BEPERKTE MIDDELEN OP SCHOOL VOOR GEHANDICAPTEN

Biologieles zonder boeken op Peterschool

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Peterschool in Salonta werd negen jaar geleden officieel geopend door bisschop Laszlo Tökes. Tökes stond in 1989 aan de wieg van de revolutie tegen dictator Ceaucescu.

Bijna negen jaar na de officiële opening van de Peterschool in Salonta blijven de omstandigheden waarin de gehandicapte kinderen les krijgen moeilijk. Het schoolgebouw voldoet nog altijd prima en biedt onderdak aan tientallen kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Maar de leerkrachten beschikken over beperkte middelen en moeten soms zelfs lesgeven zonder materialen. ,,De overheid heeft helaas te weinig geld voor deze middelen”, verzucht dominee Ferenc Mikló die de school exploiteert.

De kinderen van de Peterschool komen veelal uit Salonta of directe omgeving. Hoewel ze gebruik kunnen maken van de slaapkamers op de zolder van de school, gaan ze meestal ’s avonds naar huis. Ze worden gebracht en gehaald door hun ouders of worden vervoerd met een Ford-busje dat ooit dankzij een inzamelingsactie in Boxtel kon worden aangeschaft. Compleet met sponsornamen en het opschrift ’Auto Boseind’ is het oranje busje een dagelijkse verschijning in het straatbeeld van Salonta.

Verdeeld over vier klassen krijgen de leerlingen les in taal, rekenen en schrijven, maar ook vakken als geschiedenis en biologie. Maar het niveau van de kinderen is zeer verschillend en velen kunnen niet goed meekomen. ,,Het probleem is dat de kinderen weinig steun krijgen van hun ouders”, zucht een van de leerkrachten. ,,Ze zetten wel eens vraagtekens bij het nut van de school en zouden liever zien dat de kinderen gaan werken om geld te verdienen. Vakken als geschiedenis worden sowieso als zinloos omschreven.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De leerkrachten van de Peterschool moeten de kinderen met beperkte middelen les geven.

INDICATIE
Dominee Mikló geeft aan dat een regionale onderwijsinspectie gehandicapte kinderen uit Salonta beoordeelt en aangeeft wie wel of niet in aanmerking komen voor een plekje op de Peterschool. Een indicatiecommissie in de stad Oradea bestaat onder meer uit een psycholoog en een logopedist en doet een uitspraak over alle kinderen die mogelijk naar de Peterschool zouden kunnen gaan.

,,Sommige kinderen zijn te zwak en gaan naar een instituut of blijven thuis, andere kinderen kunnen beter naar de gewone basisschool”, aldus de dominee die medio jaren negentig een plan lanceerde voor de bouw van de school. Er wordt geen onderscheid gemaakt in etnische afkomst of religie.

Als stichter van de school is Mikló verantwoordelijk voor de exploitatie van de school. Het gebouw, dat enkele jaren na de opening ook een gymzaal kreeg die met Boxtelse hulp werd opgetrokken, kan worden onderhouden met middelen die onder meer jaarlijks via sponsorgelden vanuit Nederland worden overgemaakt. De gereformeerde kerk heeft verder enkele personeelsleden in dienst, waaronder de directeur, de conciërge en een schoonmaakster. ,,De leerkrachten staan op de loonlijst van een andere school in Salonta”, aldus Mikló.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Kleuren in de kleuterklas...

AFDANKERTJES
Het gemis aan leermiddelen is een probleem dat de dominee onderkent. De oorzaak ligt bij de Roemeense rijksoverheid die te weinig financiële middelen heeft om alle scholen van voldoende leermiddelen te voorzien. En als er boeken worden aangeschaft, moeten de scholen ze onderling verdelen. In Salonta lijkt het erop dat de Peterschool achteraan staat als de boeken verdeeld worden; de school krijgt afdankertjes. ,,Als de situatie niet veranderd, moeten we snel eens gaan praten over deze situatie”, vindt voorzitter Jos Geerts van de Stichting Boxtel-Salonta.

Deze stichting nam in 1995 het initiatief voor de bouw van de Peterschool. Het project werd ondersteund door tal van lokale initiatieven en acties. Daarnaast kreeg het plan een impuls van de Stichting Peter van Geel en kon voor een financiële bijdrage worden aangeklopt bij de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (NCDO). ,,Het ligt niet in onze mogelijkheid om boeken te leveren aan de school, simpelweg omdat wij geen Roemeense of Hongaarse methoden hebben”, verduidelijkt voorzitter Geerts. ,,De verantwoordelijkheid ligt bij de scholen in Salonta.”

Dat zegt ook dominee Mikló die aanvult dat sommige leermiddelen door de gereformeerde kerk worden aangeschaft, zoals potloden. Maar het papier moet vreemd genoeg weer door de ouders zelf gekocht worden. ,,Het probleem is dat veel mensen arm zijn en geen geld hebben voor deze spullen. Als die situatie zich voordoet, draagt de kerk zorg voor deze spulletjes omdat de kinderen anders niet goed mee kunnen doen met de lessen.”

De kinderen krijgen drie maaltijden aangeboden. Naast een ontbijt met thee en een lunch met soep en aardappelen is er ’s middags altijd een koek. ,,Misschien dat we in de toekomst het eten ook kunnen betrekken bij de social care service (gaarkeuken – red.)”, blikt de dominee vooruit. Momenteel wordt het eten deels bereid in de schoolkeuken. De warme maaltijden worden verzorgd door de koks van het plaatselijk lyceum of de agrarische school in Salonta.

VEILIGE PLEK
Ondanks het gemis aan voldoende leermiddelen bevalt het de kinderen op school. Tijdens de pauzes is er ruimte om buiten te schommelen of een klimrek te gebruiken. Van dat klimrek, dat werd gemaakt door het Vmbo-College Boxtel, staat inmiddels een kopie in het stadspark. Voor de ouders van de kinderen betekent de Peterschool een verlichting van de zorg.

,,Bovendien kunnen nu ook moeders gaan werken als de kinderen op school zijn”, stelt Mikló. ,,Ze kunnen het inkomen van het gezin verhogen. Als de kinderen thuis zijn, moet een van de ouders er altijd zijn om voor de kinderen te zorgen.” Voorzitter Geerts van de Stichting Boxtel-Salonta: ,,De Peterschool geeft kinderen een veilige plek.”

In een van de klassen zit een twaalftal kinderen aan lege tafeltjes. De leerkracht is aan het woord en geeft uitleg, op het bord staan termen die een toelichting vormen op het verhaal. ,,Ik geef biologieles”, verklaart de leerkracht. ,,Maar omdat ik geen boeken heb, vertel ik de leerstof als een verhaal. Ik hoop dat de kinderen er toch iets van opsteken, maar het zou natuurlijk beter zijn als we een lesmethode hadden.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Oude lesmethoden worden door kleuters ingekleurd. De kinderen kunnen niet beschikken over voldoende lesmaterialen.
23 maart 2006

Print deze pagina

Terug