THEO RAAIJMAKERS 25 JAAR VOORZITTER

'De Rots is een plek om meer mens
te worden'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Theo Raaijmakers viert zijn zilveren jubileum als voorzitter van het bestuur van gemeenschapshuis De Rots in Boxtel.

Het had 25 jaar geleden niet veel gescheeld of gemeenschapshuis De Rots was verdwenen. Samen met enkele andere vrijwilligers zette Theo Raaijmakers zich in om het karakteristieke gebouw in de Boxtelse wijk Oost te behouden en de functie van ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners uit te breiden. Daarin is de jubilerende voorzitter met zijn bestuur glansrijk geslaagd. Maar dat neemt niet weg dat ook vandaag de dag nog flink aan de weg getimmerd moet worden.

Met een vier pagina's tellende huis-aan-huiskrant die deze week van de pers is gerold en in de wijk verspreid wordt, probeert het stichtingsbestuur de activiteiten die wekelijks plaatsvinden nog meer onder de aandacht te brengen. ,,De Rots bruist van de activiteiten. Wekelijks ontvangen we zo'n zes- tot zevenhonderd bezoekers en bijna 130 clubs en instellingen maken jaarlijks gebruik van het gemeenschapshuis", vertelt Raaijmakers.

Onderzoek wees vorig jaar uit dat een groot aantal mensen in de wijk Oost onvoldoende op de hoogte is van wat zich allemaal afspeelt in De Rots. Dat onderzoek vond plaats nadat de gemeente Boxtel ruim twee jaar geleden een sociaal-cultureel werker in dienst nam. In opdracht van het gemeentebestuur bracht Dick Witte een nota uit waarin de functie van de Boxtelse gemeenschapshuizen (naast De Rots ook De Walnoot en Orion) werd belicht.

Om meer bezoekers te trekken en ook de mogelijkheden die het gemeenschapshuis biedt wat beter voor het voetlicht te brengen, is deze week een krant in fullcolour en op A3-formaat uitgegeven. Daarin komen alle aspecten van het gemeenschapshuis nadrukkelijk aan bod. Sociaal-cultureel werker Witte heeft voor de samenstelling van de krant steun gekregen van Ineke Platel en Rachel Zandbergen.

,,We zijn op de eerste plaats een wijkgerichte instelling. Het grootste deel van onze activiteiten richt zich op de wijk Oost en dan met name op de zwakkeren in de samenleving: kansarmen en mensen met een handicap. Daarnaast ontvangen we ook groepen die zich richten op heel Boxtel en tot slot vergaderen hier soms landelijke organisaties waarbij iemand uit Boxtel is aangesloten", weet Raaijmakers.

STRAFKORTING
De nota waarin aan het licht kwam dat De Rots zich meer moest profileren, bevatte aanvankelijk ook regels voor de vrijwilligers die actief zijn in het gemeenschapshuis. Het college van B. en W. wilde dat de besturen van de gemeenschapshuizen actieplannen zouden opstellen. Als doelstellingen niet gehaald zouden worden, zou gesneden worden in de subsidie. Zo'n 'strafkorting' zou op kunnen lopen tot 20 procent.

Raaijmakers over dat gemeentelijke voorstel: ,,Onverteerbaar, zo'n regeling doet geen recht aan de inzet van de circa 35 mensen die hier op vrijwillige basis actief zijn. Als dat was doorgegaan, hadden we als bestuur de sleutel teruggegeven. Gelukkig zag de politiek in dat de voorgestelde regelgeving te veel van het goede was en paste men de nota aan."

Door zich beter te profileren, bestaat gerede kans dat het aantal mensen dat gebruik gaat maken van het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat groeit. ,,We hebben nog wel wat ruimte. Er zijn dagdelen dat De Rots helemaal gevuld is, maar ook komen momenten voor dat we nog best groepen onderdak zouden kunnen bieden. We willen de leefbaarheid in de wijk Oost bevorderen; bezoekers een basis bieden om een beetje meer mens te worden."

FINANCIEEL GEZOND
Vandaag de dag is gemeenschapshuis De Rots een financieel gezonde instelling. Dat was 25 jaar geleden, toen Raaijmakers aantrad, wel anders. ,,Nadat het toenmalige bestuur in 1981 werd geliquideerd, leek het erop dat het gemeenschapshuis zou verdwijnen. In de gemeenteraad werd zelfs al geopperd om het pand te slopen om er woningbouw te plegen. Ik was destijds actief binnen het bestuur van STUW, een voorloper van DELTA Stichting Welzijn Boxtel. Samen met Frans Poort heb ik het voortouw genomen en hebben we ons sterk gemaakt om De Rots te behouden. Al snel hadden we een groep van vijftien vrijwilligers op de been om een doorstart te maken. We zijn met niets begonnen, maar het is gelukt."

In de loop van de afgelopen vijfentwintig jaar is veel achterstallig onderhoud weggewerkt en zijn diverse renovaties uitgevoerd. ,,Allemaal zonder één cent subsidie; verbouwingen hebben we betaald uit de exploitatieopbrengst. De financiële bijdrage die we van de gemeente ontvangen, gaat helemaal op aan de personeelskosten. Want dat is wat we meteen hebben geregeld: het dagelijks beheer van zo'n gemeenschapshuis kun je niet overlaten aan een vrijwilliger, dat moet een beroepskracht doen. We hebben destijds een overeenkomst gesloten met WSD en beschikken sindsdien over beheerders die hier door het werkvoorzieningschap zijn gedetacheerd."

REGELGEVING
Voorzitter Raaijmakers ziet de toekomst van De Rots rooskleurig in. Dat neemt niet weg dat er wensen blijven. De komende vijf jaar zou het aantal vrijwilligers moeten groeien en dienen meer initiatieven uit de wijk een plek te krijgen in het gemeenschapshuis. Voorts heeft de zilveren voorzitter zorgen over de toenemende regelgeving op gebied van onder meer milieu en hygiëne. ,,We moeten overal zelf achter zien te komen. Wat dat betreft zou wat meer actieve ondersteuning door ambtenaren welkom zijn. We worden momenteel onvoldoende voorgelicht door de gemeente. De samenwerking kan nog wel wat beter."

Blij is Raaijmakers dat de gemeenteraad in 2004 een sociaal-cultureel werker heeft aangesteld. ,,Maar die is slechts tot het einde van dit jaar in dienst en heeft zich vooral beziggehouden met het schrijven van een nota die mijns inziens niet veel nieuws heeft opgeleverd. Nu hij zich daadwerkelijk in kan gaan zetten voor activiteiten, komt het einde van zijn contract in zicht en dat is jammer."
16 maart 2006

Print deze pagina

Terug