’SPITSSTROKEN SLECHTS TUSSENOPLOSSING’

A2 krijgt mogelijk tweemaal vier rijstroken

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Natuurbrug Het Groene Woud is waarschijnlijk te smal voor tweemaal vier rijstroken. Rijkswaterstaat onderzoekt of de snelweg in de toekomst verbreed kan worden.

De verbreding van de rijksweg A2 tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch naar tweemaal drie rijstroken is niet voldoende om de doorstromingsproblemen op te lossen. De provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat starten een onderzoek naar een verdubbeling van de huidige capaciteit van de snelweg. Dat zou kunnen betekenen dat de rijksweg na 2020 ook bij Boxtel mogelijk tweemaal vier rijstroken krijgt. Een alternatief is de opwaardering van de N279 ('s-Hertogenbosch-Veghel) waardoor de A2 minder rigoureus op de schop hoeft.

Het plan om de rijksweg A2 te voorzien van spitsstroken blijft gehandhaafd, zo meldden de provincie en Rijkswaterstaat deze week in een gezamenlijke verklaring. De spitsstroken, waarvan de plannen in september 2004 door de Raad van State van tafel werden geveegd na bezwaren vanuit onder meer Boxtel, bieden ’voorlopig’ voldoende capaciteit om het verkeer goed door te kunnen laten stromen. Om die reden is een nieuwe procedure gestart, die in beeld moet brengen welke gevolgen spitsstroken hebben voor luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en geluidsoverlast.

,,De groei van het verkeer gaat echter door”, constateren de provincie en Rijkswaterstaat. Thans rijden per etmaal zo'n 90.000 motorvoertuigen over de A2 bij Boxtel, in 2020 zijn dat er volgens schattingen 144.000. ,,Door verbreding van de randwegen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven en door uitvoering van grootschalige nieuwbouwplannen ten noorden van Eindhoven zal de A2 steeds drukker worden. Hierdoor zullen ook spitsstroken alleen niet meer voldoen.” Deze conclusie leidt tot een opvallende aanpassing van de strategie van de provincie en Rijkswaterstaat. Het oorspronkelijk plan om de A2 te voorzien van tweemaal drie rijstroken is in de prullenbak gedeponeerd.

Een reeds opgestart tracéonderzoek en een milieueffectenrapportage zijn geschrapt. Beide partijen gaan er nu vanuit dat de capaciteit van de snelweg verdubbeld zou moeten worden na 2020. Dat betekent tweemaal vier rijstroken tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Rijkswaterstaat benadrukt dat het om een eerste onderzoeksvoorstel gaat. ,,We gaan meerdere varianten onderzoeken, waaronder de verdubbeling van de A2", meldt woordvoerster Karen Vinke van Rijkswaterstaat.

RUIMTE?
Onderdeel van de studie is het bekijken of er voldoende ruimte is om de A2 te verdubbelen naar tweemaal vier rijstroken. Niet alleen viaducten zouden te smal kunnen zijn, ook is het de vraag of natuurbrug Het Groene Woud voldoende omvang heeft om plaats te bieden aan in totaal acht rijstroken en twee vluchtstroken. ,,De plannen zijn ingrijpend voor de omgeving en daarom is het van belang dat goed onderzoek wordt gedaan naar alle varianten", stelt Vinke.

Projectleider Marco Bakermans van Rijkswaterstaat geeft aan dat op de meeste plaatsen tussen de knooppunten Vught en Ekkersweijer onvoldoende plaats is voor tweemaal vier rijstroken. ,,Driekwart van het traject zal op de schop moeten als voor deze oplossing gekozen zou worden." Bakermans geeft aan dat geluidsschermen en parallelwegen op zouden moeten schuiven en dat viaducten waarschijnlijk te smal zijn. ,,De nieuwe natuurbrug is misschien net groot genoeg voor tweemaal vier rijstroken, maar het zal er om hangen."

Later dit voorjaar presenteert Rijkswaterstaat met de provincie een tweetal startnotities. Volgens woordvoerster Vinke van Rijkswaterstaat betreft dat in wezen onderzoeksvoorstellen voor aanpassing van de A2 en de N279. ,,Belanghebbenden kunnen op deze startnotitie reageren." Een alternatief voor de verdubbeling van de A2 zou de aanpak van de provinciale weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel kunnen zijn. Projectleider Bakermans van Rijkswaterstaat denkt bijvoorbeeld aan het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen en het aanleggen van extra rijstroken. ,,Een aanpassing van de N279 zou kunnen betekenen dat je minder hoeft te sleutelen aan de A2."

Ook voor de mogelijke opwaardering van de N279 wordt een startnotitie opgesteld. De provincie en Rijkswaterstaat gaan bestuderen of een verbetering van deze route langs de Zuid-Willemsvaart kan leiden tot minder verkeersdruk op de A2. In dat geval zou de snelweg tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch niet verbreed hoeven te worden naar tweemaal vier rijstroken omdat de N279 – in combinatie met de nieuwe snelweg A50 tussen Eindhoven en Oss – een alternatieve route zou kunnen zijn. Nabij Veghel zou de A50 aangesloten kunnen worden op de vernieuwde N279.

In de papieren editie van Brabants Centrum staat een uitgebreide reactie van wethouder Wim van Erp op de onderzoeksplannen van de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Verbreding van de A2 heeft ingrijpende gevolgen voor het landschap. Indien gekozen wordt voor tweemaal vier rijstroken, moeten grote delen van de omgeving van de snelweg op de schop. De foto is gemaakt nabij parkeerplaats Velder langs de A2 onder Liempde.
30 maart 2006

Print deze pagina

Terug