STICHTING BOEKT BELANGRIJKE RESULTATEN IN ROEMENIË

Boxtel realiseert zorgcluster in Salonta

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Stichting Boxtel-Salonta heeft opdracht gegeven voor de bouw van een bejaardenhuis achter het ziekenhuis van de Roemeense gemeente.

De Stichting Boxtel-Salonta geeft in juni het startsein voor de bouw van een nieuw bejaardenhuis in de Roemeense stad Salonta. Het bejaardenhuis zal in eerste instantie bestaan uit vijftien kamers voor elk twee bewoners. Een uitbreidingsplan voorziet in nog eens vijftien tweepersoons kamers. De voorziening wordt gebouwd nabij het ziekenhuis van Salonta, waar binnen enkele weken ook een met Boxtelse steun gebouwde gaarkeuken de deuren opent.

Een doorbraak. Zo omschrijft voorzitter Jos Geerts van de Stichting Boxtel-Salonta de resultaten die hij tijdens een bezoek aan Roemenië heeft bereikt. Geerts reisde vorige week woensdag - in zijn gezelschap van een verslaggever van Brabants Centrum - naar Salonta om ’spijkers met koppen te slaan’. Bij terugkomst op zaterdag stond vast dat de gaarkeuken (ook aangeduid als social care service) binnenkort van start gaat en de bouw van het bejaardenhuis snel kan starten.

Geerts noemt vooral de locaties van beide zorgvoorzieningen wezenlijk voor de gezondheidszorg in Salonta. Zowel de gaarkeuken als het bejaardenhuis worden gerealiseerd op het terrein van het ziekenhuis, aan de rand van de circa 23.000 inwoners tellende stad. Verder omvat het complex een grote apotheek, een opvang voor chronisch zieken en een opvanghuis waar een Zwitserse hulporganisatie zich inzet voor minderbedeelden. ,,Alle zorgvoorzieningen komen dicht bij elkaar zodat sprake is van een zorgcluster”, aldus Geerts.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Met Boxtelse middelen werd achter de Peterschool een gymnastiekzaal gebouwd.

ZOEKTOCHT
De voorzitter van de Stichting Boxtel-Salonta voerde in Roemenië gesprekken over het ontwerp van het bejaardenhuis, waarin louter tweepersoons kamers komen. Daarin is plaats voor echtparen of twee ouderen die geen familiebanden hebben maar wel op één kamer kunnen verblijven. ,,Het centrum wordt zo gemaakt dat de kamers eenvoudig uitgebreid kunnen worden als opvattingen over ouderenzorg veranderen”, benadrukt Geerts. Door één wand weg te halen, kan een woonkamer met apart slaapvertrek gerealiseerd worden.

De social care service stond al vijf jaar op het prioriteitenlijstje van de Stichting Boxtel-Salonta. Na een intensieve zoektocht naar een geschikte locatie, die verschillende plekken in de stad in beeld bracht, kon de stichting een gebouw betrekken op het terrein van het ziekenhuis. Het gebouw is eigendom van de gemeente Salonta, die het ter beschikking stelt voor de inrichting van een gaarkeuken. Het is de gemeente die samen met de kerkgenootschappen in beeld brengt welke armlastige bewoners in aanmerking komen voor een warme maaltijd in de gaarkeuken.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het gebouw van de social care service staat naast het ziekenhuis van Salonta en is prima opgeknapt.

SIGNALEN
Bij beide projecten valt op dat de gemeenschap in Salonta ook zelf een wezenlijke bijdrage levert. Waar eerdere projecten, zoals de Peterschool, gebouwd werden met louter Nederlands geld, investeren zowel de gemeente Salonta als de gereformeerde kerk in het bejaardenhuis en de social care service. De gemeente stelt een gebouw beschikbaar voor de gaarkeuken en neemt onder meer twee koks in dienst. De kerk heeft reeds de bouwgrond gekocht waarop het bejaardenhuis gebouwd wordt. Ook is de kerk verantwoordelijk voor het geld dat nodig is boven op de bijdrage van 300.000 euro vanuit Nederland.

,,Dit zijn belangrijke signalen die de Roemenen afgeven”, vindt voorzitter Geerts. ,,Het geeft aan dat ze zich bewust zijn van de armoede in hun land en bereid zijn serieus werk te maken van de problematiek. Waar bij eerdere projecten nog sprake was van 100 procent steun vanuit Boxtel, nemen ze nu meer dan 25 procent voor eigen rekening.” Geerts vult aan dat ook gelden voor de toekomst worden gereserveerd. ,,De exploitatie van deze voorzieningen is dus voor langere termijn gegarandeerd.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het beeld van de in Salonta geboren dichter Janós Arany is altijd voorzien van een bloemenhulde.
23 maart 2006

Print deze pagina

Terug