DEELNAME CDA OF DPBL NOG ONZEKER

Boxtel koerst aan op eerste rode coalitie

De grootste partij in de Boxtelse gemeenteraad, PvdA/GroenLinks, stuurt aan op een coalitie met Combinatie95 en SP. Omdat de drie partijen samen slechts 10 van de 21 zetels bezetten, is het zaak dat f CDA f de Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL) aansluiten.

Lijsttrekker Anton van Aert van PvdA/GroenLinks heeft zoals verwacht de rol van informateur op zich genomen. Hij liet vrijdag 10 maart in een openbare vergadering alle negen partijen hun voorkeuren en meningen kenbaar maken over de manier waarop Boxtel in de komende vier jaar bestuurd moet worden.

Vooraf merkte Van Aert op dat de gemeenteraadsverkiezingen vorige week niet hebben geleid tot een eenduidige uitspraak van de stemmers. ,,De huidige coalitiepartijen hebben zowel winst als verlies geboekt. Vrijwel alle oppositiepartijen hebben verloren. Bovendien zijn er twee nieuwkomers." Dat de bestaande coalitie weliswaar een zetel moest inleveren, maar wel een nipte raadsmeerderheid met elf zetels behield, sterkte Van Aert in zijn tweeslachtige gevoel.

Na zaterdag met alle partijen een persoonlijk gesprek te hebben gevoerd, is de PvdA/GroenLinks zondag tot de conclusie gekomen dat een coalitie met Combinatie95 en de Socialistische Partij het meest voor de hand ligt. ,,Het zal niemand verbazen dat de inhoudelijke overeenkomsten tussen PvdA/GroenLinks en Combinatie95 het grootst zijn. Deze partijen werden door de anderen ook al genoemd als logische coalitiepartners", meldde Jos van Ooijen van PvdA/GroenLinks, toen maandagavond in de raadzaal opnieuw een openbaar vervolg werd gegeven aan de coalitiebesprekingen.

,,Verder hebben wij kunnen constateren dat er grote mate van gelijkgezindheid aanwezig is met de SP", aldus Van Ooijen. Daarbij viel het de onderhandelaar van PvdA/GroenLinks op dat een grote meerderheid van de geconsulteerde partijen de SP ook als mogelijke coalitiepartner noemden.

BELANGRIJKE ROL SP
SP-lijsttrekker Eric van den Broek meldde vorige week in een eerste reactie nadat de verkiezingsuitslag bekend was dat deelname aan een nieuw college van B. en W. 'niet in de rede' lag. Vrijdagavond kwam Van den Broek op deze uitspraak terug. ,,De bestaande coalitie is niet volledig afgestraft door de kiezer; dat geldt wel voor collegepartij CDA. Het had maar vier stemmen gescheeld of het CDA had in plaats van drie genoegen moeten nemen met twee zetels en was nieuwkomer Balans op vier in plaats van drie zetels uitgekomen."

Net als diverse andere lijsttrekkers sprak Van den Broek zich uit voor een coalitie met vier partijen die elk een wethouder moeten leveren. ,,Het politieke landschap in Boxtel is versnipperd geraakt. Alle combinaties met drie partijen zijn getalsmatig te mager."

In de uitnodiging voor de bijeenkomst van vrijdagavond legde PvdA/GroenLinks de nadruk op continuering van het duurzame beleid dat met name samen met Combinatie95 is gerealiseerd in de voorbije vier jaar. Van den Broek voelde er zich tot aangetrokken. ,,Ik zie dat de SP nu een belangrijke rol kan spelen. We sluiten ons volledig aan bij de uitgangspunten van duurzaamheid en zijn ook bereid daarvoor te gn." Om aan een raadsmeerderheid te komen, is het ook voor Van den Broek noodzakelijk dat DPBL of CDA aansluiten, zo meldde hij vrijdag.

STEVIGE COALITIE
Na de gespreksronde met de afzonderlijke partijen is ook PvdA/GroenLinks overtuigd dat een coalitie met Combinatie95, SP en f CDA f DPBL het meest haalbaar is. ,,Deze conclusie hebben wij op voorhand gedeeld met de op het oog meest voor de hand liggende coalitiepartner Combinatie95. Gezamenlijk hebben wij daarom zondagmiddag nog afzonderlijke gesprekken gevoerd met deze twee partijen om na te gaan met welk van hen de meest stevige coalitie ontwikkeld kan worden. Deze gesprekken hebben nog niet tot definitieve conclusie geleid. Bovendien hadden de partijen graag ruimte voor nader overleg met hun achterban", meldde onderhandelaar Van Ooijen. Voor Van Ooijen is er ook nog de mogelijkheid om zowel met CDA als DPBL een coalitie te vormen. ,,Maar niet met meer dan vier formatieplaatsen voor wethouders."

Informateur Van Aert sprak maandag 13 maart na een korte bijeenkomst in de raadzaal de hoop uit dat aan het einde van deze week meer duidelijkheid kan worden gegeven over de uiteindelijke keus van de partijen waarmee verder onderhandeld wordt om een coalitieakkoord te bereiken.
16 maart 2006

Print deze pagina

Terug