VERENIGING KAMPT MET GEBREK AAN LEIDERS

Bestuur van JAS Liempde luidt noodklok

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het bestuur van de Liempdse vereniging JAS (Jong Actief Sportief, voorheen Jong Nederland) is dringend op zoek naar nieuwe leden. Op de foto van links naar rechts: Toon van de Laar (vice-voorzitter), Johan van Haaren (voorzitter) en José Kelders (secretaris).

Bestuursleden van JAS (Jong Actief Sportief) Liempde hebben het druk maar dat stoort ze allerminst, ze doen het graag. Sinds 1 januari draait de vereniging geheel op eigen kracht. Tot die datum was JAS aangesloten bij de landelijke organisatie Jong Nederland. Al ruim vijftig jaar is de vereniging in Liempde actief en het mag dan ook gezegd worden dat deze vereniging veel dorpelingen plezier heeft gebracht. Maar donkere wolken pakken zich samen boven JAS omdat de vereniging kampt met een nijpend tekort aan leiders en leidsters. ,,Zonder nieuwe leiding dreigt het einde."

Niet alleen jeugdvertier is JAS op het lijf geschreven. Ook in tal van andere activiteiten speelt de vereniging een rol van betekenis. ,,Denk maar eens aan de sinterklaasintocht, het jeugdcarnaval en de koninginnedagviering. Daaraan werken mensen van onze vereniging mee terwijl heel Liempde daar voordeel van heeft”, stelt secretaris José Kelders. ,,We hebben het lidmaatschap van Jong Nederland opgezegd om de contributie laag te kunnen houden en de vereniging daardoor voor veel leden toegankelijk te houden”, vervolgt ze. ,,De leiding kan desgewenst wel cursussen volgen, dus de trainingen blijven gewaarborgd”, vult voorzitter Johan van Haaren aan.

JAS Liempde heeft momenteel 130 leden. De jeugdleden die in de groepen 3 tot en met 7 van de basisschool zitten, komen wekelijks bij elkaar in jeugdhuis Pius X. Het is daar op de maandag-, dinsdag-, woensdag- én donderdagavond een drukte van belang. Per groep komen maximaal 25 kinderen naar de clubavond om met elkaar spelletjes te doen, te knutselen of deel te nemen aan de door de leiding voorbereide sportactiviteit. ,,We willen de jeugd een alternatief bezorgen voor het eindeloos voor de computer of de televisie hangen. Het is echt een sociaal gebeuren op een breed terrein”, vertelt vice-voorzitter Toon van de Laar.

Van de Laar is al meer dan 25 jaar enthousiast lid. ,,Behalve sport, spel en creativiteit besteden we ook aandacht aan toneel”, vervolgt Van de Laar. ,,We gaan met elke groep ook een weekend op kamp. Daar verheugt iedereen zich op”, stelt secretaris Kelders. Voor elke groep bestaat inmiddels een wachtlijst. Het bestuur vind het niet verantwoord om de groepen groter te maken dan 25 leden. Van de Laar: ,,Voor elke groep willen we graag vier leidsters of leiders hebben, het moet verantwoord blijven. Als we willen kunnen we de groepen wel laten groeien tot 40 leden raak je het overzicht kwijt."

LEUKE IDEEËN
Bij voorzitter Van Haaren thuis zitten de bestuursleden voor overleg over het gebrek aan leiding. ,,We hebben leden genoeg, we hebben plannen en ideeën genoeg en voldoende mensen die ons willen helpen bij alle jaarlijks terugkerende, eenmalige activiteiten. Maar we hebben een nijpend tekort aan leiding die wekelijks anderhalf uur voor en met de leden de clubavond wil verzorgen”, betoogt Van Haaren. ,,Enkele leiders en leidsters hebben aangegeven aan het eind van dit schooljaar te willen stoppen en tot op heden hebben we nog geen vervanging. Zoveel leuke en goede activiteiten en zulke enthousiaste leden, maar helaas, zonder nieuwe leiding dreigt het einde”, vult Kelders aan.

,,Dan zullen we de kast van Bertus, zoals de voorraadkast met knutselmateriaal genoemd wordt, leeg moeten ruimen en de spullen moeten verdelen”, zucht Van de Laar. Bertus Bressers is een van de vroegere leidinggevenden van Jong Nederland die erg lang actief geweest is en altijd zorgde voor nieuw knutselmateriaal. Kelders: ,,We vragen ons af of er geen oud-leden zijn of 40-plussers en ouders van de kinderen die zich voor de hedendaagse jeugd willen inzetten. Het is leuk om het enthousiasme van de jeugd te ervaren en het kost alles bij elkaar maar twee uur in de week. Dat moet toch voor mensen haalbaar zijn? We zoeken ongeveer tien enthousiaste mensen die gemotiveerd zijn om samen met anderen de leden steeds een fijne clubavond te bezorgen."

Van Haaren geeft aan dat begin juni al aanmeldingen van nieuwe leden binnenstromen die in september starten. Voor die tijd moet dus al nieuwe leiding gevonden zijn. ,,Er is dus best haast bij”, meent de voorzitter. ,,We kunnen nieuwe leden geen valse hoop geven. Op de stafvergadering van 23 mei moeten we een beslissing nemen.”

Geïnteresseerden uit Liempde en omgeving kunnen op de website van de vereniging zien hoe actief de vereniging is: www.jasliempde.nl. Voorzitter Van Haaren is bereid uitleg te geven over de vereniging. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0411) 63 18 88 of e-mail: jas.liempde@home.nl.
16 maart 2006

Print deze pagina

Terug