BAM/OPMAAT WINT ONTWERPWEDSTRIJD IN GOEDE AARDE

’Dit is nog nooit in Nederland gemaakt’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Schets van het plan waarmee BAM/OpMAAT de Duurzaam Beter!-prijsvraag voor het gebied Hoeve in de woonwijk In Goede Aarde won.

’Begerenswaardig wonen’. Zo heet het project waarmee de combinatie BAM/OpMAAT de prijsvraag Duurzaam Beter! in woonwijk In Goede Aarde heeft gewonnen. De bedoeling van de wedstrijd was om een type woning te maken dat goed aansluit op de landelijke omgeving. De gemeente Boxtel koos uit drie genomineerden dit plan vanwege de vele variatiemogelijkheden in het gevelbeeld in combinatie met het grote comfort.

De indieners van BAM/OpMAAT werkten in totaal drie typen woningen uit die aansluiten op de landelijke omgeving. De woningen hebben schuine daken die royaal over de gevel steken, een buitenkant van zwart hout en op de begane grond ruimte voor een extra kamer die als woon-, werk- of extra slaapkamer dienst kan doen en bovendien nog uitgebreid kan worden. De woningen zijn zeer milieuvriendelijk. Zo worden onder meer extra geďsoleerd en voorzien van een slim verwarmings- en ventilatiesysteem dat gebruik maakt van zowel zonne-energie als aardwarmte.

De materialen die worden toegepast zijn nauwelijks schadelijk voor het milieu. De isolatie bestaat uit het natuurlijke materiaal vlas. Dat heeft een positief effect op het binnenklimaat, omdat het ademt. Het hout dat gaat worden gebruikt is duurzaam geproduceerd. Er is er de mogelijkheid regenwater voor toiletspoeling te benutten en de wanden en de plafonds af te werken met stucwerk van leem.

KEUZEVRIJHEID
,,Voor In Goede Aarde is het bekend maken van de uitslag van deze prijsvraag een belangrijk moment”, meent wethouder Ger van den Oetelaar. ,,Deze wijk staat bekend om haar duurzame karakter en het productievermogen van de huizen. Dit project De Hoeve is een van de onderdelen daarvan. De prijsvraag die hieraan verbonden is heeft het doel om ook búiten Boxtel duurzame ontwikkelingen te laten gebeuren door andere gemeenten te laten zien wat wij hier doen.”

Volgens Van den Oetelaar is dat goed gelukt met deze prijsvraag. ,,Ik ben heel blij dat twaalf projectontwikkelaars wilden meedingen. Dat is veel voor twaalf huizen in Boxtel.” Extra blij is hij dat BAM de opdracht heeft binnengesleept. ,,Ik vind het namelijk belangrijk dat mensen met goede initiatieven worden beloond.”

De wethouder zat, ondanks zijn rol als initiatiefnemer van de prijsvraag, niet in de jury om elke schijn van bemoeienis te vermijden. Desondanks heeft hij alle gebeurtenissen rond de prijsvraag wel nauwgezet gevolgd. ,,Al bij de presentatie van alle projecten dacht ik dat dit plan een goede kans maakte”, vertelt hij. ,,Het was mooi om te zien, er zit keuzevrijheid in voor de mensen en heeft een hoog comfortgehalte.”

De jury voor de prijsvraag bestond uit architect Luciën Kroll, rijksadviseur infrastructuur Jan Brouwer en wethouder Alfred Arbouw van Breda. Hoogleraar Kees Duijvestijn van de TU Delft ondersteunde de juryleden. Hij legt uit hoe de prijsvraag is uitgezet. ,,Twintig architecten hebben hun ideeën over wat er moet komen in het concept De Hoeve uiteen gezet. Daar kwamen twaalf combinaties uit voort, waarvan de jury er drie heeft genomineerd.”

Alle drie de finalisten konden de goedkeuring van de jury wegdragen. ,,Het project ’Ecowoningen’ van Ecomaat/Archiservice scoorde hoog qua milieumaatregelen, maar viel voor de jury af omdat dat te weinig was uitgewerkt. Het voornaamste kenmerk van de Ecowoningen was namelijk om deze samen met de bewoners te ontwerpen. Dat maakte het voor de jury onmogelijk om te beoordelen of dit het straatbeeld voldoende aantrekkelijk en gevarieerd zou maken.

Het plan Ultimité van HRA-Ontwikkeling/Peter van Gerwen was ’een mooie benadering’, met de vrije keuze tussen het economisch verstandige mogelijkheid om boven te wonen en beneden te slapen, maar dat had als nadeel dat mensen voortdurend trappen moeten lopen om in de woonruimte te komen. Het positieve aan het BAM-project was met name de simpele manier van verwarming. ,,En ook de vormgeving wordt zeer gewaardeerd”, vertelt Duijvestijn. ,,Door het toevoegen van milieumaatregelen, grote ramen en zonnecollectoren wordt het klimaat zo min mogelijk beďnvloed.”

COMFORT
,,Deze prijsvraag gaf ons de kans flink verder te gaan in de combinatie van energie, comfort en gezondheid”, vertelt ontwikkelingsmanager Pieter Hameetman van BAM Vastgoed. ,,We wilden met dit concept iets nieuws vormen. Dit wat we hier gaan mensen is nog nooit in Nederland gemaakt.” Het concept is heel simpel, vindt hij.

,,We maken in deze huizen veel gebruik van de zon. We gebruiken veel glas om zonlicht het huis te laten verwarmen en plaatsen daarnaast grote collectoren om de zonnestralen ook voor andere doeleinden te kunnen gebruiken. Daarnaast ventileren we het slim, door ventilatievoorzieningen in de gevels. ’s Avonds wordt het huis afgekoeld via grondbuisventilatie. Dit leidt tot een heel natuurlijk concept, waarin weinig energieverbruik en veel comfort samengaan. Zo is het zeer behaaglijk in huis in de winter en lekker koel in de zomer. Uit vorige concepten, die hierop leken, weten we dat dit werkt.”

Hoe de woningen er precies uit komen te zien, kan van huis tot huis verschillen. ,,We kijken samen met de toekomstige kopers op basis van dit concept, want dat wordt uiteraard niet losgelaten, hoe zij het huis willen. Ze mogen bepalen hoe groot de woning moet worden en hoe het huis qua ruimtes wordt ingedeeld. Dat is allemaal afhankelijk van hun wensen en portemonnee. Op basis daarvan wordt het uiteindelijke huis definitief ontworpen. Maar onze principes blijven wel gewaarborgd”, voegt hij er uitdrukkelijk aan toe. ,,Het wordt een hele mooie plek om te wonen. We willen de mensen die hier komen wonen ook echt het gevoel geven dat ze hier echt ’hun’ huis kunnen realiseren. Daarom geven we ze veel vrijheid.”

Hameetman verwacht dat over een jaar begonnen kan worden met de bouw van de eerste huizen. In 2008 moeten de woningen opgeleverd worden. Hoe de huizen verkocht zullen worden staat nog niet vast, maar wethouder Van den Oetelaar gaat uit van loting. ,,Dit ligt voor de hand gezien de enorme belangstelling die bestaat voor het wonen In Goede Aarde.”
9 maart 2006

Print deze pagina

Terug