ANKY MOONEN EN JANKIE VAN SOEST

’Wijk- en welkomstavond voor
nieuwe bewoners Selissen’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Jankie van Soest (links) en Anky Moonen zijn twee van de organisatoren van de ’Wijk, Welkomst en Waarderingsavond in de wijk Selissenwal.

Het Platform Selissen heeft het idee opgevat om alle mensen die vorig jaar in de wijk zijn komen wonen op een leuke manier te ontvangen. Omdat het platform het tevens belangrijk vindt ook af en toe eens stil te staan bij het vele werk dat belangeloos door de wijkbewoners wordt gedaan om de leefbaarheid te vergroten, worden beide ideeën gecombineerd in een ’Wijk, Welkomst en Waarderingsavond’. Deze avond staat gepland op zaterdag 18 maart om 19.00 uur en vindt plaats in gemeenschapshuis De Walnoot.

Het plan om een ’Wijk, Welkomst en Waarderingsavond’ te houden is ontstaan door de komst van de vele grote wooncomplexen op de plaats van de voormalige Maria Reginakerk. ,,Veel van die bewoners komen van buiten deze wijk of zelfs van buiten Boxtel”, verduidelijkt initiatiefneemster Anky Moonen. Centraal op deze avond staat daarom de verbroedering tussen de oude en nieuwe bewoners. ,,De bedoeling is dat de bewoners op deze avond intermenselijk contact met elkaar hebben”, vertelt vrijwilligster Jankie van Soest. ,,Simpel buurten met elkaar, dat is het belangrijkste”, vult Moonen aan.

Missen ze dat persoonlijke contact dan in de wijk? ,,Nog niet, maar als er hier honderden nieuwe bewoners bijkomen loop je dat risico wel”, vindt Moonen. ,,Het gaat om bijna een kwart van de wijk dat erbij gaat komen. Je weet niet of het klikt tussen die nieuwe mensen en de mensen die nu al in Selissen wonen, daarom is deze avond van belang. Mensen moeten begrijpen wat er allemaal gebeurt in deze wijk.”,,En er actief aan meedoen”, beklemtoont Van Soest. Maar niet alleen de níeuwe bewoners zijn welkom. ,,Dit festijn is voor iederéén in Selissen”, stelt Moonen.

Selissen is een speciale wijk, vindt het tweetal. ,,Vooral de diversiteit maakt Selissen bijzonder”, vindt Van Soest. ,,Alle soorten en lagen van de bevolking wonen hier namelijk”, vult Moonen aan. ,,Maar toch is het een hele homogene wijk. De mensen hier willen met zijn allen wat van deze wijk maken.” Van Soest: ,,De geest is heel positief hier. De nieuwe bewoners moet je daarin meetrekken. Je moet ze laten ervaren dat dit een leuke, gemoedelijke wijk is. Dat willen we bereiken door middel van deze ’Wijk, Welkomst en Waarderingsavond’. Het is de bedoeling dat deze festiviteiten voortaan ieder jaar gaan plaatsvinden.”

Tijdens de ’Wijk, Welkomst en Waarderingsavond worden naast de bewoners van Selissenwal ook de vele vrijwilligersgroepen uit de wijk in het zonnetje gezet. ,,Zij verdienen dat. Financieel kunnen die kleine groepjes dat nooit betalen. Het Platform heeft die mogelijkheden wel, vandaar dat wij dit wel wilden doen.”

Het is de bedoeling dat organisaties zich tussen 19.00 en 21.00 uur op allerlei manieren presenteren. Zo kunnen de nieuwe inwoners een goed beeld krijgen van wat er allemaal wordt gedaan in de wijk. ,,In verschillende kraampjes kunnen alle vrijwilligersgroepen uit deze wijk zich laten zien: de geitenwei, de speeltuinwerkgroep, de KBO...” Daarnaast hebben organisaties de mogelijkheid nieuwe vrijwilligers te werven. ,,In Selissen wordt veel georganiseerd”, vertelt Van Soest.

,,Alles gebeurt hier ouderwets, net als vroeger in de Jordaan. Als iemand een idee heeft om iets te organiseren, dan gebéurt het ook. Dat maakt het heel leuk hier.” Tussen 21.00 en 24.00 uur worden de vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid in Selissen in het zonnetje gezet. Daarnaast zijn er verschillende cabaretoptredens en jongerenacts te zien en wordt onder leiding van dirigent Dirk Struycken het wijklied gezongen. Moonen, enthousiast: ,,Dat is al zeven of acht jaar niet meer gebeurd, maar wij hebben het weer opgedoken.”
9 maart 2006

Print deze pagina

Terug