenwerking met Richard Permentier en voorzitter Betsie van der Sloot van Lokale Agenda 21 is aan deze actie vorm en inhoud gegeven.

’Een heuglijk gebeuren’. Zo betitelde Van der Sloot het startsein voor de actie. ,,Wij hebben een jaar geleden eenzelfde actie gedaan. Destijds hebben we als Lokale Agenda 21 een kale brief naar één school gestuurd, met de bedoeling dat van daaruit een estafetteactie zou beginnen. Dat werkte niet.” Met een creatieve impuls, zoals het project Boxtel Schoon nu in gang gezet wordt met SintLucas, moet het volgens haar wel lukken. ,,We zetten het project nu breder op. Daardoor wordt de slagingskans ook een stuk groter.” Boxtel staat niet bekend als een slordige gemeente. Vanwaar dan toch deze actie? Van der Sloot: ,,Het klopt dat Boxtel best netjes is, maar het kan altijd nog schoner. Elk papiertje en elk stuk kauwgum dat er op straat ligt is er één te veel.”

De eerstkomende maanden is het nog een pilot-project. Haperingen die de organisatie tegenkomt in het project worden nog aangepast. Daarna moet de actie Boxtel Schoon als een lopend vuurtje door Boxtel rondgaan. Van der Sloot: ,,Bedrijven, organisaties en scholen die meedoen, moeten zelf weer andere verenigingen of organisaties zoeken die de fakkel gaan overnemen.”

Iedere school, vereniging of organisatie die meedoet moet drie maanden lang een zelfgekozen gebied onderhouden. Dat lijkt een hele periode. ,,Maar die tijd heb je ook wel nodig om iets goed op te zetten”, legt Van der Sloot uit. De grootte en het soort gebied dat de deelnemers gaan schoonmaken mogen ze zelf bepalen. Na drie maanden is het de bedoeling dat die organisaties datzelfde gebied schoon hóuden. Dat klinkt als een enorme opgave, maar niets is minder waar volgens de voorzitter van Lokale Agenda 21. ,,Als een gebied in die drie maanden tijd schoon is gemaakt, is het gemakkelijker om het schoon te houden. Het eerste papiertje wat er vervolgens valt vind je al heel vervelend.”

VOORBEELD
Van der Sloot overhandigde als openingshandeling het bijhorende Boxtel Schoon-handboek aan directeur Walther Tibosch van SintLucas. ,,Ik ben heel benieuwd wat jullie als school gaan schoonmaken”, voegde ze toe. Daar had de directeur al over nagedacht. ,,Het Lucasterrein zelf en een stuk van de Levensschool. Zo willen we een bijdrage leveren aan een schone Burgakker.” Daarna wil hij het stokje doorgegeven aan het Jacob Roelandslyceum en de Sint-Petrusschool.

,,Wij willen met dit project een voorbeeld stellen”, vertelt Tibosch. ,,We willen niet alleen een gezellige en gastvrije school, maar ook een schone school zijn. Dit willen we niet opleggen door strafcorvee, maar door een positieve wending aan dit initiatief te geven. We willen met deze jongeren een voorbeeld geven dat we ons eigen leefklimaat hier schoonhouden. In gesprek met onze studenten willen we aangeven hoe we hier precies invulling aan gaan geven. Het belangrijkste is dat studenten elkaar zullen aanspreken op ’negatief gedrag’. Ons motto is: ’Bevuil je eigen nest niet’. In de pauzes zullen onze medewerkers studenten die hun rommel niet opruimen hierop attenderen. De gedachte moet ontstaan dat schoonmaken geen straf is, maar dat het positief is om een schone omgeving uit te stralen.”

Boxtel Schoon moet geen eenmalige actie zijn, beklemtoont Tibosch. ,,Het schoner maken van Boxtel moet doorgaan. Wat wij als school beginnen moet een druppel zijn, die rimpelingen in het grote water brengt. Wij willen de mentaliteit van Boxtel veranderen. Het is belangrijk studenten hierbij te betrekken. Het begint allemaal bij een bewustwordingsproces. We hopen dat Boxtel op deze manier nog schoner wordt. Wij willen daar graag een bijdrage aan leveren.”

GOUDEN PROP
Vijf leerlingen van het projectbureau SintLucas@Work hebben, als afstudeeropdracht, promotiemateriaal ontworpen voor de deelnemers aan de estafetteactie. Het gaat om Maaike van de Wetering, Karin van Rooij, Jolijn Bakker, Christy Vermeulen en Carola Loos. ,,We hebben behalve de handleiding voor dit project ook een poster, plaquettes en een Gouden Prop ontworpen”, vertelt Van de Wetering. ,,Die plaquettes krijgen deelnemers als ze de actie tot een goed einde hebben gebracht”, verduidelijkt Van Rooij. ,,En de Gouden Prop wordt op het einde van het project gegeven aan de beste deelnemer.”

,,We hebben alles voor dit project met een knipoog gemaakt”, vervolgt Van de Wetering. ,,Van vies naar schoon op een lollige manier.” Als tijdens de pilot blijkt dat sommige onderdelen niet werken worden die nog aangepast. Van Rooij: ,,Het doel van het project is mensen bewust te maken van wat er allemaal op de grond ligt. Door alles op te ruimen zie je pas goed hoeveel rommel er eigenlijk ligt.”
6 april 2006

Print deze pagina

Terug