TWIJFELS BIJ WETHOUDER WIM VAN ERP

Provincie ziet nu ook toekomst in
Duits Lijntje

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Herstel van de treinverbinding tussen Boxtel en Uden kan niet zonder reparatie van de eerste wissel in het baanvak Boxtel-Eindhoven. (Archieffoto Brabants Centrum, Jos Mandos).

De provincie Noord-Brabant ziet kansen voor een nieuwe lightrailverbinding tussen Uden en ’s-Hertogenbosch. Eerder brak de gemeente Veghel al een lans voor een nieuwe treinverbinding via het Duits Lijntje. Wethouder Wim van Erp ziet kansen voor Boxtel als knooppunt van spoorwegen, maar is ook beducht voor negatieve effecten van de groei van het treinverkeer.

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Veghel lanceerden vorige week gezamenlijk de eerste resultaten van een gezamenlijke studie naar de haalbaarheid van lightrail op het tracé Uden-’s-Hertogenbosch. Wethouder Jan Kerkhof van Veghel liet vorig jaar in deze krant al doorschemeren dat het Duits Lijntje vanuit Veghels perspectief grote kansen kan bieden voor deze regio.

Nu heeft Kerkhof in gedeputeerde Eric Janse de Jonge van de provincie Noord-Brabant een belangrijke medestander gevonden. Janse de Jonge gaf vorige week in een verklaring aan dat de provincie kansen ziet in de lightrailverbinding tussen beide steden, mits deze doorrijdt naar ’s-Hertogenbosch. En dat is nieuw in de plannen omdat vorig jaar nog werd uitgegaan van een verbinding tussen Uden en Boxtel. De reizigers uit Uden, Veghel en Schijndel zouden in Boxtel altijd moeten overstappen op een reguliere trein richting ’s-Hertogenbosch, Tilburg of Eindhoven.

VERRAST
Het onderzoek van de provincie en de gemeente Veghel toont aan dat de lightrailverbinding alleen voldoende reizigers trekt als de trein door kan rijden naar de Brabantse hoofdstad. De Boxtelse wethouder Van Erp zet echter vraagtekens bij deze constatering, hoewel hij nog niet is geďnformeerd over de precieze inhoud van de studie. ,,Ik geloof niet dat de verschillen in reizigers zo groot zullen zijn als er een rechtstreekse trein gaat rijden”, zegt Van Erp in een eerste reactie.

De wethouder benadrukt dat hij nog steeds ’minder optimistisch’ is over de reizigersaantallen waarop in Veghel wordt gerekend. ,,Ik wacht met spanning op een onderhoud met wethouder Kerkhof en de provincie, zodat ook de gemeente Boxtel weet welke conclusies er getrokken kunnen worden.” Van Erp liet deze week doorschemeren enigszins verrast te zijn door de presentatie van de onderzoeksgegevens. ,,Er is nog geen gesprek geweest met de andere gemeenten aan het Duits Lijntje, te weten Boxtel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Uden dus inhoudelijk kan ik nog niet op het onderzoek ingaan.”

30 MILJOEN
In een gezamenlijke verklaring geven de provincie Noord-Brabant en de gemeente Veghel aan dat de verbinding Uden-’s-Hertogenbosch is vergeleken met het openbaar vervoernetwerk dat momenteel voorziet in snelle busverbindingen van Uden en Veghel met de steden ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. ,,Uit de vergelijking blijkt dat de financiële risico’s verbonden aan de railoptie groter zijn dan die van de busvariant”, stellen beide overheidsinstellingen. Het opknappen en moderniseren van het Duits Lijntje wordt begroot op 30 miljoen euro. Dat bedrag werd vorig jaar al door een studie van de gemeente Veghel met vervoersbedrijf Syntus genoemd.

De provincie en de gemeente Veghel rekenen erop dat de gemeentebesturen langs het Duits Lijntje het groene licht zullen geven voor de plannen. Daarna wil men 'marktpartijen’ benaderen en nagaan in hoeverre zij bereid zijn de risico’s die verbonden zijn aan het project te dragen. ,,De partij die op basis daarvan de vervoersconcessie krijgt wordt gevraagd het gehele project in één hand te nemen. Dat wil zeggen opknappen infrastructuur, exploitatie, aansturing, ruimtelijke ontwikkeling rond knooppunten et cetera”, aldus de gezamenlijke verklaring van de provincie en de gemeente Veghel.

KEULSEBAAN
Wethouder Van Erp van Boxtel wil niet vooruitlopen op de toekomst. Hij herhaalt de uitspraken die hij ook in 2005 deed toen herontwikkeling van het Duits Lijntje aan de orde was. ,,Voor Boxtel heeft een oost-westverbinding zeker voordelen, bijvoorbeeld voor de studenten van SintLucas en Helicon en het bedrijventerrein waar veel mensen werken. Maar ik zie ook nadelen. Het Duits Lijntje telt heel veel spoorwegovergangen en ik blijf het vreemd vinden dat we aan de ene kant praten over het saneren van tien overwegen en elders tien overwegen terug laten keren. Veel zorgen maak ik me over de Keulsebaan waarin ook een spoorwegovergang ligt. Ik ben bang dat er vertragingen ontstaan op deze drukke verbindingsweg als de overweg regelmatig dichtgaat.”

Het Duits Lijntje is al jaren in onbruik. De spoorlijn die in de 19e eeuw werd gesticht door de Noord-Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij (NBDS), kende al vanaf het begin van de 20e eeuw een zieltogend bestaan. Het personenvervoer nam snel af en de laatste decennia werd de spoorlijn steeds verder ontmanteld. Voorbij Veghel is de spoorlijn opgebroken. Spoorwegbedrijf ProRail heeft vorig jaar een aantal spoorwegovergangen tussen Boxtel en Veghel ontmanteld.

Tot woede van onder meer wethouder Kerkhof van Veghel haalde ProRail ook de eerste wissel in het baanvak Boxtel-Eindhoven weg, zodat er geen treinen meer kunnen rijden over het Duits Lijntje. Samen met het bedrijfsleven maakt Kerkhof zich in de regio Veghel sterk voor herontwikkeling van de spoorlijn door een lightrailverbinding in te stellen. Vervoersbedrijf Syntus is een van de mogelijke gegadigden. Syntus heeft in Oost-Nederland een aantal spoorlijnen in beheer en rijdt met moderne dieseltreinen.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De aankomst van een lightrailtrein van de firma Syntus op het station van Boxtel trok tijdens een spoorwegspektakel in het voorjaar van 2005 veel publiek. (Archieffoto Brabants Centrum).
30 maart 2006

Print deze pagina

Terug