BELEIDSMOTTO: 'SAMEN LEVEN, RUIMTE GEVEN'

Boxtel heeft nieuw college

Formateur Anton van Aert heeft gisteren, woensdag 29 maart een akkoord bereikt over de vorming van een nieuw college van B. en W. in de gemeente Boxtel. Zoals verwacht worden - naast Van Aert (PvdA/GroenLinks) - Ger van den Oetelaar (Combinatie95), Wim van Erp (CDA) en Willem van Meurs (SP) donderdag 6 april geďnstalleerd als wethouder. Naast drie fulltimers is Van Meurs is de enige die vier dagen per week gaat werken.

De vier partijen die de afgelopen week verder onderhandelden over het nieuwe college hebben gistermiddag hun handtekening onder het coalitieakkoord gezet. Vanmiddag, donderdag 30 maart zijn tijdens een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis de voorzitters van alle raadsfracties op de hoogte gesteld van het feit dat de vorming van een nieuw college is voltooid. Daarbij is ook in hoofdlijnen het beleidsprogramma, dat de titel 'Samen leven, ruimte geven' heeft meegekregen, voor de komende vier jaar besproken. Het beleidsprogramma van de nieuwe coalitie borduurt voort op hetgeen de afgelopen periode door CDA, Combinatie95 en PvdA/GroenLinks in gang is gezet.

TAAKGROEPEN
Met 'ruimte geven' wordt volgens formateur Van Aert niet alleen gedoeld op ecologie en economie. Het slaat ook op de wens om burgers vanaf de eerste planvorming te betrekken bij nieuwe projecten. Eén manier om burgers bij actuele thema's hun zegje te laten doen, is de vorming van taakgroepen.

,,In taakgroepen gaan burgers en raadsleden met elkaar in discussie over concrete plannen op belangrijke beleidsterreinen als jeugd, ouderen en regels van de overheid", verduidelijkt Van Aert. De uitkomsten van dergelijke discussies worden vervolgens in de gemeenteraad behandeld.

Nadat vier jaar geleden het aantal wethouders werd teruggebracht van vier naar drie, is nu gekozen om het college van B. en W. weer uit te breiden. De burgemeester weet zich weer omringd door vier bestuurders; elke coalitiepartij levert er een.

Wethouder Van Aert keert terug als welzijnswethouder met in zijn portefeuille beleidstaken op het gebied van sport, kunst en cultuur, onderwijs en jeugdbeleid. Ook op het gebied van arbeidszaken wordt Van Aert verantwoordelijk.

Van den Oetelaar houdt de portefeuilles ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en duurzaamheid, terwijl Van Erp de komende vier jaar openbare werken en financiën blijft aansturen. SP'er Van Meurs, die vier dagen per week gaat werken, krijgt de portefeuille sociale zaken. Voorts gaat hij zich bezighouden met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het integraal wijkbeheer.

NIEUWE RAADSLEDEN
Van Aert meldde dat hij in zijn rol van formateur vorige week een gesprek heeft gehad met Frank van Beers, die op 1 mei Jan van Homelen opvolgt als burgemeester van Boxtel. Daarbij is ook de taakverdeling binnen het college aan de orde geweest. Het is volgens Van Aert niet te verwachten dat na het aantreden van Van Beers nog grote verschuivingen van de werkzaamheden binnen het college van B. en W. te verwachten zijn.

Doordat drie van de vier wethouder sinds de verkiezingen van begin maart lid zijn van de gemeenteraad en nu hun raadszetel inruilen voor het 'regeringspluche', wijzigt de samenstelling van de raad. Sjef Dankers keert na vier jaar terug namens PvdA/GroenLinks. Désiré van Laarhoven is nieuw voor Combinatie95. Jo Custers, die vanwege voorkeursstemmen bij de zetelverdeling voorbij werd gestreefd, keert namens het CDA terug in de raad.
30 maart 2006

Print deze pagina

Terug