BURGERPARTICIPATIE DOEL VAN MARIJKE VAN DER STEEN

’Met een hele frisse blik de politiek in’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: PvdA’er Marijke van der Steen bij de grenspaal aan de Sint-Lambertusweg in Gemonde. Ze vormt samen met Toon Pennings van Lijst Gemonde de Gemondse inbreng in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel.

Ze is jong, enthousiast en ambitieus. Marijke van der Steen (31) uit Gemonde is sinds de verkiezingen van dinsdag 7 maart de benjamin in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Voor de nummer twee van de Partij van de Arbeid is het politieke metier totaal nieuw, maar ze heeft er veel zin in als raadslid aan de slag te gaan. ,,Ik wil de burger en de politiek dichter bij elkaar brengen.”

Van der Steen heeft er lang naar uitgekeken om in de Gestelse gemeenteraad terecht te komen. ,,Zeker de afgelopen maanden. Sinds we echt actief met de campagne bezig waren ben ik steeds meer benieuwd geworden naar wat de uitslag zou worden en hoe het allemaal in de politiek in zijn werk gaat.” Ze heeft niet altijd iets met politiek gehad. ,,Maar sinds ik bij de overheid werk, ben ik daar wel steeds meer mee in aanraking gekomen.”

Ze werkt bij Rijkswaterstaat, een onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. ,,In die baan heb je te maken met een minister en die bepaalt hoe je werk gaat worden. Niet in detail, maar op hoofdlijnen. De afgelopen jaren hebben we een aantal verschillende ministers gehad: Roelf de Boer, Tineke Netelenbos, nu Karla Peijs... Dat is allemaal heel verschillend. Daardoor ben ik heel nieuwsgierig geworden naar hoe politiek in zijn werk gaat. Ik vind het ook interessant wat je daar lokaal zelf aan kunt doen. Mijn interesse is dus landelijk gewekt, lokaal is het de laatste jaren gegroeid.”

Volgens de Gemondse is het ontbreken van een politieke achtergrond geen probleem in de gemeenteraad. Eerder een voordeel. ,,Ik stap met een hele frisse blik de politiek in. Ik kan zonder bagage naar een aantal onderwerpen kijken.” De nodige ervaring krijg je vanzelf, meent ze. ,,Bagage moet je in de loop der jaren opbouwen. Hoe het vergaderen gaat, hoe je burgers het best kan betrekken bij de politiek, dat zul je moeten ervaren.”

DORPSGEVOEL
Van der Steens politieke ambities riepen verbaasde reacties op bij mensen in haar omgeving. ,,Ze vroegen zich af hoe ik alles met elkaar wilde gaan combineren. Ik heb een gezin, een drukke baan voor vier dagen in de week plus de politiek. Maar als je thuis de agenda’s goed langs elkaar legt zodat je weet wie wanneer weg is en hoe de opvang van ons zoontje geregeld is, moet het lukken. En gelukkig is het gemeenteraadswerk veelal in de avonduren, dus mijn zoontje, die om half acht op bed ligt, hoeft daar geen last van te hebben. Daarnaast bestaat onze PvdA-fractie uit vier mensen waarover je het werk kunt verdelen, plus een steunfractie die daarachter zit. En vanuit de landelijke partij heb je ook ondersteuning.”

Van der Steen was blij verrast dat de Gestelse PvdA haar op plaats twee op de kieslijst zette. ,,Ik vond het een hele strategische zet van de verkiezingscommissie om dit te doen, maar het was ook een bewuste keuze om jonge én ervaren raadsleden af te wisselen op de eerste zes plaatsen van de kieslijst.”

Ze had er als Gemondse ook voor kunnen kiezen zich aan te sluiten bij de lokale Gemondse partij. Toch heeft ze daar bewust niet voor gekozen. ,,Je woont in een dorp, maar dat maakt onderdeel uit van een grotere gemeente. Je zult dus ook naar de andere dorpen moeten kijken, niet alleen naar Gemonde.” Daarnaast heeft het aangesloten zijn bij een landelijke partij grote voordelen. ,, Ik begin bijvoorbeeld vrijdag 17 maart met een training van de landelijke PvdA voor nieuwe raadsleden. Zo word je geoefend in een aantal basiszaken. Dat is erg fijn. Daarnaast ben je in staat om, net zoals een tijdje geleden, een Tweede Kamerlid zoals Staf Depla naar Sint-Michielsgestel te halen om daarmee van gedachten te wisselen en heb je het voordeel dat je van de landelijke partij ondersteuning krijgt waar nodig.”

Desondanks mogen de Gemondenaren er wel op rekenen dat Van der Steen haar dorpsgevoel gaat uitdragen. ,,Natuurlijk. Al onze raadsleden komen uit een ander dorp en zullen daar geluiden of opmerkingen horen waar ze wat mee kunnen. Die worden vervolgens ingebracht in de groep en dan kijken we wat we ermee kunnen.”

BENJAMIN
Van der Steen zal zich in de gemeenteraad vooral gaan bezighouden met bestuurlijke vernieuwing. ,,Het is mijn streven om de burger en de politiek dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast, omdat ik werk bij Rijkswaterstaat, heeft verkeer en vervoer mijn aandacht. En het onderwerp starterswoningen, daar wil ik me samen met onze nummer vier John Verhoeven de komende periode voor gaan inzetten. In mei of juni willen we een informatieavond aan dit onderwerp wijden om starters te polsen hoe zij tegen dit onderwerp aankijken.”

Als benjamin van de raad kan Van der Steen erop rekenen dat haar verrichtingen met argusogen gevolgd zullen gaan worden. Dat stoort haar niet. ,,Dat mag. Ik zal best wel eens een keer ergens een vernieuwende blik op hebben waarvan anderen zullen zeggen ’Uit ervaring kijk ik er op een andere manier naar’, maar daar kunnen we het gewoon over hebben. Ik denk dat je als raad een goede afspiegeling van de bevolking moet zijn. En daar hoort jong en oud bij, man en vrouw.”

Wanneer ziet ze haar raadsperiode als geslaagd? ,,Wat ik zelf erg belangrijk vind is de bestuurlijke vernieuwing. Dat we echt proberen de burgers dichterbij de politiek te halen door voorstellen via burgerpanels en informatieavonden aan hen voor te leggen vóórdat er knopen doorgehakt gaan worden. Ik hoop dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen.”
16 maart 2006

Print deze pagina

Terug