DPBL AAN DE KANT GESCHOVEN

Coalitie in Boxtel kiest voor het CDA

Na Combinatie95 en SP heeft PvdA/GroenLinks het CDA uitgekozen voor de nieuwe Boxtelse coalitie. Informateur Anton van Aert hoopt dat op donderdag 6 april een nieuw college van B. en W. kan worden geÔnstalleeerd. De Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL), die vorige week ook nog in de race was voor een plek in de nieuwe coalitie, is afgevallen en reageert teleurgesteld maar de keus komt niet als een verrassing.

Onderhandelaar Jos van Ooijen maakte maandagavond tijdens een openbare zitting in de raadzaal bekend dat zijn partij in nauwe samenspraak met Combinatie95 en SP gekozen heeft voor het CDA in plaats van DPBL. Dat de nieuwe coalitie door de toetreding van de christen-democraten aan een meerderheid van dertien van de eenentwintig zetels komt, was van belang, meldde Van Ooijen. Ook passen de standpunten van het CDA beter bij die van de drie partijen die vorige week al besloten samen op te trekken. ,,Op deze manier creŽren we de grootste bedrijfszekerheid."

Met name op het gebied van de verkeersafwikkeling (grootschalige infrastructuur), het bestemmingsplan buitengebied en het centrumplan sluiten de ideeŽn van het CDA beter aan dan die van DPBL. Daarom denkt PvdA/GroenLinks met het CDA van lijsttrekker Pieter Springer een meer stabiele coalitie te kunnen vormen dan met de DPBL van Willie van de Langenberg.

Vrijdagavond heeft informateur Anton van Aert met de onderhandelaars van PvdA/GroenLinks en Combinatie95 gesprekken gevoerd met zowel Springer als Van de Langenberg. De uitkomsten daarvan zijn diezelfde avond nog besproken met de SP. Zaterdagochtend hebben de drie partijen verder gepraat en is de keuze gevallen op het CDA, meldde Van Ooijen. Zowel met CDA als DPBL verder gaan en zo een coalitie van vijf partijen vormen, was in de ogen van Van Ooijen slechts een theoretische optie.

TAAKGROEPEN
De komende weken wordt intensief overleg gevoerd tussen de vier partijen om een beleidsprogramma voor de komende vier jaar op te stellen. Via zogenaamde taakgroepen, waarin onder meer over het jeugdbeleid en de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt gesproken, krijgt ook de inbreng van de kleinere partijen die niet aan de coalitie deelnemen een plek in het beleid, beloofde informateur Van Aert.

Over de vorm en werkwijze van deze taakgroepen moet nog worden nagedacht. ,,Ze zullen een adviserende functie krijgen en moeten een brugfunctie vervullen. Niet alleen met de partijen die geen deel uitmaken van de coalitie, maar ook met doelgroepen in de Boxtelse samenleving", aldus Van Aert.

De informateur maakte bekend dat het nieuwe college uit vier wethouders zal bestaan. Dat betekent dat een herverdeling van het huidige takenpakket moet plaatsvinden. De afgelopen vier jaar vormden CDA, Combinatie95 en PvdA/GroenLinks het college, waarin respectievelijk Wim van Erp, Ger van den Oetelaar en Van Aert wethouder waren. Het ziet ernaar uit dat dit drietal de komende bestuursperiode in het college terugkeren en dat SP'er Willem van Meurs de vierde wethouderszetel zal bezetten.

NIET ONVERWACHT
Namens de DPBL reageerde raadslid Rob Zink maandagavond als plaatsvervanger van onderhandelaar Van de Langenberg verontwaardigd dat zijn partij niet is uitgekozen voor een plek in het college. ,,Als ik Van Ooijen hoor zeggen dat het CDA beter aansluit bij het maatschappelijk draagvlak dat deze partijen willen creŽren, snap ik het niet meer. Dat strookt in ieder geval niet met de verhalen die de onderhandelaars van PvdA/GroenLinks tegen ons hebben verteld over het CDA. Het gaat duidelijk weer om de poppetjes, niet om de inhoud."

Voorzitter Ad Boleij van DPBL spreekt van een 'zware teleurstelling'. ,,In de gesprekken die wij hebben gevoerd zijn geen heikele punten aan bod gekomen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de keuze voor het CDA al gemaakt was voordat wij aan de onderhandelingstafel kwamen."

DPBL-lijsttrekker Willie van de Langenberg zegt in een reactie dat de keuze voor het CDA niet onverwacht komt. ,,En dat is niet makkelijk praten achteraf, maar ik had dat een week na de verkiezingen al voorspeld." De drie verkennende coalitiegesprekken die zowel DPBL als CDA voerde met de onderhandelaars van PvdA/GroenLinks waren er volgens Van de Langenberg vooral op gericht om overeenstemming te bereiken met de christen-democraten. ,,Wat ons betreft waren er geen obstakels om aan te sluiten", zegt de voorman van DPBL.

HOOGMOED
Namens de grootste winnaar van de Boxtelse raadsverkiezingen, de nieuwe plaatselijke groepering Balans, reageerde lijsttrekker Wim van der Zanden afwijzend op de keuze die PvdA/GroenLinks heeft gemaakt. ,,U streeft naar bedrijfszekerheid. Besef wel dat een groot deel van de Boxtelse bevolking hiermee erg ongelukkig is", stelde Van der Zanden, wijzend naar de drie zetels waarmee hij vanuit het niets de raad binnenstormde.

Van der Zanden maakte een optelsom en rekende voor dat de coalitie waaraan nu wordt gewerkt is gestoeld op onder meer drie restzetels. ,,Ik hoop niet dat het negeren van de roep van de burger leidt tot de hoogmoed die doorgaans voor de val komt." Informateur Van Aert denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen: ,,Het is niet ons streven de andere partijen monddood te maken en daarmee werken we juist aan het tegenovergestelde van hoogmoed."

CDA-fractievoorzitter Springer erkende dat de 'balanswaarde' van zijn partij 'significant is afgenomen' door het verlies van twee van de vijf zetels. Hij toonde zich ingenomen met het feit dat zijn partij toch met de nieuwe coalitie mag meedoen. ,,We zullen constructief meewerken aan een betrokken bestuur voor Boxtel."
23 maart 2006

Print deze pagina

Terug