HONDERD PROCENT SCORE OP WALPOORTSCHOOL

Daniaal maakt indruk met Citotoets

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: ...DANIAAL ISTIKHAR...

Daniaal Istikhar (12) van basisschool De Walpoort heeft een honderd procent score behaald bij de Citotoets. De Pakistaanse leerling uit groep 8 had 257 vragen van de 290 goed beantwoord, waarmee hij uitkomt op de maximale score van 550 punten. Directeur Niek Scholts is verguld met de leerling.

,,Dit is een uniek plaatje”, vertelt Scholts trots als hij de Cito-uitslag van Daniaal erbij pakt. ,,Dit is voor de eerste keer sinds ik werkzaam ben op deze school dat ik dit meemaak.” Verbaasd over de goede prestatie van Daniaal is hij niet. ,,Hij heeft er keihard voor gewerkt”, weet de directeur. ,,Naast het normale onderwijs heeft hij extra aandacht besteed aan Nederlandse taal en taalvorming. Als je door zoveel energie erin te steken zo’n resultaat bereikt, mag wat mij betreft de vlag uit.”

Daniaal heeft de toets niet vollédig foutloos gemaakt, vervolgt Scholts. ,,Dat hij desondanks een honderd procent score behaalde komt doordat het Cito de multi-interpretabele vragen bij het vaststellen van de score altijd uit de toets filtert.”

Daniaal is met zijn honderd procent score een uitzondering in zijn klas, maar sowieso heeft zijn klas een hoog gemiddelde, vertelt de schooldirecteur. ,,Heel groep 8 haalde gemiddeld een score van 539, dat is het niveau havo/vwo.” In totaal is met de toets een score van 550 punten te behalen. ,,Dit is uitzonderlijk voor De Walpoort”, meent de directeur. In het verleden ging slechts de helft van onze leerlingen naar het havo of vwo en een derde naar het vmbo.”

NIEUW ONDERWIJS
Het nieuwe onderwijs op de Walpoortschool slaat dus aan, meent Scholts. ,,Wij hanteren hier sinds een jaar het ’kansenonderwijs’. Wij hanteren drie systemen als lesmethode. In groep 6 leren de kinderen hier al studievaardigheden. In de groepen 7 en 8 hebben ze twee jaar de tijd om die vaardigheden in eigen tempo uit te bouwen. De oude klassikale lessen zijn afgeschaft. In plaats daarvan krijgen de leerlingen individuele studiebegeleiding. Met deze manier van lesgeven kunnen de leerlingen vooruitwerken met de vakken die ze goed beheersen en krijgen ze extra begeleiding bij die onderdelen waar ze dat nodig hebben, bijvoorbeeld taal. ,,In de Cito-resultaten van dit jaar zie je het effect van deze methode.”

Hij verduidelijkt: ,,In het verleden waren we een gemiddelde zwarte school. Dat houdt in dat we qua prestaties één à twee niveaus achterliepen op een gemiddelde witte school. Dankzij het kansenonderwijs lopen wij nu een niveau vóór op de normale witte scholen.” Scholts staaft zijn woorden met een resultatenschema. ,,Het is niet zo dat onze groep 8 dit jaar toevallig een hele goede klas is”, verduidelijkt hij. ,,Het leerlingenvolgsysteem laat zien dat de volgende klassen met ditzelfde hoge niveau er al aan komen.”

LOFTUITINGEN
Daniaal reageert verlegen op alle loftuitingen rond zijn persoon. Hij heeft wel wat extra geleerd voor de Cito-toets, geeft hij toe. ,,Behalve op school heb ik ook thuis nog wat gedaan”, knikt hij. Zenuwachtig voor de Cito-toets was hij niet. ,,Ik vond alleen wereldoriëntatie best moeilijk.” Over zijn honderd procent score was hij dan ook verrast. ,,Ik wist wel dat ik het goed gemaakt had, maar niet zó goed”, glimlacht hij. ,,Toen ik de resultaten kreeg heb ik ze aan iedereen laten zien.” Volgend jaar gaat Daniaal naar het VWO. ,,Daar heb ik erg veel zin in. Vooral wiskunde lijkt me erg lukt.” Wat hij later worden wil, weet hij ook al. ,,Rechter of advocaat.”
16 maart 2006

Print deze pagina

Terug